מו"מ בין איילון ואנגל משאבים לעסקת נדל"ן ב-63.6 מ' ש'

חברת הביטוח איילון מנהלת מו"מ מתקדם עם אנגל משאבים בנוגע לרכישת מלוא הזכויות של המוכרת במקבץ דיור בחדרה הכולל 198 יחידות דיור

חברת הביטוח איילון, שבשליטת לוי רחמני ובניהול אמיל וינשל, מנהלת מו"מ מתקדם עם אנגל משאבים בנוגע לרכישת מלוא הזכויות של המוכרת במקבץ דיור בחדרה הכולל 198 יחידות דיור, בתמורה לסך של כ-63.6 מיליון שקל.

מדובר במקבץ דיור שנמצא בבעלות החברה הבת של אנגל - "קשלט", הנמצא בפינת הרחובות גורדון 10 ושדרות רוטשילד בחדרה. בשלב זה אין וודאות לכך כי העסקה תושלם.

על פי הדו"ח הכספי השנתי של אנגל משאבים ערכו של מקבץ הדיור המדובר בחדרה עמד ב-2011 על כ-58 מיליון שקל ושיעור התשואה השנתית עומד על כ-10%. עוד על פי הדו"ח הכספי, דמי השכירות השנתיים הממוצעים למ"ר עומדים על 67.78 אלף שקל וההכנסות מדמי השכירות (במאוחד) עמדו על כ-6.2 מיליון שקל ב-2011. הכנסות החברה ממקבץ הדיור כמו גם שיעור התשואה ושיעור התפוסה נשארו באותה הרמה מאז 2009.

המוסדיים מצדם מסבירים כי ההשקעה בנדל"ן מעניקה להם עוגן תשואה, המניב הכנסות קבועות משכר הדירה ומסייע לגוון את תיק ההשקעות שלהם, תוך הפחתת התלות בשוק ההון. ואולם, איילון שונה מהותית מיתר הגופים המוסדיים בכל הנוגע להתנהלותה בשוק הנדל"ן להשקעה בכספי העמיתים והמבוטחים.

איילון ממשיכה לבנות את תיק הנדל"ן להשקעה בכספי העמיתים והמבוטחים שלה בתחום הנדל"ן למגורים, וזאת בשונה ממתחרותיה הגדולות שנמנעות מהשקעה בנדל"ן לדיור ומתמקדות בנדל"ן מניב - משרדי ומסחרי בארץ ובחו"ל.

באיילון ציינו היום ש"העסקה הנ"ל תואמת את האסטרטגיה והמדיניות של הגופים המוסדיים להרחיב ולגוון ככל שניתן את סוגי ההשקעות שלהם ואלו המבוצעות עבור עמיתיהם ומבוטחיהם, בעסקאות התואמות את מהותם כחברות ביטוח, פנסיה, גמל וחסכון ארוך טווח, ואשר קיים בהן פוטנציאל להניב תשואה נאה לאורך זמן ברמת סיכון המוערכת כנמוכה יחסית".

עסקה זו מתווספת לעסקאות קודמות שהובילה איילון ביטוח בתחום הנדל"ן למגורים: בשלהי 2010 איילון ביטוח השלימה רכישת הבעלות על כל ממניות חברת עירן המחזיקה ב-77% ממקרקעין בקרית מוצקין עליו הוקם מקבץ דיור בן 208 יחידות דיור (כשהשקיעה כ-35 מיליון שקל ברכישת 50% ממניות עירן שלא היו בבעלותה דאז). ערכו בספרים של נכס זה עמד בסוף 2011 על כ-74 מיליון שקל. כמו כן, לאיילון נכס השקעה בנדל"ן לדיור נוסף - מקבץ דיור בפתח תקווה המושכר לעמידר, ושערכו בספרי איילון עמד בסוף 2011 על כ-103 מיליון שקל.

כמו כן, בתחילת 2011 איילון התקשרה בהסכמים עם חברת האחים קחטן לרכישות מקרקעין בבת-ים ובחיפה, לרכישת מקבצי דיור המושכרים לעמידר המשכנת בהם דיירים הזכאים לכך כשלוחה של המדינה. שווי שני המקבצים הללו בספרי איילון עמד בסוף 2011 על כ-150 מיליון שקל.

אגב התנהלות המוסדיים בנדל"ן להשקעה כחלק מניהול השקעות המבוטחים והעמיתים נציין שבחודש מרץ 2012 פורסם תזכיר חוק מס הכנסה ובו מוצע לקבוע שבהתקיים תנאים מסוימים קופת גמל תהיה פטורה ממס על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך.

צרו איתנו קשר *5988