לוויין התקשורת עמוס 6 של חברת חלל תקשורת יוצא לדרך

חלל תקשורת רוכשת את הלוויין מהתעשייה האווירית בתמורה לכ-200 מיליון דולר ■ עמוס 6 עתיד להחליף את הלוויין עמוס 2 שמתוכנן לסיים את שרותו המסחרי ב- 2016

חברת חלל תקשורת דיווחה הבוקר שדירקטוריון החברה הסמיך את החברה להשלים ולחתום על הסכם עם התעשיה האווירית לישראל, לפיו תרכוש חלל תקשורת מהתעשייה האווירית את הלוויין עמוס 6, בתמורה לכ-200 מיליון דולר.

על פי ההסכם, התעשייה אווירית תייצר עבור חלל תקשורת את הלוויין עמוס 6, אשר ישוגר למיקום שמיים 4 מעלות מערב בה פועלים כיום הלווייניים עמוס 2 ועמוס 3. שיגורו של עמוס- 6 מתוכנן לרבעון הראשון של שנת 2015 ואורך חייו יהיה 16 שנים לפחות.

עמוס 6 יחליף את עמוס 2 שאמור לסיים את שרותו המסחרי ב-2016. הספק הלוויין החדש יהיה כפול מההספק של עמוס 2 ועמוס 3 יחד. עמוס 6 מעצים את נקודת השמים בה פועלת החברה, וירחיב את המגוון והיקף השירותים שמעניקה החברה ללקוחותיה באזור המזרח התיכון ואירופה. בנוסף להגדלת איזורי השרות הקיימים כיום, יוסיף הלוויין אזורי שרות באפריקה ליישומים רחבי סרט בתחום תדר ה-Ka.

עוד בטרם בנייתו, חלל תקשורת מתכוונת להתקשר עם לקוח לאספקת שרותי תקשורת לוויינית על גבי עמוס 6 בתמורה לכ- 95 מיליון דולר, שמתוכם כ-20 מיליון דולר ישולמו במהלך תקופת בניית הלווין, והיתרה בתשלומים שנקבעו בתקופת הענקת השרותים. תחילת השירותים ללקוח זה יינתנו על גבי עמוס 2 בשנת 2014, ועם שיגורו לחלל יועבר הלקוח לעמוס 6.

חלל תקשורת מתכננת לגייס את המימון הנדרש לפרויקט עמוס- 6 מקונסורציום מלווים, הכולל גורמי מימון זרים התומכים בייצוא ממדינות שבהן ממוקמים ספקים של הפרויקט וכן את התעשייה האווירית. בכל הקשור לשירותי השיגור, בכוונת חלל תקשורת להתקשר עם חברה אחרת שתספק את שרותי השיגור ללווין, כאשר התעשייה האווירית תתחייב לבצע את ההיבטים התפעוליים של ההתקשרות עם ספק שרותי השיגור.

בנוסף, בכוונת החברה לרכוש ביטוח לשיגור הלוויין ולשהות של שנה במסלול. עלות השיגור והביטוח, שאינם כלולים במחיר הרכישה מהתעשייה אווירית, מוערכים בכ-85 מיליון דולר.