אין שום האטה: המדד המשולב עלה ב-0.7% בדצמבר

בסה"כ עלה המדד המשולב בשנת 2010 בכ-4.2% ■ נתוני אוגוסט-נובמבר עודכנו ב-0.9% במצטבר כלפי מעלה ■ מדד מלניק עלה ב-0.8% בדצמבר

המדד המשולב למצב המשק בחודש דצמבר עלה ב-0.7%. כך נמסר היום מבנק ישראל. בבנק המרכזי אומרים כי נתוני המדד מצביעים על המשך הצמיחה ואף בקצב גבוה יותר בחודשיים האחרונים של השנה.

העלייה במדד החודש משקפת עלייה בכל מרכיבי המדד, ובמיוחד במדדי יצוא השירותים ובמדדי היבוא. בעקבות עדכונים כלפי מעלה שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנתוני יצוא הסחורות, יבוא חומרי הגלם והפדיון במסחר ושירותיים החל מחודש אוגוסט, ועקב העדכון של נתוני המגמה של הפדיון בענפי המשק והמידע על התוצר העסקי שהתקבל בחשבונאות הלאומית, חלו עדכונים כלפי מעלה בנתונים החודשיים של המדד המשולב במחצית השנה האחרונה.

המדד המשולב לנובמבר עודכן לעלייה של 0.4% לעומת 0.1% בנתון הקודם, ומדד אוקטובר עודכן אף הוא למעלה, לעלייה של 0.3% לעומת 0.1% בנתון הקודם. מדדי אוגוסט וספטמבר עודכנו מעליות של 0.1% לעליות של 0.3%.

בסה"כ עלה המדד המשולב בשנת 2010 בכ-4.2% לאחר ירידה בו בשנה שעברה. בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור.

מדד מלניק עלה ב-0.8%

גם לפי מדד מלניק למצב המשק, נמשכת המגמה של הצמיחה בישראל. המדד עלה ב-0.8% בחודש דצמבר. לדברי פרופ' רפי מלניק מהמרכז הבינתחומי הרצליה, עליית המדד בדצמבר משקפת עליות בכל מרכיביו.

מדד הייצור התעשייתי המשקפת את צד ההיצע ותומכת בהמשך התרחבות היצוא; עלייה של הפדיון בענפי המסחר והשירותים המשקפת התרחבות של הביקושים המקומיים והצריכה הפרטית; עלייה של מדד היבוא המבטאת בעיקר גידול יבוא תשומות לייצור המקומי, ועלייה במספר משרות השכירים בסקטור העסקי המבטאת המשך שיפור בשוק העבודה.

רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר; עלייה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים; עלייה של 5% במדד היבוא בדצמבר; עלייה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי באוקטובר.

צרו איתנו קשר *5988