ביטוח חיים: ניהול סיכונים משפחתי

למרות חוסר הנעימות שבדבר, מומלץ לבצע בחינה תקופתית של כיסוי הביטוח למקרה מוות כדי להתאימו לצורכי המבוטח ובני משפחתו

החיסכון הפנסיוני מאפשר לחוסך שפרש לגמלאות להתקיים בכבוד לאחר תקופת העבודה. בנוסף, הוא נועד לשמר את הרווחה ואיכות החיים הכלכלית של החוסך ובני משפחתו, במקרים שבהם נפסקות ההכנסות בתקופת העבודה בעקבות נכות שגרמה לאובדן כושר עבודה, או מוות חלילה.

לצורך כך משמשת התוכנית הפנסיונית כתוכנית ניהול הסיכונים עבור החוסך ובני משפחתו. נכון, ההתעסקות בסוגיה אינה נעימה ולעתים אף גורמת להדחקה, אך מפאת חשיבות הנושא בחרנו להתמקד בטור זה בכיסוי למקרה מוות, הידוע גם כביטוח חיים או ריסק.

קיימים שני סוגי כיסויים עיקריים למקרה מוות: הראשון, כיסוי חד-פעמי, כלומר פיצוי חד-פעמי שיקבלו המוטבים |. ניתן לרכוש מוצר זה בפוליסת ביטוח כחלק מהחיסכון הפנסיוני או בנפרד ממנו. בהקשר זה נציין כי אם לחוסך בקרן פנסיה אין שארים |, יקבלו המוטבים, שאותם הוא מינה, את הסכום הנצבר. זהו גם דינם של כספים שנחסכו בקופת גמל, למעט כספים שנצברו תחת פיצויים.

סוג כיסוי השני הוא הכנסה חודשית למשפחה (קצבה), קרי פיצוי חודשי שיקבלו השארים (בקרן פנסיה) או המוטבים (בפוליסת ביטוח). נציין כי במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שפורסם באחרונה, נקבע כי קצבת שארים המשולמת מקרן פנסיה, קופת גמל קצבתית אחרת או מפנסיה תקציבית, פטורה ממס עד תקרת של 8,190 שקל לחודש (נכון ל-2012).

קחו בחשבון

שאלת היסוד היא מהו הצורך הכלכלי של התלויים בהכנסת המבוטח במקרה שזו תיפסק. במענה לשאלה זו יש לקחת בחשבון מספר היבטים וצרכים: הראשון, גיל המבוטח - ככל שהמבוטח צעיר, חסר נכסים ועם משפחה צעירה, מומלץ להקפיד על כיסוי ביטוחי מתאים. עם העלייה בגיל הצורך הביטוחי הולך וקטן.

היבט שני הוא המצב משפחתי - הצורך של מבוטח נשוי עם ילדים צעירים, לדוגמה, שונה מזה של מבוטח המתקרב לגיל הפרישה או של רווק ללא ילדים.

עניין שלישי, הכנסות התא המשפחתי - מחקרים שנעשו מראים שהתא המשפחתי זקוק ל-85% מההכנסות המלאות לאחר הסתלקותו של אחד המפרנסים. נתון זה מקבל משמעות רבה יותר במשפחות שבהן יש מפרנס עיקרי או יחידי. ביטוח החיים נועד לגשר על פער זה. מעבר למענה על צורכי המחיה השוטפים, יש לתת את הדעת לשאלה האם המבוטח מעוניין להשאיר למשפחה ולילדים מימון נוסף לצורך לימודים, חתונה, דיור וכדומה.

רביעי ואחרון, נכסים והכנסות נוספות - קיומם של נכסים כספיים נוספים, או כאלו המניבים הכנסה קבועה, יילקח בחשבון במערך השיקולים הכולל. דירה המשמשת למגורים לא תילקח בחשבון לצורך חישוב זה, מאחר שמטרת החישוב היא לשמור על רמת החיים זהה של המשפחה גם לאחר מות יקירם, והמשפחה תרצה להימנע ממימוש דירה זו לצורך מימון המחיה השוטפת. עם זאת, משכנתה המכוסה בביטוח חיים תילקח בחשבון ההוצאות המשפחתי, מאחר שסביר להניח כי ההוצאה בגינה תבוטל.

נדגיש כי ניתן לרכוש כמה ביטוחי חיים, ולקבל את הפיצוי מכל התוכניות שנרכשו. עוד חשוב לדעת כי כיסוי חד-פעמי הוא פטור ממס, למעט סכומים שנצברו בתוכניות כפיצויים. במקרה שבו הכנסת בן הזוג חייבת במס, מומלץ לרכוש את הכיסוי כסכום חד-פעמי אשר פטור ממס לחלוטין. מנגד, קבלת סכום חד-פעמי דורשת ניהול נכון של הסכום שיתקבל לאורך שנים רבות. כדי להקטין חשיפה לניהול לא נכון או לתנאים משתנים בשוק הון, הפוגעים בערכו של הכסף, מומלץ לרכוש קצבה חודשית.

עדכון והתאמת המוטבים בהתאם לרצונו ומצבו המשפחתי של המבוטח ימנע את הצורך בצווי ירושה או מינוי נאמן לילדים. בהקשר זה נציין, כי המבוטח יכול לשנות את המוטבים בכל עת.

הכותבים הם מנהל החטיבה העסקית במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל, ומנהל המטה המקצועי בסוכנות. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים

globes@mvs.co.il