אספן מציעה הלוואה של 5 מיליון אירו לחבס - ולפעול למיזוג

מציעה לחבס הלוואה על מנת לא לאבד שליטה ב-NSI ההולנדית ■ חבס: "מדובר בהצעה אופורטוניסטית שאינה יותר מירייה באפילה, דבר החושף את תכליתה האמיתי - כותרות חינם בעיתונים"

התפתחות בפרשת חבס: לאחר שהחברה הודתה בשבוע שעבר כי אין ביכולתה לשרת את חובה כלפי בעלי אגרות החוב שלה, מודיעה היום (ד') אספן גרופ כי מסרה לנאמן של מחזיקי אג"ח חבס סדרה 4 הצעה ראשונית בנוגע להסדר חוב אפשרי, אשר בכוונת אספן לנסות ולקדם בתיאום עם המחזיקים.

אספן גרופ מדגישה כי במידה והצעתה תקודם, היא תפעל לרכישת מלוא המניות של חבס באופן שלמחזיקי האג"ח יוקצו ניירות ערך של חבס.

אספן מפרטת במכתב לעו"ד גיא גיסין את הצעתה: מסגרת אשראי והלוואה בסך של 5 מיליון אירו על מנת שחבס לא תאבד את החזקתה ב-NSI ההולנדית. תקופת המסגרת וההלוואה תהיה עד תוך 6 חודשים ממועד חתימת הסכם מחייב, והיא תישא ריבית שנתית בשיעור 12%.

בהמשך, מפרטת אספן תנאים נוספים נלווים להלוואה: כל תזרים מזומנים שייכנס לחבס ישמש בראש ובראשונה לטובת פירעון ההלוואה וכל זמן שההלוואה לא נפרעה בפועל, תהיה לאספן זכות וטו לקבלת כל החלטה מהותית בחבס.

אספן מדגישה כי מסגרת האשראי תנוצל על ידי חבס אך ורק לשם שמירה על יחסי ההון מול הבנקים שמימנו את רכישת מניות NSI.

בשולי הדברים מעירה אספן כי הצעתה הנ"ל טובה ל-7 ימים בלבד.

אספן גרופ פועלת בתחום הנדל"ן המניב במערב אירופה ובישראל, ויש לה גם פעילות בהולנד וצוות ניהולי בהולנד, כך שהפעילות של NSI מתאימה לה וסינרגטית לפעילותה השוטפת. לחברה נכסי נדל"ן בשווי כולל של כ-1.5 מיליארד שקל.

מחבס נמסר בתגובה כי "מדובר בהצעה אופורטוניסטית שאינה יותר מירייה באפילה, דבר החושף את תכליתה האמיתי - כותרות חינם בעיתונים. בשורה התחתונה אספן מציעה תספורת של 60% למחזיקי האג"ח, תוך שאיפה להשתלטות על החברה בנזיד עדשים וכליאת ציבור מחזיקי האג"ח לתקופה של 6 חודשים במסגרת ה-NO-SHOP. בעל השליטה הרצל חבס והנהלת החברה פועלים באופן אינטנסיבי למציאת פתרונות מתאימים והולמים למצב העניינים לטובת כלל בעלי העניין ומקיימים דיאלוג פתוח ואמיתי עם המחזיקים".

צרו איתנו קשר *5988