גלוב מזנקת ב-14%: גייסה 5.5 מיליון שקל בהליך מהיר

קידוח אופק 2, המתוכנן לחודש דצמבר, הינו למטרת גז בשכבות בעומק של כ-6 קילומטר ■ דו"ח המשאבים שסיפקה גלוב עבור קידוח "אופק 2" מצביע על פוטנציאל להפקת 0.6TCF של גז טבעי

שותפות חיפושי הנפט והגז גלוב אקספלוריישן גייסה אתמול בהליך מהיר סכום של כ- 5.5 מיליון שקל באמצעות הנפקת יה"ש ביחד עם כתבי אופציה (סדרה 5 ). בנוסף יגויס סכום דומה במידה וימומשו כתבי האופציה (סדרה 5 ) בתוך 30 יום. חברת סייבל השקעות שימשה כיועצת בהנפקה.

כספים אלו, בצירוף סך של כ-10 מיליון שקל כספי הנפקת זכויות (שכמחצית מסכום זה ניתן ע"י בעלי השליטה) שהושלמה לאחרונה, יספקו לשותפות האמצעים הנדרשים להמשך קידוח אופק 2.

מגלוב נמסר כי הנהלת השותפות פועלת בנחישות בכדי לעמוד בתוכנית העבודה של השותפות והסכומים שגויסו מהציבור ומבעלי השליטה יעזרו לקדם מטרות אלו. למרות המצב הקשה בשוק ההון, רואה הנהלת השותפות בהיקף הגיוס את אמון המשקיעים בתוכנית העבודה של השותפות שעיקרה סיום קידוח אופק 2 וקידום תכנית העבודה ברישיונות האחרים של השותפות בצפון הארץ.

קידוח אופק 2, המתוכנן לחודש דצמבר, הינו למטרת גז בשכבות בעומק של כ- 6 קילומטר. דו"ח המשאבים שסיפקה גלוב עבור קידוח "אופק 2" מצביע על פוטנציאל להפקת 0.6TCF של גז טבעי כאשר ההסתברות למציאת הידרוקרבונים (סימני נפט או גז) עומדת על כ-30%.

שותפות "גלוב אקספלוריישן" נוסדה בשנת 2009 והיא עוסקת בחיפושי נפט או גז ברישיון אופק שבמרכז הארץ, וברישיונות בר-אור ויהל שבצפון הארץ. הגאולוג הראשי של השותפות הוא דר' ברוך דרין. זהו הגיוס השישי של השותפות.