נעים להכיר: קצבה מוכרת

תיקון בפקודת המס נועד למנוע כפל תשלום מס מהפקדות לחיסכון הפנסיוני, אשר בגינן חויב החוסך במס כבר במועד ההפקדה

טורים הקודמים סקרנו שינויים הנובעים מתיקון 190 לפקודת מס הכנסה על מיסוי החיסכון הפנסיוני. היום נסקור שינוי משמעותי הנוגע למושג "קצבה מוכרת", שנולד בשנת 2000. מדובר בקצבה פטורה ממס, שנועדה למנוע כפל מס מהפקדות אשר בגינן חויב החוסך במס כבר במועד ההפקדה.

עד לתיקון האחרון חישוב הפטור לא עמד בפני עצמו, אלא נכלל בחישוב מורכב יותר, הלוקח בחשבון פטור על קצבאות או פטור על פיצויים בעת סיום עבודה. להלן ההגדרה החדשה של הקצבה המוכרת כפי שנקבעה בתיקון 190: חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה, שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים הבאים.

1. חלק המעביד לתגמולים העולים על שיעור של 7.5% כפול 4 פעמים שכר ממוצע במשק; חלק המעביד לתגמולים ששולם מעל 2,586 שקל לחודש.

2. תגמולי העובד ששולמו לתוכנית קצבה, העולים על השיעור המרבי להפקדה (7%) כפול משכורתו של העובד או השכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך ביניהם.

3. הפקדות במעמד עצמאי לקופת גמל לקצבה, ובתנאי שהחוסך לא קיבל בגינה הטבת מס.

4. כספי פיצויים בקופה לא משלמת לקצבה או בקופה אישית לפיצויים, שהועברו לאחר סיום העבודה ולאחר התחשבנות המס לחשבון חדש ע"ש העמית, הסגור להפקדות נוספות.

5. כספי עמית שנפטר שהועברו על ידי המוטב מקופה לא משלמת או מקופת גמל לתגמולים, או מקופת גמל אישית לפיצויים לחשבון חדש בקופה לא משלמת לקצבה ע"ש המוטב הסגור להפקדות נוספות.

דגשים לקבלת קצבה מוכרת

1. הזכאות לפטור על קצבה מוכרת היא בפרישה מוקדמת עקב נכות או החל מגיל 60.

2. הקצבה המוכרת פטורה ממס במלואה בעת קבלתה כקצבה חודשית שוטפת, כלומר הן מרכיב הקרן והן מרכיב הרווח.

3. במסגרת התיקון בוצע שינוי לרעה באופן חישוב הקצבה המוכרת בגין תגמולי העובד, כך שרק החלק העולה על שיעור של 7% כפול 8,619 שקל (השכר הממוצע במשק) ייחשב כקצבה מוכרת; זאת בניגוד למצב ערב התיקון, שבו כל חלק העובד, לרבות החלק שבגינו קיבל הטבות מס, נחשב כקצבה מוכרת (כלומר: כל הפקדות העובד לתגמולים מהשקל הראשון).

כמו כן, יש לשים לב כי קיים פער של 119 שקל בין השכר הממוצע במשק (8,619 שקל) לבין תקרת הכנסה מזכה (8,500 שקל), ובגינו החוסך אינו נהנה מהטבת המס.

4. פטור קצבה מזכה ופטור קצבה מוכרת הופרדו ואינם תלויים עוד האחד בשני. נזכיר כי ההגדרה טרם התיקון הייתה, כי הפטור על הקצבה הוא הגבוה מבין המזכה או המוכרת. כלומר, כעת נקבע כי לקצבה המוכרת פטור מוחלט, שאינו תלוי במימוש מענקי פרישה בפטור ממס ו/או בזכאות לקצבאות אחרות הפטורות ממס מכוח קצבה מזכה.

5. הוראות התחולה של הגדרת הקצבה המוכרת החדשה היא מתחילת 2012 ובהתאם נוצרו למעשה, לדעתנו שלא במתכוון, שתי תקופות לקצבה המוכרת הן עבור תגמולי עובד, והן עבור הפקדות במעמד עצמאי:

תקופה ראשונה - קצבה מוכרת שנובעת מתשלומי עובד במעמד שכיר מהשקל הראשון, וכן הפקדות במעמד עצמאי שלא היו זכאיות לניכוי (אבל כן לזיכוי) שבוצעו עד סוף 2011. לעניין זה נמסר לנו כי עמדת נציבות מס הכנסה היא כי מי שיבחר בשיטת חישוב זו, תחול עליו נוסחת השילוב הישנה לרבות התלות בין הקצבה המוכרת לקצבה המזכה.

תקופה שנייה - קצבה מוכרת שנובעת מתשלומי עובד במעמד שכיר מעל 7% כפול השכר הממוצע במשק, וכן הפקדות במעמד עצמאי שלא היו זכאיות לניכוי ולזיכוי שבוצעו מאז תחילת 2012.

6. נדגיש כי פטור קצבה מוכרת יהיה ניתן למימוש רק כנגד הוכחה בפועל בעזרת טפסי 106, שאותם אנו ממליצים לשמור מדי שנה. לסיום, נציין כי בקרן פנסיה ותיקה לא ניתן לתבוע קצבה מוכרת.

הכותבים הם מנהל החטיבה העסקית במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל, ומנהל המטה המקצועי בסוכנות. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים

globes@mvs.co.il

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988