D&B: גזית גלוב - חברת הנדל"ן המובילה בישראל

על פי דירוג הקבוצה הסוקר את ההון העצמי ושווי הנכסים של החברות לשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, במקום השני נמצאת אלוני חץ, ולראשונה נכנסה ביג מרכזי קניות לעשירייה הפותחת

גזית גלוב היא חברת הנדל"ן המובילה בישראל לשנת 2012. כך עולה מדירוג שלושת הרבעונים הראשונים לשנת 2012, של קבוצת דן אנד ברדסטריט, לפי נכסים ולפי הון עצמי. גזית גלוב זכתה לעמוד בראש הדירוג בזכות הון עצמי של כ-8 מיליארד שקל, זינוק חד של כ- 25% בהון העצמי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

אלוני חץ שומרת על מקומה השני עם הון עצמי בסך של כ- 3.5 מיליארד שקל וכלכלית ירושלים במקום השלישי עם הון בהיקף של כ-3 מיליארד שקל. מליסרון-בריטיש במקום הרביעי עם הון עצמי של כ-2.7 מיליארד ש"ח. אפריקה ישראל נכסים סוגרת את החמישייה הראשונה עם עליה של כ-25% בהכנסותיה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין את ביג מרכזי קניות שנכנסה השנה לעשירייה הראשונה עם עלייה של כ-16% בהכנסות מפעילות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

"אנו נמצאים בתקופה בה חברות הנדל"ן מתמודדות בצורה מעוררת כבוד עם מכלול של סיכונים ואתגרים", מסר חיים כהן מנכ"ל דן אנד ברדסטריט "חלקם של הסיכונים אינם צפויים ואינם ניתנים לכימות, אבל השפעתם קריטית ביותר. אנו רואים חברות שמתמודדות עם בעיות רגולציה, בעיות אשראי, ובעיות מסחריות בהצלחה וכאלה שלצערי מתקשות יותר. נמשיך לעקוב מקרוב אחר תעשיית הנדל"ן שהיא מרכזית ומהותית בחיי כולנו".

מהדירוג עולה כי ההון העצמי של החברות המובילות מסתכם נכון לחודש ספטמבר 2012 בכ- 38 מיליארד שקל לעומת כ-36.5 מיליארד שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. עליה של 4.7% . גזית גלוב נמצאת כאמור בראש הרשימה עם ההון העצמי הגבוה ביותר: כ- 8.3 מיליארד שקל, עליה של כ-25% לעומת שנה שעברה. אלוני חץ הממוקמת במקום השני חיזקה גם היא את הונה העצמי עם עלייה של כ-9% והון של כ-3.5 מיליארד שקל. כמו כן חיזקו משמעותית את הונן העצמי חברות: ישרס (19.5%), ריט 1(17.5%), איירפורט סיטי (15.9%) וביג מרכזי קניות (11.6%).

הכנסות הקבוצות הגדולות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2012 הסתכמו בכ- 14.5 מיליארד שקל לעומת כ- 14 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה של כ- 5%.

בפרמטר זה בולטת מליסרון עם עליה של כ- 38% בהכנסות השנה לעומת אשתקד וזה כתוצאה בין היתר מהשלמת רכישת קניון לב חדרה , הרחבות הקניון הגדול בפתח תקווה וקניון רחובות והפעלת המרכז המסחרי בכיכר ציון בירושלים, כמו כן, העליה בהכנסות נובעת כתוצאה מעליה בשווי הוגן של נדל"ן מניב. אפריקה ישראל בולטת אף היא עם זינוק של כ-25% בהכנסות השנה. כמו כן, יש לציין את ריבוע כחול נדל"ן עם קפיצה של כ-35% בהכנסות מפעילות השנה ואת ביג מרכזי קניות שנכנסה השנה לעשירייה הראשונה עם קפיצה משמעותית של כ-16% בהכנסות מפעילות השנה. גזית גלוב הממוקמת במקום הראשון השיגה השנה הכנסות של כ-5 מיליארד שקל ועליה של כ-25% לעומת שנה שעברה.

מדירוג חברות הנדל"ן עולה כי סך שווי הנכסים של חברות הנדל"ן המובילות על פי דירוג דן אנד ברדסטריט נכון לחודש ספטמבר 2012 הסתכמו בכ-214 מיליארד שקל. לעומת שווי נכסים של כ-207 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה של כ-3%. גם בפרמטר זה מובילה בפער ניכר גזית גלוב עם נכסים בהיקף של כ- 72 מיליארד שקל. אחריה נמצאת כלכלית ירושלים עם נכסים בשווי של כ-27 מיליארד שקל ומליסרון עם נכסים בהיקף של כ-15 מיליארד שקל. בולטת לחיוב חברת נכסים ובנין מקבוצת IDB הממוקמת במקום הרביעי -עם נכסים בשווי של כ-14 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988