מאיר שמיר | לפני כולם

אנטרופי ממליצה לתמוך בשכרו של מאיר שמיר

הבונוס השנתי המקסימלי לבעל השליטה במבטח שמיר הופחת ביותר מחצי ל-6 מיליון שקל ■ למרות התנגדות אנטרופי: אושר הבונוס ליעקב פרי במזרחי-טפחות

חברת הייעוץ לגופים המוסדיים אנטרופי בדרך כלל עושה לחברות הציבוריות חיים קשים בבואן לאשר את שכר בכיריהן או בעלי השליטה בהן. בלא מעט אסיפות בעלי מניות שנערכו בחודשים האחרונים המליצה אנטרופי שלא לאשר את השכר או הבונוס שעמד על הפרק, והחברות נאלצו לנהל מו"מ מולה ומול המוסדיים הגדולים כדי לקבל את הסכמתם.

אחת מהחברות הללו היא מבטח שמיר, חברת החזקות שבשליטת (33.6%) מאיר שמיר, המחזיקה בתנובה, בתפרון, בגילת ועוד. שמיר מספק למבטח שמיר שירותי ניהול באמצעות חברה פרטית שבבעלותו.

לאחר שאנטרופי התנגדה לאישור דמי הניהול של שמיר, כפי שנחשף ב"גלובס" באוגוסט אשתקד, כעת היא ממליצה לאשרם. כך עולה מעבודה מעודכנת של חברת הייעוץ שהגיעה לידי "גלובס". ההמלצה ניתנה לאחר מקצה שיפורים מצד מבטח שמיר, שכלל בעיקר את הפחתת הבונוס, עדכון רף הרווח שיזכה את חברת הניהול במענק, ואי-הכללת רווחי חברות מוחזקות ורווחי הון שלהן בחישוב הבונוס. כך, אם לפי הנוסחה הקודמת עשוי היה שכרו של שמיר להגיע עד 13 מיליון שקל בשנה (11.6 מיליון שקל מתוכם בונוס מקסימלי), לפי ההצעה החדשה, שתובא להצבעה בשבוע הבא, השכר והבונוס של שמיר יגיעו עד 6 מיליון שקל בשנה.

שמיר יהיה זכאי לשכר של 253 אלף שקל בחודש, או 3.04 מיליון שקל בשנה, וכן לבונוס בגובה 5% מהרווח השנתי לפני מס בגין רווח שיעלה על 30 מיליון שקל. הבונוס יוגבל בתקרה של 3 מיליון שקל (שאליה ניתן להגיע בהינתן רווח של 90 מיליון שקל לפני מס ובנטרול שערוכים) ובחישובו ינוטרלו רווחי והפסדי שערוכים. כמו כן מוצע, כי אם החברה תרשום בשנה מסוימת הפסד, לא תקבל חברת הניהול מענק באותה שנה, ולא ניתן יהיה "לנייד" סכומים שמעבר לתקרה לשנים הבאות.

מדדי השוואה לחברות אחרות

באופן כללי, לפי מדיניות אנטרופי לגבי שכר בכירים ראוי ונדרש לחזק את הקשר שבין התגמול לביצועי החברה לאורך זמן. לכן ביצעה החברה ניתוח של סבירות התגמול של שמיר אל מול 22 חברות החזקה אחרות בבורסה, לפי ממוצע של כמה מדדי ביצוע על פני 3 שנים. "הבחינה העלתה כי חבילת התגמול מצויה בטווח העליון של סקאלת התגמול המקובלת בשוק לחברות דומות", קבעו באנטרופי. אולם "מדדי הביצוע העיקריים מציגים ביצועים גבוהים ביחס לחברות החזקה בעלות מאפייני פעילות דומים, ועל כן חבילת התגמול הולמת לדעתנו, בתנאיה ובהיקפה, את היעד של יצירת תמריץ הולם למנכ"ל", כותבים באנטרופי.

מדדי הביצוע שלפיהם נבחנה מבטח שמיר הם שיעור ה-EBITDA, הרווח הנקי, שיעור ההון מהנכסים, יחס שווי שוק להון עצמי ותשואה על ההון. שיעור ה-EBITDA של מבטח שמיר עומד על 18% - רמה ממוצעת ביחס לחברות שנבדקו (כאשר בראש הרשימה נמצאת לוינשטיין, עם שיעור של 83%, ומנגד נמצאת אלביט הדמיה עם שיעור שלילי).

הרווח הנקי של מבטח שמיר נמצא בטווח העליון, ועומד על כ-120 מיליון שקל, בטווח שנע בין אלוני חץ (462 מיליון שקל) לאלביט הדמיה (הפסד של 275 מיליון שקל).

יחס שווי השוק של מבטח ביחס להונה העצמי עומד על 1.11, כשמעליה ברשימה רק מלונות דן עם יחס של 2.35 ודמרי עם 1.22. בבדיקת היחס של ההון העצמי למאזן עומדת מבטח שמיר בראש הרשימה, עם 69% (לעומת 50% של מלונות דן, 40% של לוינשטיין ו-35% של אלוני חץ).

השכר של מאיר שמיר
 השכר של מאיר שמיר

בונוס של 1.1 מיליון שקל ליעקב פרי

בתוך כך, בישיבת בעלי מניות של בנק מזרחי-טפחות שהתקיימה היום, הוחלט לאשר את הבונוס ליו"ר, יעקב פרי. הוא יהיה זכאי לבונוס של 1.1 מיליון שקל בגין תוצאות הבנק בשנת 2011. אישור הבונוס נעשה ברוב רגיל של בעלי המניות, ש-42% מהן בידי בעלי השליטה בבנק - מוזי ורטהיים ומשפחת ליאורה עופר.

אנטרופי המליצה להתנגד לתשלום הבונוס לפרי, כפי שנחשף ב"גלובס" בתחילת השבוע, ולפיכך התנגד לו חלק גדול מהמוסדיים שהצביעו נגד. עם זאת, מאחר שלא מדובר בהחלטה על עסקת בעלי עניין, הדורשת רוב מיוחד של יותר ממחצית מחזיקי מניות המיעוט, המענק אושר.

צרו איתנו קשר *5988