אמנון יצחקניא | לפני כולם

ש"ד ביקש תשלום חודשי למשפחתו לאחר מותו

עד המדינה במשפט הולילנד, שנפטר בסוף השבוע, ביקש בזמנו מהפרקליטות כי משפחתו תקבל תשלום חודשי במקרה שימות במהלך המשפט ■ בנוסף ביקש תשלום חוב לשוק האפור ■ עם זאת, לא ידוע אם הפרקליטות נענתה לבקשתו

ש"ד, עד המדינה במשפט הולילנד, שהלך לעולמו בסוף השבוע, ביקש בזמנו מהפרקליטות כי משפחתו תקבל תשלום חודשי במקרה שהוא ימות במהלך המשפט - כך נודע ל"גלובס". עם זאת, לא ידוע האם המדינה נענתה לבקשתו של ש"ד.

ההסדרים הכספיים בהסכם עד המדינה שכרתה הפרקליטות עם ש"ד הם סודיים בעיקרם, ולכן סירבה היום (ב') הפרקליטות להגיב לנושא.

גם פרקליטו של ש"ד, עו"ד אמנון יצחקניא, סירב לומר האם לאחר מותו של ש"ד תקבל משפחתו פיצוי או תשלום חודשי.

עד מותו קיבל ש"ד מדי חודש מהמדינה 12 אלף שקל כ"דמי מחיה". על-פי ההסכם, התשלום הועבר לו החל ממועד חתימת הסכם עד המדינה שנחתם עמו בפברואר 2010 ולתקופה שלא תעלה על 8 שנים. בסך-הכול מדובר בסכום של מיליון ו-152 אלף שקל שצפוי היה לקבל ש"ד.

ההחלטה לחשוף את דמי המחיה שמקבל ש"ד התקבלה בפרקליטות לאחר לבטים, ולמרות שעמדתה העקרונית של הפרקליטות היא כי דמי המחיה הניתנים לעדי מדינה הינם חסויים על-פי דין. עמדת הפרקליטות היא כי כספי דמי המחיה שמקבל ש"ד אינם טובת הנאה על-פי החוק, אלא כספים שנועדו להבטיח את הגנתו.

את ההחלטה לחשוף בכל זאת את גובה דמי המחיה שמקבל ש"ד נימקה הפרקליטות בכך שפרשת הולילנד מאופיינת בנסיבות מיוחדות, ובין היתר בכך שכספי דמי המחיה שמקבל ש"ד משמשים אותו לתשלום חובות.

"בין שאר הדברים המייחדים פרשה זאת מפרשות אחרות, קיים גם העניין הנוגע לחובותיו האזרחיים של העד והקשר שלהם לדמי המחיה. מתברר כי העד נקלע למציאות, לפיה בעקבות הגעתו להסדרים עם נושים שונים, הוא משלם תשלומים עיתיים לכיסוי חובותיו, מתוך הכספים שהוקצו לו על-ידי המדינה לצרכי מחייתו", כתבה הפרקליטות. "בנסיבות המיוחדות שנוצרו בתיק, החלטנו כי באופן חריג יש להביא לידיעת ההגנה את היקף הכספים הניתנים לעד מדי חודש".

אגרת תביעה ושכר-טרחה

תשלום דמי המחיה לש"ד משולם בנוסף על הטבות אחרות שקיבל ש"ד מהמדינה, בתמורה לעדותו. בין היתר, המדינה מימנה לש"ד את האגרה בסך 750 אלף שקל שנדרש לשלם בתביעה אזרחית בסך 30 מיליון שקל שהגיש נגד הלל צ'רני, יזם פרויקט הולילנד, ואחד מהנאשמים המרכזיים בפרשה.

כמו כן, התחייבה המדינה, כלק מהסכם עד המדינה, למחוק חובות של ש"ד לרשויות המס, המסתכמים בכמיליון שקל.

עוד התחייבה המדינה שלא להעמיד את ש"ד לדין בגין חלקו בפרשת הולילנד וספיחיה, וכן לשלם את שכר-הטרחה של עורך-דינו בהליכים אזרחיים, ככל שאלה יינקטו נגדו על-ידי מי שייפגעו מעדותו.

בנוסף, ש"ד, שנחשב על-ידי המשטרה והפרקליטות ל"עד מאוים", זכה לאבטחה צמודה, שמומנה גם היא על-ידי המדינה.

בעדותו של עו"ד אמנון סובל, אחד מפרקליטיו של ש"ד, מ-29 בנובמבר 2012, שהותרה לפרסום היום, נחשפים נתונים נוספים בנוגע להסדרים של המדינה עם ש"ד. בין היתר העיד סובל בבית המשפט כי גם לאחר חתימת הסכם עד המדינה עם ש"ד, הוא המשיך לנסות להשיג עבורו הטבות.

"במגעים שלי מול הפרקליטות והמשטרה לא אחת ביקשנו סיוע בנושאים שונים לעד, דברים שאתם יודעים עליהם, כמו למשל טיפול שיניים", העיד עו"ד סובל. "הסברתי למדינה שאם מגיע לכאן אדם זקן, מוטב שהשופט יוכל להבין אותו, ואם השיניים שלו זקוקות לטיפול, מוטב שמישהו ייחלץ לעזור לו".

סובל נשאל האם הוא חיפש אפיקים נוספים להזרים כספים לש"ד, והשיב: "הייתה בנוסף פנייה בנושא השוק האפור. היה אחד יוסף גל מהשוק האפור, שצריך היה לסגור איתו הליך בבית המשפט, וביקשנו סיוע מהמדינה, שישבה על המדוכה ובסופו של דבר החליטה לעזור ב-35 אלף שקל, ששולמו לאותו אדם".

בהמשך העיד עו"ד סובל כי הוא גם הציע לראות בש"ד "מלשין", לפי "נוהל מלשינון" רשות המסים, וכך לאפשר לו הזרמה של כספים נוספים. "אני חיפשתי להיות יצירתי במקום שחשבתי שהמדינה לא יצירתית מספיק", העיד עו"ד סובל.

כשנשאל סובל: "אתה ידעת שש"ד על-פי הודאתו עצמו הוא עבריין מסים בדרגה מאוד גבוהה?", הוא השיב: "אני ידעתי מכל המגעים שלנו מול המדינה ורשויות האכיפה שנעברו עבירות קשות על-ידי ש"ד יחד עם חבריו בפרויקטים השונים".

צרו איתנו קשר *5988