בדיקת "גלובס": עבור אילו חברות משבר האג"ח חי ובועט?

מה הביא להסכמה בין מחזיקי האג"ח של ארזים לבעלים, מתי יקבלו משקיעי בוימלגרין פיצוי, ואיזה מכתב הסתירו בשרפ"ג ■ עדכונים חמים מישיבות ההסדר

משבר האג"ח הקונצרניות אומנם ירד מהכותרות בשנה האחרונה אולם עבור שורה ארוכה של חברות ציבוריות הוא עדיין שריר וקיים. הימים האחרונים סיפקו לנו כמה דוגמאות לכך.

ארזים: האיום עשה את שלו

חברת ההשקעות ארזים שבשליטת מאיר גורביץ', בעבר הלא רחוק אימפריית נדל"ן בינלאומית, נקלעה למשבר קשה, ומחזיקי האג"ח שלה מנסים כבר שנתיים להגיע להסדר חוב ללא הצלחה.

אתמול נרשם הישג בגזרה: השופט איתן אורנשטיין הצליח לקרב לבבות, או לפחות ליצור הסכמה, לאחר שהודיע לחברה ולנציגיהם של מחזיקי האג"ח שאם לא יגיעו להסכמה על מתווה להסדר חוב, הוא יורה על פירוק החברה.

מחזיקי האג"ח הקצרות המיוצגים ע"י משרד קליר-בנימיני, מחזיקי האג"ח הארוכות המיוצגים ע"י עו"ד עופר שפירא, וארזים המיוצגת ע"י עו"ד רונן ציטבר הצליחו בתוך דקות ספורות לגשר על הפערים ולחזור לאולם בית המשפט עם מתווה מוסכם הכולל תשלום מיידי במזומן של חלק מהחוב, פריסה של יתרת התשלומים, ויצירת ביטחונות לתשלום יתרת החוב.

ארזים פעילה באנגליה ובגרמניה ונקלעה למשבר תזרימי קשה שבעקבותיו היא איננה עומדת בהחזר החובות בזמן לנושיה בישראל (מחזיקי האג"ח), גרמניה ואנגליה (בנקים). חברת הנדל"ן סובלת מגירעון של 131 מיליון שקל בהון העצמי, וגירעון של 671 מיליון שקל בהון החוזר. כמו כן היקף התחייבויותיה ענק: 1.6 מיליארד שקל, מתוכו כ-350 מיליון שקל למחזיקי האג"ח.

בוימלגרין קפיטל: ההמתנה נמשכת

מחזיקי האג"ח של בוימלגרין קפיטל , הנמצאת בשליטת שעיה בוימלגרין, ייאלצו להמשיך להמתין עד שיזכו לראות פיצוי כלשהו עבור האג"ח שבידיהם. החברה כבר סיכמה על הסדר חוב עם המחזיקים, אך היא איננה יכולה לממשו עד שתמכור את החזקתה המרכזית: 64% ממניות חברת הנדל"ן אזורים.

את הליך המכירה מנהל דורון קלאוזנר, ראש החטיבה העסקית בבנק מזרחי-טפחות. הבנק הוא הנושה הגדול ביותר של בוימלגרין עם חוב של יותר מ-700 מיליון שקל. ההתמחרות בין המציעים השונים הייתה אמורה להסתיים השבוע, אך נדחתה ל-17 בינואר. מרבית התמורה תועבר לידי הבנק ולאחר מכן יוכלו מחזיקי האג"ח של בוימלגרין להשלים את הסדר החוב הכולל בעיקר המרת חוב למניות.

החוב של בוימלגרין קפיטל עומד (במאוחד) על כ-5 מיליארד שקל. הגירעון בהון העצמי הוא 847 מיליון שקל, ולדוחות החברה מצורפת מזה מספר רבעונים הערת "עסק חי", המטילה ספק ביכולת ההישרדות של החברה. החברה עומדת להפוך לשלד בורסאי בחודשים הקרובים וכעת היא נסחרת לפי שווי של כ-6 מיליון שקל בלבד.

תשואה 10: "לקראת הסכמה"

חברת הנדל"ן תשואה 10 שבשליטת ויצמן שירי ובן דודו יונה שמש, עתידה לעבור לידי הנושים, כפי שנחשף בחודש שעבר ב"גלובס". חברת הנדל"ן הודיעה היום כי "בעלי השליטה ונציגי מחזיקי האג"ח מקיימים מגעים לקראת גיבושה של הסכמה, לפיה תוגש לבית המשפט בקשה להסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות, העשויה לכלול, בין היתר, הקצאת מניות למחזיקי האג"ח באופן שלמחזיקי האג"ח תוקנה השליטה המוחלטת בחברה". מניות השליטה בחברה שוות פחות מ-3 מיליון שקל לעומת חוב של כ-60 מיליון שקל למחזיקי האג"ח.

תשואה 10 רכשה בתקופת הגאות קרקעות מסוגים שונים ברומניה ונקלעה למשבר קשה: את תשעת החודשים הראשונים סיימה עם הפסד של 16 מיליון שקל בהמשך להפסד של 33 מיליון שקל ב-2009 כולה. הגירעון בהון העצמי הוא 34 מיליון שקל, ומחזיקי האג"ח עדיין לא קיבלו תשלום של 12 מיליון שקל ממאי. על הדוחות הכספיים מתנוססת כבר כמה רבעונים הערת "עסק חי".

אלדן טק: הפלונטר לא נפתר

יוסי בודנשטיין, בעל השליטה בחברת אלדן טק , אינו מצליח להגיע למתווה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח. אתמול שלח בודנשטיין למשקיעים מכתב באמצעות עו"ד אמיר ברטוב, ובו דחה את הצעתם להסדר חוב.

עו"ד ברטוב ציין כי דירקטוריון החברה מביע את מחאתו על "אופן ניהול המו"מ עם נציג המחזיקים המאופיין בחוסר סבלנות והקשבה, באיומי פירוק חוזרים ונשנים, באולטימטומים הנשלפים בקלילות, באיומים עקיפים על תביעות כנגד דירקטורים".

אלדן טק, וחברת הבת רילון, פעילות בעיקר בבולגריה. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה החברה עם הכנסות של 5.2 מיליון שקל בלבד, הפסד של 8.4 מיליון שקל, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת שלילי בהיקף של כ-8 מיליון שקל. לדוחותיה צורפה הערת "עסק חי".

שרפ"ג: טענות על העדפת נושים

אס.אר. אקורד (לשעבר שרם פודים גרופ) נותרה הקשר של צמד שועלי שוק ההון הוותיקים, איציק שרם ויאיר פודים, לשוק ההון, והם מחזיקים בה יחד עם רובין צימרמן והחברה הבת אס.אר. אקורד טכנולוגיות (לשעבר שרם פודים טכנולוגיות).

בשבוע שעבר התקבל מכתב מטעם משרד קליר-בנימיני, המייצג את מחזיקי האג"ח של החברה הבת, ובו דורשים הנושים לבטל את הקדמת פירעון האג"ח שביצעה החברה בטענה שמדובר בהעדפת נושים. הכוונה היא לתשלום מוקדם של 3.6 מיליון שקל לדורון שטייגר, עופר ירקוני וניר טרלובסקי, שהם משקיעים פרטיים באג"ח של החברה. עקב הטענות הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית של בעלי האג"ח שבה יתקיים דיון בנושא.

שרם פודים לא טרחה לפרסם בשבוע שעבר את תוכן המכתב אלא רק את עצם קיומו, ורק לאחר שהופעל עליה לחץ, פרסמה אתמול בצהריים את המכתב במלואו.

אס.אר. אקורד טכנולוגיות עוסקת בהשקעות בחברות היי-טק ובקרנות הון סיכון ונקלעה למשבר תזרימי קשה. מחזיקי האג"ח להם חייבת החברה כ-20 מיליון שקל מנהלים עמה מו"מ ומאיימים בפירעון מיידי של האג"ח.

צרו איתנו קשר *5988