הכנסות אספן גרופ מדמי שכירות צמחו בחצי הראשון ב-25%

סך הכנסות החברה ברבעון השני של 2012 צמחו בכ-27% לכ-33 מיליון שקל ■ הרווח ברבעון השני הגיע לכ-5 מיליון שקל

אספן גרופ ממשיכה את מגמת הצמיחה גם ברבעון השני של שנת 2012 ובמחצית הראשונה של השנה עם המשך הגידול בהכנסות החברה ועלייה ברווח הנקי.

הכנסות החברה מדמי שכירות, פעילות הליבה של החברה, צמחו ברבעון השני של שנת 2012 בכ-18.4% לכ-28.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-24.4 מיליון שקל ברבעון השני של 2011. עיקר העלייה נבעה מגידול בהיקפי הפעילות כתוצאה מרכישת נכסים מניבים בחו"ל בשנת 2011 בגינם לא רשמה החברה הכנסות באופן מלא אשתקד.

השיפור בהכנסות ניכר גם בשורת הרווח הגולמי של החברה, שעלה ברבעון השני של השנה בכ-23.6% לכ-26.7 מליון שקל, בהשוואה לכ-21.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה גדל ברבעון לכ-24.5 מיליון שקל, לעומת כ-23.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011. יצוין, כי ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הכנסה בגין עליית ערך נדל"ן, בסך של כ- 5.4 מיליון שקל, לעומת 2.1 מיליון שקל ברבעון השני בשנת 2012.

ה-FFO של אספן גרופ ברבעון השני הסתכם לכ-8 מיליון שקל, לעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של כ-60%.

הרווח לפני מס של אספן הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-6.9 מיליון שקל, לעומת כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011, גידול בשיעור של כ-15%.

בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון עם רווח נקי, המיוחס לבעלי המניות, בסך של כ-5 מיליון שקל, בדומה לרווח ברבעון השני של שנת 2011.

במחצית הראשונה של השנה צמחו הכנסות אספן מדמי שכירות בכ-25% לכ-60 מיליון שקל, בהשוואה לכ-48 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כאמור, עיקר העלייה נבעה מגידול בהיקפי הפעילות כתוצאה מרכישת נכסים מניבים בחו"ל בשנת 2011 בגינם לא רשמה החברה הכנסות אשתקד באופן מלא.

הרווח הגולמי של החברה, עלה במחצית הראשונה בשיעור של כ-25.2% לכ- 54.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 43.2 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. הרווח התפעולי של החברה מסתכם לכ-51.8 מיליון שקל, בדומה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד.

ה- FFO במחצית הראשונה של 2012 עלה בכ-67% לכ-15 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס של אספן במחצית הראשונה של השנה עלה לכ-21.2 מיליון שקל, גידול של כ-11% בהשוואה לכ- 19.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, סיימה החברה את המחצית הראשונה של 2012 עם רווח נקי, המיוחס לבעלי המניות, בסך של כ-15.6 מיליון שקל, גידול של כ-15.6% לעומת 13.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2011 .

אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ, מסר: "אספן גרופ המשיכה במגמת הגידול בהכנסותיה גם במחצית הראשונה של 2012, הודות לכך שניצלה הזדמנויות עסקיות להרחבת פורטפוליו הנכסים שלה בחו"ל בשנת 2011. ה-FFO של החברה, במונחים שנתיים, על בסיס הדו"ח החצי-שנתי עומד על כ-30 מיליון שקל. במקביל, אנו פועלים להגדלת נזילות החברה באמצעות מימוש נכסים, שמיצו את הפוטנציאל שלהם, וכן על ידי הגדלת מסגרות אשראי בבנקים, השבחת נכסים ומימון מחדש (REFINANCE). לחברה יש היום יתרות מזומנים ושווי מזומנים (כולל ני"ע) בסך כולל של כ-92 מיליון שקל. החברה גם פועלת לשיפור היחסים הפיננסיים תוך דגש על חיסכון בהוצאות והתייעלות. בחמש השנים האחרונות החברה הראתה שיפור מתמיד בתוצאותיה הכספיות, בהכנסותיה וברווחיותה תוך שמירה הדוקה ועקבית על האסטרטגיה העסקית על פיה היא פועלת. זוהי תקופה בה צריך לנהוג בזהירות, באחריות ובשמרנות תוך מתן דגש רב לנושא הנזילות".

צרו איתנו קשר *5988