מחזיקי אג"ח ישראלום יזמנו אסיפה: תדון בפירעון החוב

במהלך אסיפת האג"ח שהתקיימה היום העלתה הנהלת החברה טענות קשות ונוקבות על התנהלותה של נציגות בעלי האג"ח, שנתפסת בעיניה "בלתי אחראית"‏‏

מחזיקי האג"ח של חברת ישראלום שבשליטת מתיו ברונפמן ויעקב שלום פישר החליטו הערב בעקבות אסיפה טעונה שהתקיימה לזמן אסיפה דחופה לשבוע הבא שעל סדר יומה העמדת חוב החברה כלפיהם לפרעון מיידי לנוכח טענות קשות שלהם כנגד התנהלות החברה ונושאי המשרה בה, כך נודע ל"גלובס". מנגד, במהלך אספת האג"ח שהתקיימה היום העלתה הנהלת החברה טענות קשות ונוקבות על התנהלותה של נציגות בעלי האג"ח, שנתפסת בעיניה "בלתי אחראית". היקף האג"ח מסתכם בכ-220 מיליון שקל והן נסחרות בתשואת זבל של עשרות אחוזים.‏‏

אסיפת מחזיקי האג"ח התקיימה בהמשך לטענות הקשות שעלו במכתב ששלחו לאחרונה באי כח המחזיקים, משרד עוה"ד קליר-בנימיני, לחברה, לנושאי המשרה בה ולבעלי השליטה בחברה, ברונפמן ופישר, בנוגע להתנהלות החברה ונושאי המשרה בה. לאחר נאום ארוך של סגן יו"ר דירקטוריון החברה רון הדסי שאל אותו ב"כ המחזיקים, עו"ד רענן קליר, האם החברה דיווחה על הרחבת השעבוד לבנק הפועלים ואם לא - מדוע לא?. הדסי ביקש שעורך הדין של החברה יענה על זה ותשובתו הייתה: "אנחנו על זה לא עונים".‏

לדברי החברה "נציגות מחזיקי האג"ח הפגינה חוסר תום לב במהלך המו"מ, כאשר לפני כשבועיים ביטלה ברגע האחרון ישיבת עדכון שנקבעה מראש ושלחה באופן מפתיע וחד-צדדי מכתב, שכל מטרתו להלך אימים על החברה, בעלי השליטה ונושאי המשרה בה. במקביל שלחה הנציגות, ללא ידיעת החברה, מכתב לבנק הפועלים בו טענה טענות שונות כנגד הבנק והחברה.‏

התנהלות מסוג זה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לחברה ולסכן גם את מחזיקי האג"ח".‏

החברה, בעלי השליטה וכך גם הבנק, דחו את טענות הנציגות מכל וכל ואף שלחו מכתבי תגובה חריפים לנציגות שמיוצגת ע"י עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני. בישיבה היום הדגישו נציגי החברה כי החברה ובעלי השליטה מעולם לא פנו בבקשה כלשהיא לדחיית תשלומים, למחיקת חוב או להסדר. ‏

מחזיקי האג"ח ובא כוחם העירו שהתנהלות החברה ובעל השליטה אינה מקובלת עליהם ושיש בה משום "העדפת נושים" וכן "מימון דק". באסיפה גם הובהר על ידי הנציגות שבמשך כל המגעים ועד היום בעל השליטה לא מסר תשובה עניינית לדרישות הנציגות לחיזוק הביטחונות לטובת המחזיקים כפי שנעשה לנושים האחרים של החברה. ‏‏

החברה הבהירה בכתב ובע"פ כי בכוונתה לעמוד בכל ההתחייבויות שלה במלואן ובמועדן‎ ‎וכי בעלי השליטה של החברה תמכו ובכוונתם להמשיך לתמוך בחברה. במסגרת מו"מ עם נציגות מחזיקי האג"ח הביעה החברה נכונות לשקול בחיוב את בקשות שהועלו וכן נמסר לנציגות כי בעלי השליטה תומכים אף הם בעמדה זו והבטיחו להבהיר את עמדתם לאחר שיבינו את מכלול ההסכמות המתגבשות במקביל גם עם בעלי החוב המובטחים. החברה אף הצהירה כי טרם חתימה עם בעלי החוב המובטחים, תיידע את נציגות מחזיקי האג"ח ותאפשר להם פרק זמן נאות על מנת להגיב.‏

ב"כ מחזיקי האג"ח הביע תמיהה קשה על כך שיו״ר דירקטוריון ישראלום התלונן בפני מחזיקי האג"ח על כך שהם שטחו טענותיהם בפני רשות ני"ע. לדברי עוה״ד קליר ובנימיני הם מעולם לא שמעו על כך שחברה רואה בפנייה לרשות ני"ע משהו חשוד.

במהלך אסיפת האג"ח שהתקיימה היום הציגה הנהלת ישראלום את הפעולות שנקטו בעלי השליטה במטרה שהחברה תעמוד בכל ההתחייבויות:‏

‏1 - התחייבות לסייע לחברה, ככל שיידרש, למשך תקופה של שנתיים לעמידה בהתחייבויות כלפי בעלי החוב המובטחים של החברה ולעמידה בלוח סילוקין של אגרות החוב. (ההתחייבות הועמדה לראשונה בסוף חודש מארס ובסוף חודש אוגוסט הוארכה עד סוף אוגוסט 2014).‏‎ ‎

‏2 - הזרמת פיקדונות לחשבונותיהם האישיים בסך של כ-58 מיליון שקל, אשר שועבדו וזאת לשם תיקון זמני של הפרת ההתניות כלפי הבנקים המממנים.‏‎ ‎

‏3 - הסבת האופציה שהייתה לליבנה צפוני (בעלת זיכיון איקאה) לרכישת נכס איקאה לחברה, כעסקה מזכה וכן נכונות לנטילת התחייבויות שונות בהיקף משמעותי של עשרות מיליוני שקלים במסגרת עיסקת מכירת נכס איקאה על מנת לאפשר את קיום עסקה זו, שצפויה לייצר תזרים עודף של כ- 75 מ' ₪ על שווי הנכס בסוף שנת 2011.‏‏‎ ‎

‏4 - הזרמות של הלוואות בעלים בחודשיים האחרונים בסך של כ-7.6 מיליון שקל.‏

‏5 - הגדלת ערבויות אישיות.‏‎ ‎

‏6 - המרת חלק משטרי ההון להון מניות.‏‎ ‎

‏7 - דחייה של תשלומי ריבית שמגיעים לבעלי השליטה מהחברה בגין כספים שהעמידו לה.‏‎ ‎

‏8 - רכישת אג"ח ע"י מתיו ברונפמן בשבוע האחרון בסך של כ-24 מליון שקל.‏

ישראלום פעילה בשלושה תחומים: קמעונאות (שופרסל), תעשייה (פאלאס) ונדל"ן (נכסים מניבים בישראל). החברה נקלעה למשבר תזרימי בעקבות הפסדים כבדים מהשקעה שביצעה בעבר במזרח אירופה (אולימפיה נדל"ן), וירידה חדה בשווי מניות שופרסל שבהן היא מחזיקה (18.5% מההון). ‏

הפסדי הענק בנדל"ן הותירו את החברה עם קופת מזומנים דלה, שצפויה לגדול עם השלמת העסקה שבה תרכוש קבוצת הביטוח הראל מידי החברה את הנכס שעליו פועלת חנות הרהיטים איקאה בנתניה. ישראלום, המחזיקה ישירות ב-50% מהנכס ובאופציה ליתרה, צופה שהעסקה תגדיל את הונה העצמי בכ-77 מיליון שקל, ותניב לה תזרים הנאמד בכ-116 מיליון שקל לאחר פירעון הלוואה לבנק המממן ותשלומים נוספים.‏

את המחצית הראשונה של 2012 סיימה החברה בהפסד של 157 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 117 מיליון שקל בשנת 2011 כולה. עיקר ההפסד השנה נבע מהפחתה בשווי ההשקעה במניות שופרסל. ‏

רואי החשבון של ישראלום מציינים כי "החברה נמצאת בהפרות של אמות מידה פיננסיות. כמו כן, היא תלויה בהזרמת כספים או העמדת ערבות של בעלי השליטה על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. החברה קיבלה מבעלי השליטה מכתב לפיו יעמידו לחברה את הכספים הנדרשים לשם עמידתה בהתחייבויותיה. החברה מעריכה בסבירות גבוהה כי תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן". ‏

מניות ישראלום נמחקו מהמסחר בשנת 2010, והיום החברה נסחרת באמצעות שלוש סדרות אג"ח. המחזיקים הגדולים בהן הם פסגות (26 מיליון שקל), כלל ביטוח (25 מיליון שקל), הראל (19 מיליון שקל) ומנורה-מבטחים (8 מיליון שקל). ‏

צרו איתנו קשר *5988