מסתמן: שכר המנכ"ל יושפע גם משכר עובדי הקבלן בחברה

ועדת נאמן לבחינת שכר הבכירים מגבשת את הכללים הטכניים, במסגרתם לא יוכלו מנהלים להחריג את עובדי הקבלן מחישוב ממוצע השכר בחברה - שישמש לחישוב שכרם

ועדת נאמן לבחינת שכר הבכירים בראשותו של שר המשפטים, יעקב נאמן, עמלה בימים אלה על גיבוש הקריטריונים הטכניים לפיהם ייקבע שכר הבכירים בחברות ציבריות - זאת בהתאם למסקנות הביניים שפירסמה ובמרכזן תיקון חוק החברות שיחייב לקבוע יחס שכר בין נושא משרה לשכר הממוצע בחברה, בנוסף להגבלת מרכיב האופציות בשכר.

על פי הערכות בקרב גורמים בוועדה, זו צפויה לקבוע כי גם שכר עובדי הקבלן יחושב במסגרת הנוסחה לקביעת ממוצע השכר בחברה - ממנו ייגזר גם שכר נושאי המשרות הבכירות. בכך, מבקשים בוועדה למנוע מצב בו מנהלים "מחריגים" את מקבלי השכר הנמוך למיקור חוץ ובכך מעלים באופן מלאכותי את השכר הממוצע בארגון. בנוסף, שוקלת הוועדה להמליץ ולעגן מנגנון במסגרתו יפורסם דו"ח רגולטורי שנתי שיצביע על שינויים ברמות השכר של הבכירים בחברות ציבוריות.

כזכור, במסקנות הביניים של הוועדה נקבע כי הדירקטוריון, יחד עם ועדת הביקורת והאסיפה הכללית, יקבעו את היחס בין שכר הבכיר לשכר הממוצע. ההנחה היא כי באמצעות הוראה זו, "החברה תתקשה לתרץ פערי שכר גבוהים מדי לא רק מטעמים ציבוריים, אלא גם מטעמים תועלתניים. כמו כן, שכר הבכיר חייב לקחת בחשבון את כישוריו, מומחיותיו, הישגיו, הסכמי תגמול קודמים שנחתמו עימו והסכמי תגמול קודמים שנחתמו עם מי שכיהן במשרה המיועדת.

כמו כן, הומלץ כי החברה תהיה מחויבת לקבוע מראש שיקולים למתן בונוסים ומענקים כך שיהיו ניתנים למדידה באופן אובייקטיבי וכן לקבוע תניה לפיה החברה רשאית לדרוש מנושא המשרה את החזרת התגמולים אם הוענקו על בסיס מידע מוטעה או במקרה של התנהגות בלתי הולמת. כמו כן, החברות תהיינה מחויבות לקבוע תנאי מימוש והבשלה של מספר שנים בכל הנוגע למרכיבי שכר הקשורים למניות החברה.

הועדה התכנסה לראשונה בסוף אפריל והיו בה חברים, שר התמ''ת היוצא בנימין בן אליעזר (עבודה), שר האוצר יובל שטייניץ (ליכוד), שר הרווחה דאז יצחק הרצוג (עבודה), כאשר יוג'ין קנדל יו''ר המועצה לאומית לכלכלה כיהן בוועדה כחבר קבע. במהלך השנה העידו בפני הועדה שורה של מומחים לרבות פרופ' דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר; פרופ' שמואל האוזר, מומחה לשוק ההון ודקאן הפקולטה למנהל, הקריה האקדמית אונו; ד"ר ירון זליכה, החשב הכללי לשעבר; ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר; פרופ' אבי בן-בסט, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר ופרופסור בחוג לכלכלה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

צרו איתנו קשר *5988