חיים טובים למנהלי ביטוח: שכר מפנק, בונוסים וטיסות לחו"ל

מדיניות התגמול של חברות הביטוח הגדולות: מנכ"לי הפניקס וכלל ביטוח יוכלו להגיע לשכר של יותר מ-13 מיליון שקל בשנה

המנכ"לים והיו"רים של חברות הביטוח הגדולות יזכו בעתיד לשכר בעלות שנתית של מיליוני שקלים, אך המנכ"לים העתידיים של קבוצות כלל ביטוח והפניקס, שנמצאות בשליטת קבוצות החזקה ולא בשליטת "משפחת ביטוח", יוכלו לקבל את חבילת השכר הגבוהה ביותר.

מניתוח מדיניות התגמול שהוציאו בימים האחרונים קבוצות הביטוח הציבוריות, בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות, עולה כי השכר המקסימלי שיוכלו לקבל בעתיד המנכ"לים בהפניקס ובכלל ביטוח יעמוד על כ-13.3 מיליון שקל ו-13.1 מיליון שקל, בהתאמה. ביתר שלוש קבוצות הביטוח הגדולות יעמוד התגמול המקסימלי (לפני חישוב עלות השכר למעביד בגין הפרשות מעביד ותשלומי מס וכו') על 5-7 מיליון שקל.

אצל היו"רים בענף הביטוח התמונה שונה. התגמול המקסימלי שהם יוכלו לקבל בעקבות מדיניות התגמול החדשה נע בין 3-5 מיליון שקל.

נציין כי יש הבדל בין השכר המקסימלי במדיניות התגמול לבין השכר בפועל, וכי פרסום המדיניות אינו מהווה שינוי בפועל של תנאי העסקה הנוכחיים של המנכ"לים. למשל בכלל ביטוח אושר בדצמבר האחרון, לפני כינון תיקון 20, למנכ"ל איזי כהן הסכם של 5 שנים, ובמנורה מבטחים השכר בפועל של המנכ"לים נמוך מהשכר המקסימלי המותר במדיניות החדשה. לעומת זאת, במגדל שכר המנכ"ל גבוה מהשכר המקסימלי שיינתן למנכ"לים העתידיים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול החדשה.

לצד הסכמי התגמול לעבודה השוטפת של המנכ"לים והיו"רים, הפרסומים החדשים מאפשרים הצצה למצנחי הזהב העתידיים שלהם יהיו זכאים לפי המדיניות החדשה. על פי הערכותינו, מדיניות התגמול של חברות הביטוח למצנחי הזהב למנכ"לים נאמדים ב-2-3.7 מיליון שקל.

"לא יפגע ביחסי העבודה"

כך או אחרת, השכר והמענקים הגבוהים הם רק חלק מהתמונה הלא שגרתית בכלל מבחינת העובד השכיר ה"רגיל" בישראל, אפילו זה שמועסק באותן חברות הביטוח. ישנו חלק נוסף, לכאורה משני, אפילו "כסף קטן" אם תרצו, אבל גם הוא נדיב ומפנק.

בחלק מהחברות נהוגה משכורת 13, שלה זכאים כלל העובדים, ולא רק הבכירים שבהם, וזה הדין גם לגבי השתתפות המעביד בקרן השתלמות וביטוחים סוציאליים "שגרתיים".

ואולם, הבכירים בענף מקבלים לצד תוספות אלה והרכיב הקבוע בתגמול, גם תנאים נלווים, שמשפרים את חייהם. על מה מדובר? מימון הוצאות טלפון (גם בבית, אם שאלתם), מימון הוצאות כיבוד ואירוח, אש"ל, מימון רכב, ביגוד, מנויים לעיתונות וספרות מקצועית, דמי הבראה נדיבים, סקרים רפואיים, תשלום דמי חבר לאגודה מקצועית. ולא רק זאת, אותם בכירים זכאים גם להשתתפות בהשתלמויות ובנסיעות תמרוץ לסוכני ביטוח (כולל בן/בת הזוג), ימי גיבוש, תלושי חג לנופשים, ביטוחים קבוצתיים ועוד. במקרה שתהיתם, הוצאות אלה יכולות להיות מגולמות על ידי החברה לצורכי מס.

מה תנאי תגמול שכאלה יעשו ליחסי העבודה בחברות? רמת עלויות השכר של המנכ"לים והיו"רים גבוהה עשרות מונים מהשכר הממוצע המונהג בחברות שאותן הם מנהלים, ואף גבוהה ביחס לשכר החציוני בהן. למשל, עלות התגמול הכוללת המקסימלית של מנכ"ל בהראל גבוהה פי 50 מעלות השכר החציוני בענף הביטוח, בקבוצת הפניקס מדובר על פי 70.

בכלל ביטוח, שבה הוקם ועד עובדים יציג לראשונה בענף הביטוח (בסיבוב הנוכחי), כתבו בהקשר זה כי "ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס הנוכחי שבין תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה, לשכר של שאר עובדי הקבוצה ושל עובדי הקבלן המועסקים אצל הקבוצה, ובפרט את היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של העובדים, וסברו כי לא צפויה לפערים אלו השפעה על יחסי העבודה בחברה".

מדיניות תגמול הביטוח
 מדיניות תגמול הביטוח