מעלות: מוטי זיסר יתקשה לשלם חובות בשנה הקרובה

חותכת את דירוג אלביט הדמיה מ-BBB ל-B ■ להערכת S&P מעלות, החברה מתאפיינת ביכולת חלשה לעמידה בהתחייבויותיה בטווח של 12 החודשים הבאים

חברת הדירוג מעלות החליטה לחתוך את דירוג האשראי של אלביט הדמיה, הנמצאת בשליטת מוטי זיסר, מרמה של BBB ל-B.

זאת, על רקע תהליך השחיקה המתמשך ברמת הנזילות, שמוגדרת על ידי מעלות כיום כ"חלשה", המהווה גורם עיקרי בשיקולי דירוג האשראי של אלביט הדמיה . להערכת S&P מעלות, החברה מתאפיינת ביכולת חלשה לעמידה בהתחייבויותיה בטווח של 12 החודשים הבאים.

כלכלני מעלות מציינים כי "הורדת הדירוג משקפת את הערכתנו כי בהיעדר התפתחויות חיוביות משמעותיות, קיימת סבירות כי החברה תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה במלואן ובזמן כבר במהלך השנה הקרובה. הערכתנו זו מתבססת על הידרדרות בגמישותה הפיננסית של החברה ובמצב נזילותה, שאנו מגדירים כ"חלשה" על פי המתודולוגיה שלנו. ההחמרה במצב הנזילות נובעת, בין היתר, מדחייה בביצוע חלק מהצעדים שהחברה תכננה בעבר, הגבלות אפשריות, להערכתנו, בקבלת תזרימי הדיבידנדים מהחזקתה בחברת הבת, פלאזה סנטרס וכן מההערכה מחודשת שביצעה החברה ושהפחיתה את יתרת הפתיחה של המזומנים לשנת 2013, כל זאת למול פירעונות חוב כבדים כבר בתחילת השנה הקרובה. צירוף הגורמים הנ"ל פוגע משמעותית בגמישות הפיננסית ומשאיר לחברה, להערכתנו, מרחב תמרון קטן בדגש על טווח הזמן הקצר לביצוע מהלכים שישפרו את נזילותה".

על פי דוח המקורות והשימושים שפרסמה החברה לאחרונה, היא צופה כי תיפתח את שנת 2013 עם יתרת מזומנים של 82 מיליון שקל בלבד, סכום הנמוך בכ-100 מיליון שקל בהשוואה ליתרת הפתיחה שהחברה חזתה בדוח שפרסמה באוגוסט 2012 .

יתרת הפתיחה הגבוהה יותר שהניחה החברה בדוח הקודם התבססה על צפי לקבלת דיבידנד בסך 50 מיליון שקל מפלאזה סנטרס אשר נדחה, מהערכת חסר לגבי הצרכים של החברה החל מהרבעון הרביעי, ומהערכת יתר באשר לתזרימי המזומנים החיוביים לרבעון הרביעי 2012. "להערכתנו, פער שלילי זה הינו מהותי עבור החברה, שלה פירעונות של קרן וריבית בסכום של כ-630 מיליון שק בשנת 2013 , כאשר חלק גדול מהמקורות החזויים טרם מגובים בחוזים חתומים".

עוד מציינים במעלות כי תחזית הדירוג השלילית משקפת את חוסר הוודאות באשר להשלמת תכנית המימושים של החברה וההשלכות האפשריות על הנזילות ועל יכולת החזר החוב של החברה בתקופה הקרובה.

צרו איתנו קשר *5988