"לקנוס את המוסדיים בדמי ניהול במקרה של 'תספורת'"

הפרופ' למשפטים רות פלאטו שנער, ממכללת נתניה, העלתה מספר הצעות חדשות לגבי טיפול בהסדרי חוב, כמו לשלול מהמוסדיים הפעלת שיקול דעת

אוסף חדש של הצעות מרחיקות לכת לגבי הסדרי חוב מציעה הפרופ' למשפטים רות פלאטו שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות במכללה האקדמית נתניה. "יש לקנוס את הגופים המוסדיים בדמי ניהול בכל פעם שהחוסכים נאלצים לספוג תספורת", הציעה בין היתר בכנס בנושא "חקיקת ה'תספורות' - אתיקה ופרקטיקה של הסדרי חוב", שערכה המכללה האקדמית נתניה בשיתוף המרכז לאתיקה בירושלים, היום בבורסה בת"א.

כדי לתמרץ את המוסדיים לזהירות יתר, מציעה פלאטו שנער כי גוף מוסדי שנכשל בהשבת מלוא החוב לחוסכים בשל תספורת, יחויב להפחית את דמי הניהול שהוא גובה מהחוסכים שספגו את ההפסד, עד לפירעונו המלא של החוב שבהסדר. בנוסף, היא אינה שוללת את הרעיון של קשירת תגמולי המנהלים לביצועים, באופן כזה שתוטל מגבלה על שכר הבכירים בגופים המוסדיים שנכשלו בהשבת כספי החוסכים בגין תספורת.

לגבי המנפיקות עצמן, פלאטו שנער מציעה כי על החברות המעורבות בהסדרי חוב יוטלו מגבלות חמורות על יכולתן לעשות שימוש בכספים שנותרו בחברה, שלא לצורך פריעת חוב האג"ח. למשל, חברה שהייתה מעורבת בהסדר חוב לא תהיה רשאית לחלק דיבידנד, לשלם שכר טרחה לבעל שליטה או קרובו, וכן שכר בכיריה יוגבל.

כן, היא מציעה להחמיר את תקנות חודק, ולהנהיג "חודק פלוס" תוך הכבדה ניכרת על הגופים המוסדיים בשלב רכישת האג"ח. "למוסדיים יש כיום שיקול דעת רחב בבחינת ההשקעה, ועליהם לשקול את התניות החוזיות ואת אמות המידה הפיננסיות שהממונה על שוק ההון המליץ עליהן בעקבות ועדת חודק", היא מסבירה, ומציעה לשלול מהמוסדיים את היכולת להפעיל שיקול דעת. "במקום לתת למנהל ההשקעות בגוף המוסדי שיקול דעת, צריך לקבוע שורת תנאים מחייבים לרכישת אג"ח קונצרניות. וכן, לאסור על השקעה באג"ח שלא כוללות מספר תניות חוזיות ואמות פיננסיות מתוך רשימה".