מתחם טרה: אושרה תוכנית ל-4 מגדלי מגורים ותעסוקה

עיריית תל אביב אישרה בתנאים את תוכנית מתחם טרה ממזרח לתחנת הרכבת השלום. לאחר שימולאו כל התנאים תמליץ הוועדה המקומית על הפקדתה בוועדה המחוזית

עיריית תל אביב אישרה בתנאים את תוכנית מתחם טרה ממזרח לתחנת הרכבת השלום. לאחר שימולאו כל התנאים תמליץ הוועדה המקומית על הפקדתה בוועדה המחוזית. יש לציין שגורמים המעורים בתוכנית מסבירים כי מילוי כל התנאים עשוי לארוך עד כשנה ורק אז תוכל התוכנית לעבור להפקדה בוועדה המחוזית.

מדובר בתוכנית המתייחסת לשטח כ-25 דונם הנמצא בבעלות טרה ובעלים נוספים, בניהם גם עיריית תל אביב. התוכנית כוללת ארבעה מתחמי תכנון שונים, טרה, מוטורולה, בן שמן צפון ובן שמן דרום. נכון להיום המתחמים כולם כוללים את שטח המחלבה , מוסכים מבני משרדים בניהם בניין מוטורולה ומבני תעשייה ישנים. המתחם ממוקם בין רחוב מוזס בצפון, נתיבי איילון ממערב, רחוב מיגאל אלון ממזרח והמשך רחוב תוצרת הארץ מדרום.

את התוכנית יזמה חברת טרה עם גורמים נוספים והיא תוכננה על ידי משרד ישר אדריכלים בבעלותו ותחת ניהולו של אבנר ישר. את הפרויקט מנהלת אדריכלית גלי דולב, שותפה מנהלת בחברת וקסמן גוברין גבע.

התוכנית מציעה הקמת 4 מגדלי מגורים בגובה של עד 55 קומות, למעט מגדל אחד בקצה הצפוני של המתחם שיוכל להתנשא לגובה של עד 40 קומות, שייועדו לתעסוקה מסחר ומגורים לאורך נתיבי איילון. על פי ההערכות בכל אחד מהמגדלים יהיה ניתן לבנות בין 100 ל-150 יחידות דיור. מדובר בזכויות בנייה בהיקף כ-156 אלף מ"ר עיקרי בארבעת המתחמים ושטח של 8.3 דונם לרווחת הציבור. השטח הציבורי הפתוח מתוכנן בין המגדלים שייבנו כל אחד במתחם נפרד ומערך הנגישות למגדלים ייעשה כולו בתת הקרקע.

על פי התוכנית, מוצע ש-25% מהשטח הבנוי ייועד למטרת מגורים. מתוך המתחם כולו, שטח מתחם טרה לבדו עומד על כ-5.5 דונם עליו מוצעות זכויות בנייה בהיקף כ-56.5 אלף מ"ר עיקרי. בניגוד למתחמים האחרים, מתחם טרה מקודם כתוכנית מפורטת שמכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה בעוד התוכנית למתחמים האחרים היא תוכנית מתארית בלבד.

התוכנית אף מתייחסת לאפשרות של קירוי עתידי של נתיבי איילון, תוכנית שעלתה על סדר היום לפני שנים, ובמסגרתה ייבנה פארק ומתחם להולכי רגל מעל לכביש הסואן.

במסגרת התנאים להפקדת התוכנית בוועדה המחוזית יצטרכו יוזמי התוכנית לבצע תיאומים שונים עם חברת נת"א, חברת החשמל, כל בעלי הקרקע, לבדוק את היתכנות קירוי האיילון והתאמת התוכנית לכך, הגשת חוות דעת סביבתית לרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב-יפו והגשת דו"ח ניקוז. עוד במסגרת התנאים, יצטרכו יוזמי התוכנית לתאם שורה של נושאים עם אדריכל העיר ואגף התנועה. בין היתר מדובר בהתחייבות לבנייה ירוקה, הכנת תוכנית עיצוב ופיתוח ואישור אדריכל העיר כתנאי להוצאת היתר בנייה ותיאום התוכנית אל מול מדיניות הועדה המקומית לפיתוח רחוב יגאל אלון. תנאי נוסף הוא שכל אחד מארבעת המתחמים של התוכנית יכלול בין 2 ל-3 מקומות חנייה תפעוליים למשאיות.