עסקת אליהו-מגדל: הראל השלימה רכישת ביטוחי החיים

הושלם אחד הספיחים המרכזיים לעסקת אליהו-מגדל ■ הראל השלימה הרכישה של עסקי ביטוח החיים של אליהו חברה לביטוח, בתמורה ל-210 מיליון שקל

הושלם אחד הספיחים המרכזיים לעסקת אליהו-מגדל, כשהראל השלימה הרכישה של עסקי ביטוח החיים של אליהו חברה לביטוח, בתמורה ל-210 מיליון שקל, מהם 100 מיליון שקל במזומן והיתר בכתבי התחייבות נדחים של הראל. לפי שעה שלמה אליהו לא מכר את מערכת המחשב של פעילות ביטוח החיים שלו, שאפשר ותוצע בעתיד למכירה לפסגות.

העסקה התאפשרה לאחר קבלת אישורים מהממונה על ההגבלים העסקיים, ביהמ"ש, והמפקח על הביטוח באוצר, והיא נדרשה בשל החובה הרגולטורית של אליהו למכור את פעילות ביטוח החיים שלו על מנת שיורשה לרכוש את השליטה בקבוצת הביטוח מגדל - עסקה אותה השלים באוקטובר האחרון, וזאת כתוצאה ממגבלות נתח מקסימלי המותר לרכישה בשוק החיסכון לטווח ארוך.

העסקה הינה רכישת פעילות כשהראל לקחה על עצמה את ההתחייבויות והזכויות למול הלקוחות, הסוכנים ומבטחי המשנה. במסגרת העסקה כ-50 עובדי אליהו בתחום ביטוח החיים הושאלו להראל לתקופה של עד שנה וחצי, כשבתקופה זו אליהו תיתן שירותי תפעול על הפעילות הנמכרת.

עסקי הביטוח הכללי של אליהו חברה לביטוח הועברו למגדל, כשבמקביל לפעילויות אלו אליהו העביר את החזקותיו בבנקים לאומי ואגוד לידי נאמנים למשך תקופה של 4 שנים בהן הוא יידרש למכור החזקותיו אלה. לפיכך, עתה מושלמת החוליה האחרונה באחת העסקאות הגדולות והמרכזיות שנעשו במשק בשנים האחרונות.

את אליהו ואת הראל ייצגו בעסקה האמורה עוה"ד רם כספי ויאיר כספי.

צרו איתנו קשר *5988