עובדי כלל פיננסים דורשים בונוס על המכירה להראל

העובדים, שהתאגדו בהסתדרות הכללית, "ממליצים" להראל פיננסים להסדיר את זכויותיהם במסגרת העסקה ומאיימים בצעדים ארגוניים ■ דורשים מענק מכירה בגובה חמש משכורות

עובדי כלל פיננסים, שהתאגדו לאחרונה במסגרת ההסתדרות הכללית, מאיימים לפתוח בצעדים משפטיים ואף בעיצומים אם לא ינהלו עימם מו"מ בטרם השלמת העסקה למכירת פעילות הליבה של קרנות הנאמנות וניהול התיקים לידי הראל פיננסים.

ל"גלובס" נודע כי העובדים דורשים בין היתר מענק מכירה כמקובל בעסקאות דומות שבהן מעורבים ארגוני עובדים. המשמעות היא בונוס בגובה 5 משכורות לכל עובדי כלל פיננסים ולא רק לאלה הנוגעים לעסקה. מענק שכזה ניתן במספר מקרים של העברת שליטה במערכת הבנקאית וכן בעת העברת השליטה בתנובה, ומי שייצג את העובדים במקרים אלה היה משרדו של עו"ד בני כהן - המשרד שמייצג את עובדי קבוצת כלל ביטוח מאז שהתחילו להתאגד.

משרדו של כהן, באמצעות עוה"ד אמיר בשה ואלי כהן, שיגר אתמול שני מכתבים שונים: האחד למשרד עוה"ד פישר בכר ושות', המייצג את הראל, והשני למשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק ושות', המייצג את כלל פיננסים. במכתב שמיועד להראל הובהר כי הדרישה למענק מכירה ולהבטחת זכויות העובדים "מיועדת ומכוונת כלפי בעלי השליטה הנוכחיים", ואולם באותה נשימה הוסיפו עוה"ד: "היה ותושלם עסקת המכירה בלא שיובטחו זכויות העובדים, תיאלצנה מרשותיכן לממן מכיסן את ביטחון זכויותיהם של העובדים שיועברו אליכם". למעשה, באי כוחם של עובדי כלל פיננסים "ממליצים" לחברת הראל להתנות את השלמת העסקה בהסדרת זכויות העובדים מצד חברת כלל.

הראל לא תקלוט את כל העובדים

המשמעות של רכישת חלק מהפעילות בכלל פיננסים היא העברה פיזית של עובדים לידי חברה אחרת על כל המשתמע מכך. על-פי הערכות, הראל לא תקלוט את כל העובדים המועסקים כיום בקרנות הנאמנות ובניהול התיקים של כלל פיננסים.

אף על פי שבחברת כלל הבטיחו לנייד לתפקידים אחרים עובדים שלא ייקלטו בהראל, בוועד העובדים ובהסתדרות דורשים להבטיח מראש את זכויותיהם: הבטחה שהעובדים שינוידו בתוך כלל לא יעברו לתפקידים נחותים יותר, וכן הבטחה כי העובדים שייקלטו בהראל יישמרו על רצף העסקה מבחינת ותק ותנאים נלווים.

"העובדים אינם יכולים להתעלם מן החשש הכבד שלאחר אישור ההסכם ימצאו את עצמם מועברים בין בעל שליטה אחד לאחר, וכל אחד מהם יגלגל את האחריות כלפי האחר", נאמר במכתב לחברת הראל.

"מרשנו (ועד עובדי כלל פיננסים) אינו מתכוון לשבת בחיבוק ידיים עד אשר יוצג בפניו הסכם מכירה חתום שאושר על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, והוא יפעל בכל הצעדים הארגוניים והמשפטיים העומדים לרשותו כדי לסכל מהלך שכזה", נכתב עוד. במכתב הנוסף שהועבר לבאי כוחם של כלל פיננסים, התבקשה החברה לבצע גילוי נאות בפני ועד העובדים בדבר כל פרטי העסקה, ככל שהם נוגעים לזכויות העובדים.

מכלל פיננסים נמסר: "בימים הקרובים הנהלת כלל פיננסים תשב עם העובדים על מנת להגיע להסכמות". תגובת הראל פיננסים לא נמסרה עד סגירת הגיליון.

צרו איתנו קשר *5988