אלה השינויים שאתם צריכים לבצע בתיק ההשקעות שלכם

כיצד עמדו הערכותינו מסוף אשתקד במבחן המציאות במחצית הראשונה של 2013, ואילו התאמות יש לבצע בתיק לקראת המחצית השנייה

מחצית שנה סוערת עברה על השווקים. שונות גבוהה בין אפיקי השקעה, מכשירים ומטבעות הדגישה את הצורך באלוקציית השקעות נכונה ורחבה. הסערה התבטאה בתנודות חדות בשוקי המניות, שונות גבוהה בין מטבעות, וירידות באפיקים כאג"ח, זהב וחלק מהסחורות החקלאיות. לקראת סוף 2012 המלצנו כאן תחת הכותרת "מכינים תיק לשנה", על אלוקציית השקעות מסוימת וכעת זמן לסיכום ביניים.

בתחילת השנה נבע חוסר הוודאות בשווקים מהבחירות בארה"ב והחלפת השלטון בסין, בדגש על השלכות הצוק הפיסקלי והקיצוצים התקציביים. היום עיקר חוסר הוודאות נובע מהשלכות צמצום האשראי בסין על הצמיחה המקומית והעולמית, ומהשלכות צמצום רכישות הפד באג"ח שמתוכנן החל בספטמבר-דצמבר השנה. על צמצום זה, שהביא לתנודתיות רבה בשווקים תוך עליית תשואות באג"ח והקדמת הצפי להעלאת ריבית ראשונה בארה"ב, הרחבנו כאן בטורים האחרונים.

בתחילת השנה הערכנו צמיחה גלובלית של 3% השנה, וכעת תחזיתנו עודכנה מעט מטה ל-2.8% השנה ו-3.4% ב-2014. שיפור מומנטום הצמיחה במדינות המפותחות, בהובלת ארה"ב במחצית השנייה, צפוי להביא להמשך מגמה של איזון עליית תשואות אג"ח על ידי מניות, אם כי בקצב מתון בהרבה מזה שהתרחש בחצי הראשון; כל זאת בדגש על סוף השנה.

הנחה זו הייתה הנחת הבסיס לבניית תיק השקעות בתחילת השנה, כאשר הערכנו עליית תשואות בעיקר באג"ח ממשלתיות ובדירוגים הגבוהים. בכמה תחומי אג"ח, בעיקר בדירוגים הנמוכים, עליית התשואות האחרונה הביאה למצב שבו ניתן לצפות לתשואה חיובית נאה בהמשך השנה. עליית תשואות האג"ח בארה"ב נגרמה גם עקב משיכה של 80 מיליארד דולר מקרנות אג"ח בתוך שבועות בודדים - מה שגרם לתשואות האג"ח בדירוג השקעה לפתיחת שנה מהגרועות זה שלושה עשורים.

מצבה המשופר, באופן יחסי ומוחלט, של ארה"ב, בהובלת מגזרי הנדל"ן והצריכה הפרטית, עומד בבסיס אמון משקיעים רבים בעולם שמביא להשתתפותם בשוקי המניות בעיקר, ומכאן חשיבות המעקב אחרי התפתחויות המקרו שם.

באופן כללי, ניתן להמליץ למשקיעים לחפש אחר נכסי השקעה במדינות, שבהן המקרו מתאושש - דוגמת ארה"ב, יפן, אנגליה, שוויץ ועוד; ולהיזהר ממדינות, שבהן נתוני המקרו מידרדרים, בדגש על גירעונות "תאומים", קרי בחשבונות השוטפים ותקציבי המדינות. תזת ההשקעה בנכסים הקשורים לארה"ב ובדולר לא השתנתה כבר למעלה משנה, והיא ממשיכה להוביל אותנו גם לתוך החצי השני של 2013.

התמתנות מומנטום הצמיחה במדינות שווקים מתפתחים רבים הפכה אותנו במשך הרבעון הראשון לזהירים הרבה יותר, בכל הקשור להשקעות הקשורות לשווקים אלה; זאת תוך ניסיונות לאתר שווקים, שבהם הצמיחה עדיין גבוהה, דוגמת חלק ממדינות אסיה - מדינות שבהן הבנק המרכזי והממשל מנסים לעודד הצמיחה, כמו קוריאה הדרומית.

המח"מ המומלץ בממשלתיות: 3 שנים

שוק ההון המקומי צולח העברה מסודרת של שניים מהתפקידים הבכירים בכלכלה המקומית, שר אוצר ונגיד. זאת תוך שהוא מנסה לשמור על מסגרת התקציבית, שתשמר את דירוג האשראי הגבוה יחסית של ישראל, שבא לידי ביטוי בפרמיית סיכון נמוכה, ואף יורדת באחרונה, מול שווקים רבים כולל שוק האג"ח בארה"ב.

גם לגבי השוק המקומי המלצתנו מסוף שנה שעברה לא השתנתה. משקל חסר לאג"ח ממשלתיות, שנהנות מתשואה בגין צבירת הריבית בלבד במחצית השנה; אל מול אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה מקבוצת A, שהניב עד אמצע יולי תשואה נאה של 4.14% בתל בונד 40, ואף למעלה מכך בקרנות נאמנות המתמחות בתחום השקעה זה. גם תחום הדירוגים הנמוכים, שהומלץ כאן, עלה עד 8% בקרנות נבחרות, למרות המשך הדיון הציבורי בהסדרי החוב.

למחצית השנה השנייה ציפיותינו לתשואה בתחום הקונצרני נמוכות, גם בגלל ירידה בקצב האינפלציה שעמד מתחילת השנה על 1.3%, אך בעיקר בשל ירידת המרווחים שמותירה בידי המשקיע במקרים רבים תשואה שוטפת בלבד.

בתחום הממשלתי, ההערכה לירידה בקצב האינפלציה במחצית השנייה של השנה, עומדת בבסיס המלצתנו להטיה שקלית מתונה בתיק ההשקעות. פרמיית הסיכון הנמוכה מעל אג"ח ממשלת ארה"ב מיטיבה, לדעתנו, עם החזקה של מח"מ בינוני של העקום הממשלתי, ולא בצורה של החזקה בקצוות, קרי שילוב של מח"מ קצר וארוך. סך מח"מ התיק המומלץ נמוך ממח"מ השוק, ועומד על כ-3 שנים. הריבית, שככל הנראה לא תרד, מביאה אותנו גם להמלצה על אג"ח ממשלתיות בריבית משתנה, במקום החזקה במק"מ, וזאת בתוספת תשואה מעל תשואת המק"מ של 0.2%-0.23%.

משקל יתר לת"א 75

גם בחלק המנייתי המקומי המלצתנו מתחילת השנה לא השתנתה. במדד ת"א 100 להעניק משקל יתר למדד ת"א 75, הכולל מניות דואליות רבות, תוך פיזור גדול בין חברות מתחומי פעילות שונים ומגוונים, הנסחרות להערכתנו בתמחור חסר.

רוני בירון, האנליסט הראשי של חטיבת בנקאות ההשקעות של UBS בישראל, המליץ בתחילת השנה על מניות בזק ופרוטרום שהניבו כ-40% ו-35% בהתאמה, כמו גם על שותפויות רציו ואבנר. לחצי השני של השנה הוא ממשיך להמליץ להחזיק במניות בזק ורציו, ולהחליף את אבנר בקבוצת דלק ואת מניית פרוטרום (שהגיעה למחיר היעד) בחברה לישראל.

ההערכה היא, כי תשואה עודפת בתקופה הקרובה תגיע מחברות החזקה כקבוצת דלק והחברה לישראל, אשר מנסות להשטיח את המבנה הארגוני שלהן - תהליך שיציף ערך למשקיעים.

במקרה של דלק, ההערכה כי החברה תמשיך למכור נכסים ותתמקד בתחום הגז והנפט; ואצל החברה לישראל פיצול שלה יצמצם את הדיסקאונט הגבוה שבו היא נסחרת ביחס לשווי החזקותיה.

ההמלצה על בזק מבוססת על תשואת דיבידנד ותזרים חופשי גבוה, ועל נושא ביטול ההפרדה המבנית, שיביא יותר בשורה מסיכונים בתחום הקווי.

לגבי רציו ההערכה מבוססת על סגירת חלק מהדיסקאונט שבו היא נסחרת ביחס להחזקתה במאגר "לוויתן", וכן על גילום חלק מהשווי האופציונלי לתגליות נוספות בשכבות עמוקות יותר ב"גל".

לסיכום, מרבית הערכותינו, כפי שהוצגו לפני תחילת השנה, עומדות במבחן התוצאה. זהירות באפיק האג"ח, בדגש על החלק הממשלתי והדירוגים הגבוהים; והערכה כי עליית תשואות עתידית נוספת, לכשתתרחש, יש לאזן ברכיב מניות, שצפוי להגיב לחיוב להתאוששות בכלכלה העולמית בחצי השני של השנה ולתוך השנה הבאה, בדגש על שווקים מפותחים.

* הכותב הוא מנהל השקעות ראשי ב-UBS Wealth Management Israel Ltd. לכותב המאמר ו/או לחברה עשוי להיות עניין אישי בנושא. האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות ו/או ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

המניות הישראליות
 המניות הישראליות