איתמר מדיקל: הכרה בינלאומית לטכנולוגיית תפקוד האנדותל

איתמר מדיקל - 16 מאמרים על טכנולוגיה אחתלאחרונה עברה איתמר את רף ה-10 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2010

טכנולוגיית ה-endopat של חברת איתמר מדיקל, זו שנחשבת לחלום של החברה אבל עדיין אינה משווקת בהרחבה לצרכנים סופיים, זכתה לאחרונה להכרה בכנס השנתי של ארגון הלב האמריקני - American Heart Association. כ-16 מאמרים שהוצגו בכנס עסקו בהשפעות שונות על הפרמטר שאותו מודדת איתמר מדיקל - תפקוד האנדותל, כלומר איכות ההתרחבות וההתכווצות של העורק על בסיס בריאות השכבה הפנימית שלו.

כל המאמרים הללו השתמשו בטכנולוגיה של איתמר מדיקל כדי למדוד את תפקוד האנדותל.
כעת נותר בפני איתמר מדיקל האתגר - כיצד להפוך את המדד החדש, שנראה כי הקרדיולוגים מתעניינים בו ומקבלים אותו כמשמעותי, למדד קליני מקובל ומוכר על ידי ארגוני הבריאות וחברות הביטוח, באופן שמניב יותר מכמה מיליוני דולרים.

איתמר דיווחה לפני כשבוע על תוצאותיה העסקיות לרבען השלישי של השנה. החברה עברה ב-2012 את רף ה-10 מיליון דולר כבר בתשעת החודשים הראשונים של השנה, גידול של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסת ברבעון עמדו על 2.5 מיליון דולר, גידול של 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה בתשעת החודשים רווח תפעולי של 4.2 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה, והפסד תפעולי זניח של 12 אלף דולר, לעומת הפסד תפעולי של 1.4 מיליון דולר בשנה שעברה.

בזכות זאת ובזכות הכנסות מימון של כ-800 אלף דולר, רשמה החברה רווח נקי קטן של 775 אלף דולר. לראשונה רושמת החברה רווח בתשעת החודשים הראשונים של השנה.
מקור ההכנסות הוא משני מגזרי הפעילות של החברה כמעט שווה בשווה - מגזר מדידת הפרעות השינה וכן מגזר הקרדיולוגיה, בו עסקו המחקרים שתוארו לעיל.

בתחום הקרדיולוגיה רוב המוצרים עדיין משווקים בעיקר למעבדות מחקר ולרופאים מאמצי חידושים. למרות השוק המצומצם, המכירות בתחום זה מגיעות למעל 5 מיליון דולר, כמו במגזר הפרעות השינה.

איתמר אמרה בעבר ל"גלובס" כי היא מצפה כי עיקר הצמיחה שלה בשנים הבאות יגיע מתחום השינה. אולם, היכולת של החברה לצמוח משמעותית, והעניין העיקרי של בעלי השליטה בה, נובע מתחום הלב.

יצויין כי במדינה אחת - יפן - כן השיגה איתמר שיפוי ביטוחי גם לתחום הקרדיולוגיה. לחברה כבר יש מפיץ לא-בלעדי אחד ביפן והיא מחפשת מפיצים נוספים שם.

לחברה כ-6 מיליון דולר בקופת המזומנים, ובשנתיים הקרובות תצטרך להחזיר כ-14.7 מיליון דולר לבעלי האג"ח, לאחר שאת התשלום הראשון של הקרן שילמה בהצלחה בפברואר 2012. כך, שהשרידות של החברה תלויה ביכולתה להצמיח משמעותית את מכירותיה, או להשיג השקעה גדולה נוספת.