בקרוב: רוב ההודעות של הבנקים יגיעו במייל

כך על פי טיוטת חוזר שיפרסם המפקח על הבנקים המעבר לדואר אלקטרוני צפוי להביא לחיסכון שנתי של מיליוני שקלים לכל בנק

בישיבת הממשלה הראשונה שהתקיימה שלשום (ב'), הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי תם עידן הניירות, וכי כל שר יקבל טאבלט שבאמצעותו יועברו ההצעות לדיון והמסמכים הנלווים. נראה כי המגמה הירוקה של מעבר מניירת לאמצעים אלקטרוניים - שהגיעה עד לראש הממשלה - תגיע בקרוב גם לבנקים.

ל"גלובס" נודע כי המפקח על הבנקים דודו זקן יפרסם בקרוב טיוטת חוזר, שתאפשר לבנקים להפסיק לשלוח את מרבית ההודעות ללקוחות בדואר רגיל, ובמקום זאת לשלוח להם את ההודעות בדואר אלקטרוני. כיום, לקוחות שמבקשים לקבל את ההודעות בדוא"ל צריכים לבקש זאת במיוחד. כעת מבקש בנק ישראל שהדוא"ל יהפוך ברירת מחדל במשלוח הודעות. עם זאת, הלקוח יצטרך לאשר שקבלת ההודעות באופן אלקטרוני מקובלת עליו.

לא נפרדים לגמרי מהמעטפות

מטרת הצעד היא להקל על ריבוי הדיווחים שהבנקים שולחים ללקוחות, והעלויות הכרוכות במשלוחן בדואר. לפי הערכות, המעבר מדואר רגיל לדוא"ל צפוי להביא לחיסכון שנתי של מיליוני שקלים לכל בנק.

רקע נוסף לצעד של בנק ישראל, על פי נימוקיו, הוא שלקוחות רבים מעדיפים לקבל את ההודעות האמורות באמצעים אלקטרוניים ולא באמצעות הדואר - בין היתר מטעמים של שיפור בזמינות המידע, הקלה באיתורו והגנה על הסביבה. עם זאת, נציין כי בבנק המרכזי החליטו כי לאור חשיבותן של הודעות מסוימות, וההשלכות הצפויות מאי קבלתן לידי הלקוח, יצטרכו הבנקים להמשיך ולשלוח אותן בדואר רגיל בד בבד עם משלוח בדוא"ל. בין היתר מדובר בהודעה על חוב פיגורים, התראה לפני נקיטה תהליכים משפטיים, הודעה על ביטול מסגרת אשראי, הודעת קיזוז, וכן הודעה על חיוב ערבים.

בהקשר זה נזכיר כי בשנה שעברה אישרה הכנסת את הצעת החוק של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני מיהדות התורה, שלפיה הבנקים יחויבו לשלוח ללקוחות הודעה מוקדמת לפני נקיטת הליכים של העמדת הלוואה לפירעון מוקדם בדואר רשום.

עוד מדגישים בבנק ישראל, כי הם דורשים מהבנקים לוודא כי אבטחת המידע שנמסר ללקוח בערוצים האלקטרונים תעמוד בתקנים הראויים. כמו כן, כל הודעה שתשלח באמצעים אלקטרוניים תקבל כותרת המשקפת את תוכנה, על מנת להקל על הלקוחות בשמירה ואיתור ההודעות שקיבלו.