מדד אמון הצרכנים: התפנית האופטימית נראית רחוקה יותר

בדצמבר איבד המדד 8.7 נקות ונתון המגמה ירד לראשונה מאז יולי האחרון ■ נמשכת הצניחה בנכונות לרכישת מוצרים בני-קיימא

מדד אמון הצרכנים של גלובס בשיתוף PwC Israel ירד בדצמבר ירידה חדה של 8.7 נקודות ל-70.8 נק' (1996 = 100 נק') אחרי ירידה של 1.2 נק' בנובמבר ועלייה של 5.3 נק' באוקטובר. שנת 2013 מסתיימת עם מדד נמוך ב-3.6 נק' מרמתו בדצמבר 2012.

נתון המגמה של המדד - שמבוסס על ממוצע נע תלת-חודשי - ירד בדצמבר ב-1.5 נק' ל-77 נק', אחרי עלייה של 2.1 נק' בנובמבר ועלייה של 3.4 נק' באוקטובר. בעצם, הירידה בדצמבר היא הראשונה שנרשמת מאז יולי 2013.

בחודשים קודמים כתבנו כאן שאין תפנית אופטימית בקרב הציבור, למרות העלייה בנתון המגמה. הירידה בחודש דצמבר רק מחזקת הערכה זו.

בסקר המדד השוטף, בעריכת מכון סמית, שלוש שאלות ליבה: מהו לדעתך מצבו הנוכחי של המשק? מה יהיה מצבו בעוד חצי שנה? מה יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה? לגבי כל שאלה נטלנו את שיעור האופטימיים, גרענו ממנו את שיעור הפסימיים וקיבלנו את המאזן נטו. אם למשל 40% מהמשיבים מעריכים שמצבם ישתפר בתוך חצי שנה, ו-50% חושבים שהוא יורע, הרי שהמאזן נטו יהיה מינוס 10 נקודות אחוז (נ"א).

הירידה המשמעותית בדצמבר נובעת מירידה בשלושת רכיבי המדד. בשניים מהם, המצב הכלכלי בעוד חצי שנה והמצב הכלכלי האישי בעוד חצי שנה, מדובר בירידות חדות יחסית, שבאו אחרי שיפור מסוים בחודשים קודמים. ברכיב של ההערכות לגבי המצב הכלכלי השוטף הירידה קטנה יותר, אם כי גם במקרה זה מדובר בהרעה שבאה אחרי התאוששות מסוימת.

מצב המשק

הנתון השוטף של המאזן נטו של השאלה הראשונה (מצב המשק בהווה) רשם ירידה של 5.3 נקודות אחוז (נ"א) בדצמבר למינוס 40.8 נ"א, זאת לאחר ירידה של 3.9 נ"א בנובמבר ועלייה של 2.3 נ"א באוקטובר. בסוף שנת 2012 עמד נתון זה על מינוס 29.9 נ"א.

כפי שצוין מספר פעמים, באורח מסורתי כמעט רגיל הצרכן הישראלי להעניק ציון שלילי לתפקודו השוטף של המשק, גם בתקופות שבהן נרשמה גאות כלכלית. לכן, הרמה הנמוכה של המאזן נטו אינה יכולה להתפרש כביטוי לפסימיות עמוקה. עם זאת, הירידה המחודשת בהערכות הציבור מלמדת על חשש קיים מפני מצבו של המשק.

נתון המגמה של הרכיב, שמבוסס כאמור על ממוצע תלת-חודשי נע של הנתונים החודשיים השוטפים, ירד בדצמבר ב-2.3 נ"א, לאחר ירידה של 0.8 נ"א בנובמבר ועלייה של 1.7 נ"א באוקטובר. בסוף דצמבר עמד נתון המגמה על מינוס 36.3 נ"א, נמוך בכ-8.5 נ"א מרמתו בסוף 2012.

עתיד המשק

הרכיב שמודד את ציפיות הציבור לגבי מצב המשק שישה חודשים קדימה רשם בדצמבר ירידה חדה. המאזן נטו - שיעור המשיבים האופטימיים מינוס שיעור הפסימיים - ירד ב-12.6 נ"א למינוס 30.8 נ"א, אחרי עלייה של 3.2 נ"א בנובמבר ועלייה של 6.7 נ"א באוקטובר.

נתון המגמה ירד ב-0.9 נ"א בדצמבר, לאחר עלייה של 3.8 נ"א בנובמבר ועלייה של 4.4 נ"א באוקטובר. בסוף החודש שעבר עמד נתון המגמה על מינוס 23.5 נ"א, סביב רמתו במחצית הראשונה של השנה.

קשה לאתר גורם בודד שיסביר את ההרעה הניכרת שחלה בחודש דצמבר, אם כי רכיב זה רושם תנודות יחסית גדולות בערכו זה חודשים רבים, ככל הנראה ביטוי לחסר ודאות בקרב הציבור.

באופן ספציפי יותר, ייתכן שהנתון בדצמבר מבטא את החששות מפני האטה כלכלית, בצל פגיעת השקל המתחזק בתעשיות היצוא. עם זאת, כאשר מביאים בחשבון את התנודות הגדולות, אין להוציא מכלל אפשרות תנועה הפוכה בנתוני ינואר 2014.

עתיד אישי

המאזן נטו של ציפיות הצרכנים לגבי מצבם הכלכלי האישי בעוד שישה חודשים רשם בדצמבר ירידה נוספת, שניה ברציפות. בחודש שעבר ירד רכיב זה ב-8.1 נ"א לאחר ירידה של 3 נ"א בנובמבר ועלייה של 6.8 נ"א באוקטובר. בעקבות זאת ירד המאזן נטו של הרכיב לרמה של מינוס 1.6 נ"א.

נתון המגמה ירד בדצמבר ב-1.4 נ"א לרמה של 4.8 נ"א, לאחר עלייה של 3.4 נ"א בנובמבר ועלייה של 4.2 נ"א באוקטובר. למעשה, הירידה בדצמבר באה אחרי ארבעה חודשי עליות שבהם נתון המגמה של הרכיב טיפס ב-13.1 נ"א. עם זאת, נתון המגמה בסוף 2013 גבוה מזה של דצמבר 2012 - 1.3 נ"א.

לרכיב הציפיות האישיות יש משקל גדול בעת גיבוש התחזיות לגבי הצריכה הפרטית. לכן אנו שבים וטוענים כי תנודות ברכיב זה ישפיעו על הצריכה הפרטית. אם לא יתחדש השיפור ברכיב הציפיות לגבי המצב הכלכלי האישי, לרבות שיפור בנתוני המגמה, הרי שאין לצפות להאצה בגידול בצריכה הפרטית במחצית השנייה.

על פי ממצאי המדד לדצמבר, שיעור הנכונות לרכישת מוצרים בני-קיימא רשם ירידה ל-23.9% מכלל המשיבים, לעומת 25.6% בנובמבר ו-28% באוקטובר. יתר על כן, זה עשרה חודשים שיעור הנכונות נותר מתחת לרמה הקריטית של 30%, ובדצמבר אנו רואים שפל שלא נצפה מאז קיץ 2011. הדבר מרמז על התרחבות איטית בחלק זה של הצריכה הפרטית, למרות השיפור בנתוני המגמה של הציפיות הכלכליות האישיות.

בשורה התחתונה - המדד ממשיך לאותת כי במחצית הראשונה של 2014 לא צפויה התרחבות מהירה של הצריכה, אלא אם יירשם שיפור גדול מאוד בחודשיים הקרובים בנתוני מגמת המדד, ובפרט בציפיות לגבי המצב הכלכלי האישי.

מדד אמון הצרכנים של ישראל

מדד אמון הצרכנים של ישראל - מבית "גלובס" מחקרים בשיתוף PwC קסלמן וקסלמן - הינו אינדיקטור כלכלי מוביל (Leading Indicator) לחיזוי מגמות בפעילות הכלכלית במשק. המדד מבוסס על סקר שמבוצע מזה 11 שנה עבור "גלובס" על ידי מכון סמית.

מחקר של בנק ישראל העלה, כי מדד אמון הצרכנים של "גלובס" יכול לחזות רבעון אחד עד שני רבעונים קדימה את ההתפתחויות בצריכה הפרטית, תוך הוספת מידע על הצפוי בעתיד הקרוב, מעבר למה שניתן ללמוד ממשתנים אחרים במשק. על פי המחקר, יכולת החיזוי של המדד אף גבוהה מיכולתם של מדדים מקבילים בעולם.

אמון או אי אמון
 אמון או אי אמון