אי.די.בי: הפסד של 380 מיליון שקל ברבעון והערת "עסק חי"

החברה שנמצאת בעיצומו של הסדר חוב והתמחרות על הצעות רכישה סיימה הרבעון המקביל עם הפסד של 17 מ' ש' ■ הוציאה כ-32 מ' ש' על הסדר החוב - יועצים, נאמנים ומומחים למינהם ■ הערת "עסק חי" גם ל-IDB פתוח

לקראת ההכרעה הקרבה על עתיד השליטה בקונצרן, פרסמו בסוף השבוע אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי. אלה מבטאים היטב את המשבר הפיננסי הקשה שבו נתונה הקבוצה כבר יותר משנה. לצד הפסדים של מאות מיליוני שקלים מתחילת השנה, ממשיכות להתנוסס הערות "עסק חי" בדוחות החברה האם אי.די.בי אחזקות והחברה הבת אי.די.בי פתוח, שבה מרוכזות ההחזקות התפעוליות של הקונצרן.

את הרבעון השלישי של 2013 סיימה אי.די.בי אחזקות עם הפסד של כ-380 מיליון שקל, שנובע בעיקר מהפחתה חשבונאית בסך של 312 מיליון שקל שרשמה בעקבות הפסקת איחוד דוחות החברה הנכדה, כלל ביטוח, ומעבר להצגת החזקותיה בחברה (55%) לפי שווי השוק שלהן בסוף הרבעון. זאת עקב העברת אמצעי השליטה בקבוצת הביטוח לידי נאמן מטעם הפיקוח על הביטוח.

סוגיה זו באה לידי ביטוי גם בבחינת תוצאות אי.די.בי אחזקות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. הפסדיה בתקופה זו הסתכמו בכ-358 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-970 מיליון שקל תקופה המקבילה אשתקד.

אותה הפחתה חשבונאית הרעה את תוצאות אי.די.בי פתוח בכ-203 מיליון שקל. על רקע זאת, החברה רשמה ברבעון השלישי הפסד של כ-211 מיליון שקל. מתחילת השנה מדובר על הפסד של כ-105 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-790 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

מצבה הקשה של הקבוצה ניבט לא רק מתוצאות חברות ההחזקה הציבוריות שלה, אלא גם מכיוונים אחרים, ובהם - כפי שדיווחה החברה - היבט ביטוחי הדירקטורים ונושאי המשרה של הקבוצה. מהודעות אי.די.בי לבורסה עולה כי פוליסת הביטוח של מנהלי וראשי הקונצרן תמה אתמול והפכה למעין פוליסות "ראן אוף" (על העבר בלבד).

רגע לפני תום הפוליסה בסוף השבוע, התקבלו בחברה שני מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מאת באי הכוח של הנאמנים לסדרות האג"ח א'-ה' כנגד ראשי אי.די.בי. חברת אי.די.בי אחזקות דיווחה היום כי "במכתבים נטען, בין היתר, כי 'קברניטי' החברה, ובהם נושאי המשרה שלה, הם האחראים הישירים לנזקים הכבדים, לכאורה, שנגרמו לחברה, לבעלי מניותיה ולנושיה". באי.די.בי אחזקות ציינו בהקשר זה כי "החברה ואי.די.בי פתוח דוחות מכל וכל את הטענות המועלות במכתבים האמורים".