לאומי מחלץ את בן-דב: מעניק לטאו הלוואה של 42 מ' שקל

תמורת ההלוואה תשמש לתשלומי הקרן והריבית למחזיקי אג"ח א' בשבוע הבא ■ אספות אג"ח ב' ו-ג' שזומנו להיום בוטלו

הקשר החם בן אילן בן-דב לבנק לאומי סייע לו שוב - חברת טאו, הנמצאת בשליטתו, הגיעה להסכם מימון עם הבנק לקבלת הלוואה לשנה בהיקף של 42 מיליון שקל. תמורת ההלוואה תשמש לתשלום הרביעי של קרן וריבית למחזיקי אג"ח סדרה א' של טאו בהיקף של 42 מיליון שקל בשבוע הבא. החברה נענתה בכך לבקשת מחזיקי אג"ח ב' ו-ג' והאספות שזומנו להיום בוטלו.‏

חברת טאו נקלעה למשבר בשנת 2008, אך הצליחה להחזיק מעמד עד הרבעון השני של השנה, עת צירפה הערת "עסק חי" לדוחות הכספיים שבהם הסתכם ההפסד ב-25.1 מיליון שקל והגירעון בהון העצמי העמיק ל-409 מיליון שקל. החוב למחזיקי האג"ח בשלוש סדרות מגיע לכ-400 מיליון שקל (בנטרול החזקות בן דב). בעוד אג"ח ב' ו-ג' נסחרות בתשואת זבל של עד 146%, אג"ח א' בתשואה של 3.46% בלבד כיוון שבנק לאומי ערב לתשלומי הקרן והריבית (כנגד התחייבות אישית של בן-דב).‏

מחזיקי אג"ח ב' ו-ג', המיוצגים ע"י המשרדים ליפא-מאיר וקליר-בנימיני, נקטו בחודשים האחרונים קו תקיף נגד החברה ובעל השליטה, והטיחו בהם האשמות קשות שנדחו על-ידם. בשבוע שעבר התבקשה טאו לפרוע‎ ‎את‎ ‎החוב‎ ‎למחזיקי‎ ‎אג"ח א' מבלי שתעמיד‎ ‎לבנק‎ ‎או‎ ‎למחזיקי‎ ‎אג"ח א' ממקורותיה‎ ‎סכום כלשהו‎ ‎לפירעון‎ ‎או‎ ‎צמצום‎ ‎חובה‎ ‎כלפיהם, אחרת הם יראו בכך העדפת נושים וידרשו פירעון מיידי. טאו פעלה להשיג מימון לתשלום אג"ח א' מבלי לפגוע בזכויות של סדרות האג"ח האחרות.‏

אילן בן-דב גיבש הסכם עקרוני בע"פ עם בנק לאומי לצורך פירעון התשלום בסוף החודש למחזיק אג"ח א', ובגין ההלוואה המשופרת החברה לא תידרש להעמיד לבנק בטחונות נוספים. בנוסף, טאו מחזיקה בתיק השקעות "חסר סיכון" בהיקף של 4.8 מיליון שקל שיהיה משועבד כולו לבנק.‏

להבטחת התחייבות החברה לתשלום הועמדה לטובתם ערבות בנקאית ע"י בנק לאומי במלוא גובה ההתחייבות. היקף‎ ‎ערבויותיו‎ ‎של אילן‎ ‎בן‎-‎דב כלפי‎ ‎הבנק‎ ‎לא‎ ‎יפחת‎ ‎כפועל‎ ‎יוצא מתנאי‎ ‎הסיכום‎ ‎והפירעון‎ ‎הצפוי‎ ‎של‎ ‎החוב‎ ‎ע"י החברה‎ ‎באמצעות‎ ‎ההלוואה‎ ‎המוגדלת‎.‎‏ הסכם ההלוואה המקורי (לפני התנגדות מחזיקי אג"ח ב' ו-ג') הסתכם ב-37 מיליון שקל ואת יתרת הסכום התכוונה החברה להשיג מתוך נכסיה המשועבדים לבנק.‏

צרו איתנו קשר *5988