אושרה להפקדה תכנית מתאר חדשה לעיר לוד

התוכנית מאפשרת תוספת משמעותית של יחידות דיור חדשות כמו גם שטחי תעסוקה ומסחר נרחבים לצד טיפול משמעותי בנושא התחבורה הציבורית

הוועדה המחוזית מרכז, בראשות הממונה על המחוז במשרד הפנים, רות יוסף, החליטה להפקיד בתנאים תכנית מתאר כוללנית לעיר לוד. התוכנית מאפשרת תוספת משמעותית של יחידות דיור חדשות כמו גם שטחי תעסוקה ומסחר נרחבים לצד טיפול משמעותי בנושא התחבורה הציבורית.

כך, התכנית מוסיפה מלאי תכנוני של כ-11.8 אלף יחידות דיור הן לאוכלוסייה היהודית והן לאוכלוסייה הערבית כאשר מדובר בתוכניות שאמורות לתת מענה להיצע הצפוי עד לשנת 2030. במקביל, התכנית מאפשרת לעיר תוספת משמעותית בשטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של למעלה משני מיליון מ"ר. מדובר בתוספת של כ-2.3 מיליון מ"ר לתעסוקה ובתוספת של 136 אלף מ"ר לשטחי מסחר. התכנית קובעת ציר אורך עסקי מצפון לדרום לאורך רחוב דוד המלך, והמשכו ברחוב הרצל. לאורך ציר זה יפותחו שימושים שונים, ביניהם מסחר , תעסוקה משרדים ומגורים.

במשרד הפנים מסבירים כי התכנית במהותה הינה תכנית להתחדשות עירונית, הממוקדת בטיפול במרקם העיר הקיים וחידושו, תוך הישענות על פיתוח תחבורה ציבורית. במסגרת זו מציעה התוכנית להגדיר את לב העיר ההיסטורי, כמוקד משיכה תוך הוספת מבנים שישתלבו במרקם ההיסטורי, שימור מבנים, והתבססות על מונומנטים היסטוריים קיימים כגון כנסיית סנט ג'ורג', וחאן חילו.

התוכנית גם מתייחסת לנושא התחבורה ומציעה לבצע שיקוע של מסילות הרכבת בתחום העיר, כך שייוצר פארק עירוני מעל מפגש שתי המסילות כאשר בסמוך אליו יוקמו מבני מגורים רבי קומות. עוד במסגרת פתרונות תחבורתיים, התכנית כוללת הרחבת מגוון מערכות הסעת המונים בעיר כגון רכבת, רכבת קלה ואוטובוסים. במסגרת זו יוקם קו רכבת קלה בעיר, כחלק מהקו החום של הרכבת הקלה המתוכננת, שיוביל מצפון העיר למרכז העיר ההיסטורית על ציר המסילה הקיים מצפון לדרום. מעבר לתכנון הקיים היום לרכבת הקלה, התכנית מאפשרת הארכת הקו החום אל אזור התעשייה הצפוני וחיבורו לתחנת רכבת גני אביב. במקביל יוקם לאורך רחוב יוספטל-דוד המלך תוואי תחבורה ציבורית (נת"ץ) בו תינתן עדיפות לתחבורה רבת קיבולת. במסגרת התכנית תועבר התחנה המרכזית ממרכז העיר אל אזור תחנת הרכבת הקיימת. בנוסף התכנית מתווה מערכת שבילי אופניים המקשרת את חלקי העיר השונים.

התכנית, שחלה על תחום התכנון של העיר לוד שהינו כ-12 אלף דונם, הוכנה ביוזמת משרד הפנים והועדה המקומית לוד, במימון משרד הפנים ונערכה על ידי צוות תכנון בראשותו של אדריכל דני לזר בהנחיית לשכת התכנון מחוז מרכז במשרד הפנים.

במשרד הפנים מספרים כי במסגרת גיבוש התכנית נערך הליך שיתוף הציבור, שבעקבותיו הוחלט על ידי מתכנני התכנית להתמקד בהתאמת העיר לתושביה, תוך מתן אפשרות לקהילות השונות בעיר לשמור על המסגרת הקהילתית וליהנות משרותי ציבור שכונתיים.

עוד נמסר ממשרד הפנים בעת הפקדת התוכנית: "הכנת תכנית מתאר חדשה לעיר לוד היא בהתאם למדיניות הממשלה לטיפול כולל לחיזוק ולפיתוח העיר. תכנית המתאר החדשה תהיה רלוונטית ומעודכנת בהתאם לצורך בראייה רחבה הכוללת החלטות מושכלות לגבי עתיד העיר. התכנית נועדה לחזק את יתרונות המיקום המרכזי של העיר לוד לצד המורשת ההיסטורית וליצור עיר ייחודית המציעה איכות חיים לתושביה".