ישראלום של ברונפמן הגיעה להסדר עם הבנקים וקרן KCPS

החברה ובעל השליטה יפרעו מיידית 70 מיליון שקל מהחוב לבנקים ■ לחברה גירעון של 177 מיליון שקל בהון העצמי

מתיו ברונפמן, בעל השליטה בבנק דיסקונט ובזיכיון רשת הרהיטים איקאה, מכניס את היד לכיס כדי לתמוך בחובותיה של חברת ההשקעות הבעייתית שלו, ישראלום. היום דיווחה החברה כי הגיעה להסדר לגבי חוב של כ-660 מיליון שקל לבנקים ולקרן המנוף KCPS. ההסדר כולל פירעון מוקדם של חלק מהחוב, הגדלת ביטחונות ודחיית תשלומים.

במקביל מנהלת ישראלום מגעים עם מחזיקי האג"ח, שלהם היא חייבת כ-220 מיליון שקל, להגדלת הביטחונות מול החוב, שנסחר בתשואת זבל של עד 40% כמעט.

ישראלום, בעלת גירעון של 177 מיליון שקל בהון העצמי, סיימה את המחצית הראשונה של 2012 בהפסד עצום של 157 מיליון שקל, שנבע בעיקר מהפחתה בשווי השקעתה במניות רשת שופרסל. רואי החשבון של החברה ציינו כי היא "נמצאת בהפרות של אמות מידה פיננסיות, וכן היא תלויה בהזרמת כספים או בהעמדת ערבות של בעלי השליטה על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. החברה קיבלה מבעלי השליטה מכתב שלפיו יעמידו לחברה את הכספים הנדרשים לשם עמידתה בהתחייבויותיה".

החברה מחזיקה כיום ב-18.5% ממניות רשת שופרסל וב-85% ממניות חברת פאלאס תעשיות, החזקות שנרכשו מידי בעלי השליטה - ברונפמן ושולם פישר. שתי העסקאות בוצעו תוך נטילת אשראי גדול מקונסורציום בנקים, הכולל את הפועלים, מזרחי-טפחות ובנק אגוד.

העסקה המשמעותית יותר בוצעה בשנת 2010 - רכישת מניות שופרסל לפי מחיר הגבוה בכ-140% ממחירן היום. המחאה החברתית והתחרות הקשה בשוק הקמעונות הביאו מאז לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של שופרסל, לירידה חדה במחיר המניה ולאי-עמידה של ישראלום באמות המידה הפיננסיות שנקבעו במסגרת מתן האשראי.

יתרת החוב לבנקים עומדת על 549 מיליון שקל, ועל פי תנאי ההסדר יפרעו החברה ובעלי השליטה בה באופן מיידי 70 מיליון שקל, ו-30 מיליון שקל נוספים יועמדו כפיקדון משועבד לחיזוק הביטחונות לקונסורציום הבנקים.

עד ינואר 2013 יפרעו החברה ובעלי השליטה בה 30 מיליון שקל נוספים (ללא קשר לחלוקת דיבידנד בשופרסל), כך שקרן ההלוואה לא תעלה על 465 מיליון שקל. בכוונת החברה להשתמש לצורך ביצוע תשלום זה בתמורה שתתקבל ממכירת קרקע חנות איקאה בנתניה לידי להראל.

עוד קובע ההסדר, כי עד דצמבר 2014 לא תחויב ישראלום בפירעונות קרן נוספים, אלא רק בתשלומי ריבית בלבד. עם זאת, אם מניית שופרסל תרד לשער של 8 שקלים (לעומת 9.8 שקלים היום), יזרימו בעלי השליטה באופן מיידי הון נוסף לישראלום.

לגבי הלוואה בגובה של 108 מיליון שקל שנטלה ישראלום מקרן המנוף KCPS, נקבע שזו תיפרע בשלושה תשלומים, וכנגד שחרור מדורג של הבטוחות שהועמדו לטובת הקרן על-ידי החברה. נוסף על כך תשלם החברה לקרנות את הריבית השוטפת החלה על ההלוואה, וכן תשלום נוסף. התשלומים יהיו בדצמבר 2012, ביוני 2013 ובדצמבר 2013.

מחזיקי האג"ח של ישראלום, המיוצגים על-ידי משרד קליר-בנימיני, דורשים מצדם שמסמך התמיכה הכללי בחברה, שאותו פרסמו בעלי השליטה בה, יופנה ספציפית כלפי נאמני האג"ח. נוסף על כך מבקשים המחזיקים, שתוקף ההתחייבות יוארך עד למועד הפירעון המלא של האג"ח. האג"ח של ישראלום נסחרות בתשואת זבל של עד 38%, אך יש מי שמאמין בחברה. בשבועות האחרונים רכש ברונפמן אג"ח בהיקף עשרות מיליוני שקלים ערך נקוב.

צרו איתנו קשר *5988