"תכנון חוף התכלת בהרצליה נעשה בפרק זמן סביר"

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל-אביב, טוענת כי תכנון הקרקע במערב הרצליה הידוע כחוף התכלת, ומיועדת להקמת 2200 יחידות דיור, נעשה "בפרק זמן סביר בנסיבות העניין ובתכנון המקובל בישראל"

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל-אביב, טוענת כי תכנון הקרקע במערב הרצליה הידוע כחוף התכלת, ומיועדת להקמת 2200 יחידות דיור, נעשה "בפרק זמן סביר בנסיבות העניין ובתכנון המקובל בישראל".

את הטענה הציגה הוועדה המחוזית במסגרת תגובה לעתירה שהגישו נגדה בחודש ינואר האחרון לבית המשפט המחוזי בתל אביב, 150 בעלי קרקעות במתחם חוף התכלת בהרצליה, בטענה כי קידום התוכנית החלה על המתחם נמשך מספר עשורים, מבלי שהתוכנית נדונה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. וזאת כתוצאה מהתנהלות הוועדה המקומית והוועדה המחוזית. בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד יובל גלאון, דרשו בעלי הקרקע המחזיקים ב-200 דונם מתוך התוכנית להורות לוועדה המחוזית להפעיל את סמכותה וליטול את סמכות הוועדה המקומית בכל הנוגע לקידום התוכנית והפקדתה.

בתגובה שהגישה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לבית המשפט באמצעות עו"ד חלד-רון , סגנית בכירה לפרקליטות מחוז תל אביב, ציינה הוועדה כי לא נפל כל פגם בהתנהלותה, וכי למיטב הבנתה הוועדה המקומית הרצליה "שוקדת על הכנת התוכנית ועושה זאת באופן מעמיק ויסודי תוך בחינת מלוא ההשלכות שעשויות להיות לתוכנית בסדר גודל שכזה על העיר הרצליה, ובפרק זמן סביר בנסיבות העניין ובתכנון המקובל בישראל". את הדברים ציינה הוועדה המחוזית בתגובתה לעתירה למרות שלפני עשור הוגשה תוכנית לוועדה המקומית, ועד היום טרם נידונה.

מהעתירה של בעלי הקרקע עולה כי בתחילת שנות ה-2000 הכינו בעלי הקרקע תוכנית שהוגשה לוועדה המקומית הרצליה, וזו בשנת 2004 המליצה שלא להפקיד את התוכנית שקידמו בעלי הקרקע, בטענה כי מאחר שמדובר בתוכנית כה גדולה, הוועדה המקומית היא זו שצריכה לקדם את התוכנית בעצמה. בשנת 2007 הודיעה הוועדה המקומית למחוזית כי תכנון המתחם אינו פשוט, וכי היא נתקלת בקושי בקידום מהיר של התוכנית בסוגית החיבור של מתחם חוף התכלת למתחם העירוני בהרצליה. הוועדה המחוזית הבהירה כי היא לא באה על סיפוקה מהדברים שהוצגו על-ידי הוועדה המקומית, שלא עמדה בדרישה שהוצבה לה כי תוך חצי שנה תציג לוח זמנים מפורט. בחודש דצמבר 2008 הציג אדריכל התוכנית דני קייזר לוח זמנים של שנה ו-3 חודשים להגשת המסמכים הסטטוטריים, אך סייג את דבריו וציין כי מדובר בלוח זמנים שאפתני. מאז חלפו 5 שנים, והתוכנית טרם הובאה לדיון רשמי במליאת הוועדה המקומית.

עוד טענו בעלי הקרקע כי הוועדה המחוזית בלמה את תוכניתם לתכנון השטח, תוך הבטחה כי מוסדות התכנון הם שיבצעו את התכנון בעצמם בלוחות זמנים סבירים. על בסיס הבטחה זו, משכו בעלי הקרקע את התוכנית שקידמו בקרקע מתוך אמונה כי הוועדה המחוזית תקיים את הבטחתה. לטענתם, הבטחה זו הופרה ובפרט ההבטחה כי עד קיץ 2012 תובא התוכנית לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, דבר שכאמור לא קרה.

בתגובה, טענה הוועדה המחוזית כי "העובדה כי התוכנית אינה מתקדמת בהתאם ללוח זמנים מדויק אשר קבעה הוועדה המחוזית, אינה אלא תוצאה של התכנון המורכב במתחם וחשיבותו לעיר הרצליה ואין מדובר בעיכוב שיסודו בחוסר תפקוד של הועדה המקומית".

לטענתה, בקשת בעלי הקרקע ליטול את סמכות הוועדה המקומית ולהטיל אותה על הוועדה המחוזית היא שגויה, מאחר והוועדה המחוזית "אינה בקיאה במרחב התכנוני בהרצליה כמו הוועדה המקומית, ואין לה המשאבים המתאימים לכך, ועל כן עלולה לפגוע בהליכי התכנון של המתחם, להאט אותם, ואף להביא לתוצאה תכנונית טובה פחות".