דלק ארה"ב ב-2012: הרווח הנקי הסתכם בכ-273 מיליון ד'

יתרת המזומנים של החברה בתום הרבעון עלתה לסכום שיא של כ-601.7 מיליון דולר ■ החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד מיוחד נוסף בסך 10 סנט למניה

דלק US מקבוצת דלק, הפועלת בתחום זיקוק והפצה של מוצרי נפט ובהפעלה של תחנות תדלוק ומרכזי נוחות ברחבי ארה"ב מדווחת היום (ה') על תוצאות שיא לרבעון הרביעי ולשנת 2012. הרווח הנקי לשנת 2012 הסתכם בכ-272.8 מיליון דולר (4.57 דולר למניה בדילול מלא), זאת בהשוואה לרווח נקי של 158.3 מיליון דולר (2.78 דולר למניה בדילול מלא) בשנת 2011 עליה של כ-72%.

הרווח נקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-64.3 מיליון דולר, או 1.06 דולר למניה בדילול מלא, לעומת הפסד נקי בסך של כ-6 מיליון דולר, או 0.10 דולר למניה, ברבעון הרביעי של שנת 2011. הגידול ברווחיות מיוחס בעיקרו לשיפור במרווחי הזיקוק בשני בתי הזיקוק בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד מיוחד נוסף בסך 10 סנט למניה, לבעלי המניות נכון ליום 26 במרץ 2013, הדיבידנד יחולק ב- 16 באפריל 2013.

יתרת המזומנים של החברה בתום הרבעון השלישי הסתכמה בסכום שיא של כ-601.7 מיליון דולר והחוב הכולל עמד על 362.2 מיליון דולר. העלייה ביתרת המזומנים נובעת הן מתקבולי ההנפקה של דלק לוגיסטיקה אשר הסתכמו בכ-175 מיליון דולר והן מתזרימי המזומנים מפעילותה השוטפת של החברה.

עוזי ימין, יו"ר, מנכ"ל ונשיא דלק US ציין, "שנת 2012 היתה שנה מצוינת אשר במהלכה הרחבנו את פעילות החברה, חיזקנו את מאזנה ויצרנו ערך רב לבעלי המניות. פעילות תפעולית חזקה ויציבה, תזרים מזומנים איתן והשלמת ההנקפה של דלק לוגיסטיקה חתמו שנת שיא בהיקף המזומן אשר ברשות החברה".

צרו איתנו קשר *5988