דלק נדל"ן: מעבר להפסד - למרות זינוק של 22% בהכנסות

פרסמה אמש בהודעה לילית את דוחותיה לרבעון הראשון של שנת 2012 ■ ההכנסות הסתכמו ב-380 מיליון שקל, ההפסד הסתכם ב-42.1 מיליון שקל

דלק נדל"ן , החברה עמוסת החובות בשליטתו של יצחק תשובה המיועדת לפירוק, פרסמה אמש בהודעה לילית את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2012 - כשהיא מציגה בשורה התחתונה מעבר להפסד של 42.1 מיליון שקל, חרף גידול בהכנסות. את דלק נדל"ן מנהל ערן מיטל.

בשורה התחתונה, מציגה דלק כאמור הפסדים, לעומת רווח נקי של כ-33.67 מיליון שקל אשתקד (לציין כי את שנת 2011 כולה סיכמה דלק נדל"ן בהפסד ענק של כ-1.1 מיליארד שקל). בשורה התחתונה גדלו הכנסות החברה בכ-22%, ל-380.9 מיליון שקל, לעומת 310.02 מיליון שקל אשתקד.

נכון לסוף הרבעון הראשון, מדווחים בדלק נדל"ן גם על גידול בגירעון של כ-32.4 מיליון שקל לעומת הגירעון בסוף שנת 2011 - אשר מסתכם בכ-2.41 מיליארד שקל.

יש לציין כי עיקר הגידול בהכנסות החברה נבע מקיטון משמעותי בהיקף ירידת הערך של הנדל"ן להשקעה של החברה: בעוד ברבעון הראשון של 2011 רשמה דלק הפסדים של כ-223.7 מיליון שקל על שיערוך נכסים, הרבעון הסתכמו הפסדים אלה בכ-26.5 מיליון שקל בלבד. גם עלייה בהכנסות המימון (ב-28% ל-163 מיליון שקל) תרמה לעלייה בהכנסות. בחברה מציינים כי מרבית ירידת הערך נובעת מנכסים של חברת DGRE בגרמניה ואנגליה.

עוד במבט למספרים, עולה תמונה עגומה של ירידה מהותית בפעילות הנדל"ן של דלק. 176.1 מיליון שקל הכניסה החברה מהשכרת נכסים הרבעון, צניחה של 24% בפעילות לעומת הכנסות של 226.08 מיליון שקל אשתקד. גם ההכנסות ממכירת דירות צנחו ביותר מ-50% - מ-97 מיליון שקל אשתקד, ל-35.7 מיליון שקל הרבעון.

מנגד, מן הראוי לציין צמצום מהותי בהוצאות הנהלה וכלליות של החברה - מ-20.1 מיליון שקל אשתקד, לסך של 14.85 מיליון שקל הרבעון. מדובר בקיזוז של כ-30% בעלויות, בסך-הכל.

ב-3 במאי נידונה בקשת פירוק דלק נדל"ן, דיון במסגרתו מונה מפרק זמני לחברה וניתנה הוראה על מתן צו פירוק. בעקבות הוראה זו, דנו נציגי החברה עם נושי אג"ח סדרה ה' על מתווה חדש להסדר חוב - דיונים אשר בסופם הוסכם על זימון אסיפת נושים כוללת של החברה, שצפויה להיערך ב-8 ביולי - ובה ידונו הצדדים בהצעה.

על-פי המתווה המוצע כעת להסדר, יימחקו האג"ח הקיימות (בערך מתואם של 2.15 מיליארד שקל), ובמקומן יקבלו מחזיקי האג"ח שתי סדרות חדשות בהיקף כולל של 1.27 מיליארד שקל, וכן 46% ממניות החברה. במקרה של חדלות פירעון יקבלו מחזיקי האג"ח נכסים פרטיים של בעל השליטה בשווי של כ-600 מיליון שקל.‏‏

התרומה של תשובה להסדר עשויה להגיע לכמיליארד שקל ב-10 השנים הבאות: ראשית, הוא מתחייב להזרים לחברה 250 מיליון שקל במשך 5 שנים; שנית, הוא מעניק בטחונות להחזר חוב האג"ח בהיקף של 400 מיליון שקל; שלישית, תשלום מזומן מיידי של 40 מיליון שקל למחזיקי האג"ח; רביעית, ויתור על חוב החברה כלפיו בסך 115 מיליון שקל; ולבסוף, התחייבות לרכישת מניות מחזיקי האג"ח בחברה (46%) בעוד 5 שנים תמורת 205 מיליון שקל.‏

צרו איתנו קשר *5988