רווח נקי של 9.1 מיליון שקל לרשת כמעט חינם ברבעון השלישי

במכירות בחנויות זהות חל קיטון של 3.1% ■ יו"ר צים שיווק, ישראל אינהורן: "הרבעון השלישי אופיין במלחמות מחירים קשות והמשך התחרות האגרסיבית"

חברת צים שיווק , בעלת המותג "מחסני כמעט חינם", פרסמה היום (ה') את תוצאותיה לרבעון השלישי ול-9 החודשים הראשונים של שנת 2012.

ההכנסות של צים שיווק ברבעון הסתכמו בכ-352.4 מיליון שקל, גידול של 4.3% לעומת 337.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול במספר הסניפים. במכירות בחנויות זהות (SSS) חל קיטון של כ-3.1%, הנובע מפתיחת חנויות חדשות בסמוך לסניפים הוותיקים ומהחרפת התחרות הקיימת.

המכירות למ"ר ברבעון השלישי עמדו על כ-9,300 שקל, קיטון של כ-9.7% לעומת כ 10.3 אלף שקל למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות למ"ר בחנויות זהות ברבעון השלישי עמדו על כ-10.3 אלף שקל, קיטון של כ-3.1% לעומת כ-10.6 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-12.2 מיליון שקל (3.5% מהמחזור), לעומת כ-13.5 מיליון שקל (4.0% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד - קיטון של כ-9.4%.

בנטרול רווחים חד-פעמיים מעלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה ובנטרול רווח ממכירת רכוש קבוע, הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-12.4 מיליון שקל (3.5% מהמחזור), קיטון של כ-4.3% לעומת כ-13 מיליון שקל (3.9% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד.

עיקר הקיטון נובע מהגידול בהוצאות המכירה, שיווק והנה"כ, ששיעורן מכלל ההכנסות עלה לכ-20.0% לעומת 19.8% ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בעיקר בשל הגידול בהוצאות השכירות בעקבות מכירת המרכזים המסחריים בנהריה ובלב סביונים בפתח-תקווה ותשלום דמי שכירות בגין חנויות הרשת במרכזים אלה.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-9 מיליון שקל (2.5% מהמחזור), לעומת 9.2 מיליון שקל (2.7% מהמחזור), ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 2.9%. הירידה בשיעור הרווחיות נובעת בעיקר מרישום הפסד ממכירת רכוש קבוע שנרשמה ברבעון הנוכחי לעומת רישום רווחים בגין עליית ערך שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ברבעון המקביל אשתקד.

בנטרול רווחים חד-פעמיים, הרווח הנקי הסתכם בכ-9.1 מיליון שקל (2.6% מהמחזור), לעומת כ-8.9 מיליון שקל (2.6% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 2.6%.

הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-29 מיליון שקל (2.8% מהמחזור), לעומת 28 מיליון שקל (3.0% מהמחזור), בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3.5%.

הירידה בשיעורי הרווחיות נובעת בעיקר מהקיטון ברווחיות הגולמית עקב החרפת התחרות, שקוזז מהקיטון בהוצאות ורישום רווחים חד-פעמיים. בנטרול רווחים חד-פעמיים, הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-25.1 מיליון שקל (2.4% מהמחזור), לעומת 25.5 מיליון שקל (2.7% מהמחזור) בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 1.9%.

ישראל אינהורן, יו"ר דירקטוריון צים שיווק, מסר בתגובה לדוחות: "הרבעון השלישי של השנה אופיין במלחמות מחירים קשות והמשך התחרות האגרסיבית בין הרשתות הקמעונאיות. אנו מתמודדים עם מגמות אלה באופן איתן ויציב ומציגים הכנסות שיא ושיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית לעומת הרבעון השני של 2012, עם תזרים מזומנים חזק. זאת, הודות לניהול מוקפד ותחרותי של מחירי הקנייה והמכירה ושל בסיס ההוצאות של החברה.

"מצב השוק הקשה והחרפת התחרות מוצאים את ביטויים בהמשך הקיטון בפרמטרים התפעוליים של מכירות בחנויות זהות ובמכירות למ"ר. על רקע זה הוחלט להאט את קצב פתיחת הסניפים המתוכננים ל-2013-2014, עם פתיחה של 5 סניפים במקום 7 סניפים בשנת 2012, וכן לסגור שני סניפים קיימים. הסניף בקריית ביאליק צפוי להיסגר במהלך אפריל 2013, והסניף בנצרת עלית מתוכנן להיסגר במהלך דצמבר 2013".

צרו איתנו קשר *5988