עיריית לוד תהיה אחראית על הקמת קריית רשות השידור החדשה

הושגה התקדמות נוספת בדרך לחתימה על הרפורמה הצפויה ברשות השידור

עוד צעד בדרך לרפורמה ברשות השידור: על-פי סיכומים שהושגו בשבוע שעבר, בישיבה שנערכה בלשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, עיריית לוד תהיה אחראית על הקמת קריית רשות השידור החדשה. כמו כן, צומצמו באופן ניכר הפערים בהסכם המימון, שעיכבו את החתימה על הסכם הרפורמה.

בישיבה שהתקיימה נכחו גם יו"ר רשות השידור, אמיר גילת; יו"ר ועדת הכספים של מליאת הרשות, דוד חיון; חבר הוועד המנהל, יואב הורביץ; מנכ"ל רשות השידור, יוני בן-מנחם; וסמנכ"ל כספים ברשות השידור, ערן הורן.

יש לציין כי למרות ההתקדמות, יש עדיין דרך ארוכה עד לחתימה הסופית. אחת הסוגיות שעדיין לא נפתרה היא נושא האגרה. במהלך הישיבה הוחלט כי לוקר ייקח על עצמו את הטיפול בנושא, כאשר השאיפה היא לפתור את הסוגיה בחקיקה עד לסוף המושב הנוכחי.

עוד הוחלט בין הצדדים להתעלם לגמרי מהפיילוט שנערך ברשות השידור, במטרה לבחון את ישימות הסכמי השכר. הפיילוט העלה כי נדרשים עוד 20 מיליון שקל בשנה לצורך מימון הרפורמה.

אנשי האוצר ולוקר הביעו תדהמה לגבי הפיילוט ומתחו ביקורת על הנהלת הרשות. הורן אמר כי גם אם לא לוקחים את השלכות הפיילוט למשך השנים הקרובות, עדיין יש מחסור של עשרות מיליוני שקלים בתוכנית העסקית, הנובע בעיקר מכך שהרשות תמשיך לשלם על-פי דרישת החשכ"ל את תשלומי המשכנתא עבור שערי צדק - 15 מיליון שקל בשנה - עד למכירת המבנה.

יש לציין כי הוועד המנהל בראשות אמיר גילת קיבל החלטה לדחוף קדימה את הרפורמה. ברשות מקווים כי ניתן יהיה בימים הקרובים לפתור גם את הבעיות האחרות, לרבות הקושי שעדיין קיים בגיבוש תוכנית עסקית מאוזנת.

על-פי החישובים לאורך גיבוש התוכנית, העלות הכוללת של הרפורמה צפויה לעמוד על כ-700 מיליון שקל.