דברת הציל את בן-דב: יקבל 250 מיליון שקל מויולה

קרן ויולה קרדיט של שלמה דברת תעמיד לסקיילקס והסאני, שבשליטת אילן בן-דב, הלוואות לצורך פירעון התחייבויות קצרות והשלמת הסדר חוב

קרן ויולה קרדיט נותנת מנת חמצן לאילן בן-דב: הקרן שייסד שלמה דברת תעמיד לחברות שבשליטת בן-דב, סאני וסקיילקס , הלוואות בהיקף של כרבע מיליארד שקל. סאני, החברה שבראש הפירמידה, תקבל מויולה קרדיט הלוואה בהיקף של 50 מיליון שקל, אשר תהווה חלק מהסדר החוב המתגבש בחברה; סקיילקס, החברה-הבת, תקבל הלוואה של 200 מיליון שקל, אשר תאפשר לה לעמוד בתשלומי החוב למחזיקי האג"ח בשנה הקרובה, גם אם לא יתקבל דיבידנד מהחזקתה העיקרית - פרטנר.

קרן ויולה קרדיט (לשעבר פלנוס) מנהלת יותר מ-320 מיליון דולר, ומתמחה במתן הלוואות בתחומי הטכנולוגיה, התעשייה והמסחר. שתי ההלוואות שתעמיד הקרן לחברות של בן-דב יהיו לתקופה של 4 שנים, יישאו ריבית של 7% ויהיו צמודות למדד המחירים לצרכן. נוסף על כך, תהיה הקרן זכאית למענק בשיעור של 3% מסכום ההלוואה בעת העמדתה, ותשלום נוסף בסך של 2% מהיקף ההלוואה במועד סיומה. הוצאות העמדת ההלוואה יכוסו גם כן על סאני וסקיילקס, כך שהריבית האפקטיבית המשוקללת של ההלוואה תעמוד על כ-9.3%.

התמריצים של ויולה

ויולה אף תקבל "קיקרים" - בסאני תינתן לקרן אופציה לרכוש 3.75% ממניות סקיילקס מידיה, ובחברה-הבת היא תקבל, עם העמדת ההלוואה, אופציה לרכוש 4% מהון החברה, לפי שווי שייקבע על-ידי מעריך שווי, ואופציה נוספת לרכוש 11% נוספים מהון החברה, על-פי ממוצע שווי השוק של החברה בחודש שקדם להעמדת ההלוואה.

תמורת ההלוואה שתעניק ויולה קרדיט לסאני תשמש להחזר הלוואה בנקאית שהעמיד בנק מזרחי לסאני, בהיקף של כ-28 מיליון שקל, תוך שויולה מקבלת את השעבוד על 1.4% מהון המניות של פרטנר שאותן מחזיקה סאני, מניות ששוויין נאמד בכ-48 מיליון שקל. בסקיילקס לא תקבל הקרן שעבודים, אך החברה תצטרך לעמוד בהתניות הפיננסיות שיוסכמו בין הצדדים.

העמדת ההלוואות מותנית בהגעה להסדר חוב בסאני, אשר יבטיח כי החברה לא תימצא בהפרה מול מחזיקי האג"ח (חוב בהיקף כולל של כרבע מיליארד שקל). בתחילת השבוע הבא יתכנסו מחזיקי האג"ח של סאני כדי לאשר את מתווה ההסדר שהציגה החברה לאחר המו"מ איתם. מתווה זה כולל העברה של כ-10 מיליון ע"נ אג"ח מידיו של בן-דב לחברה תמורת הנפקת שטר הון, כך שיהפכו לחוב נחות, ומכירת החזקותיה של סאני בחברות תפוז ומובילאיי.

למחזיקי האג"ח יונפקו שתי סדרות חדשות, שוות בהיקפן - אחת רגילה ואחת אשר תינתן להמרה למניות סאני - אשר ייפרעו בשלושה תשלומים שווים בתום 4.5 שנים עם כניסתו של ההסדר לתוקף, ויישאו ריבית אפקטיבית של כ-2.8%.

לדוחותיהן של סאני וסקיילקס לשנת 2012 צורפה הערת "עסק חי". סקיילקס, אשר הפסידה בשנה החולפת 851 מיליון שקל, זכתה להערה זו לראשונה בשל גירעון של 281 מיליון שקל בהון העצמי, והחלטתה של החברה המוחזקת פרטנר שלא לחלק דיבידנד בגין רווחי 2012. סאני סיימה את השנה החולפת בהפסד של 716 מיליון שקל, והיא נמצאת זה תקופה ארוכה במצב של חדלות פירעון, ובקופתה אין מזומנים.

בתוך כך דיווחה היום סקיילקס, כי היא בוחנת גיוס של 50-100 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית של אג"ח למוסדיים, באמצעות הרחבת סדרה ו' או הנפקת סדרה חדשה.

בנובמבר האחרון ניסתה החברה לבצע גיוס אג"ח, מהלך שנגנז בעקבות מכירת השליטה בפרטנר לקבוצת סבן.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988