ממש כמו מעמד הביניים: בונוס של 615 אלף ש' ליעקב פרי

בזמן שיאיר לפיד יצא נגד שכר הבנקאים, בכיר במפלגתו יקבל בונוס נאה ממזרחי טפחות ■ פרי בתגובה: חצי מהבונוס ינוכה במס ■ בעבר חשף את הונו: 12 מ' ש' בלבד ■ ב-10 השנים שבהן שימש בתפקיד צבר פרי שכר בעלות של 22.5 מיליון שקל

ימים אחדים לאחר ששר האוצר יאיר לפיד יצא כנגד מדיניות התגמול של הבנקאים הבכירים, נודע היום כי דירקטוריון בנק מזרחי טפחות החליט להעניק לחבר מפלגתו, ח"כ יעקב פרי, לשעבר יו"ר הבנק וכיום שר המדע והטכנולוגיה, בונוס בהיקף 615 אלף שקל בגין חלקו ברווחי הבנק ב-2012. עתה בעלי מניות המיעוט במזרחי טפחות יידרשו לאשר את המענק במסגרת האסיפה הכללית.

פרי עזב את בנק מזרחי טפחות בסוף אוקטובר 2012, כך שהבונוס האמור הינו בגין 10 חודשים. הוא הועסק בבנק על-פי הסכם העסקה אישי בהיקף של 60% משרה, החל מסוף פברואר 2003. בדוחות הבנק לשנת 2012 צוין כי פרי כבר קיבל עבור שנה זו תגמולים בעלות בהיקף כולל של כ-2.64 מיליון שקל.

סכום זה הורכב מעלות שכר של 1.38 מיליון שקל, מענק של כ-1.1 מיליון שקל ועוד. עם הבונוס החדש, ובהתחשב בחלקיות המשרה שלו כיו"ר מזרחי טפחות, שכרו הכולל בגין 2012 היה כ-3.3 מיליון שקל, המשקף עלות שכר שנתית של 5.64 מיליון שקל למשרה מלאה. ב-10 השנים שבהן שימש בתפקיד צבר פרי שכר בעלות של 22.5 מיליון שקל.

לפני ימים אחדים זעם שר האוצר וראש מפלגת יש עתיד, לפיד, על אישור מדיניות התגמול בבנק לאומי ובבנק הפועלים, ואמר כי "השכר במערכת הבנקאית, כפי שאושר אתמול, שערורייתי".

לדבריו, "אף שאני סבור כי יש לתגמל באופן נאות מנהלים שכירים בכירים במערכת הבנקאית על עבודתם, הרי ששכר של עד כמעט 10 מיליון שקל לשנה, כפי שאושר לבכירי לאומי והפועלים, הוא מופרז ואינו מוצדק, לא כלכלית ולא מוסרית... המסר שלי ברור: הגזמתם. צריך להפסיק את חגיגות השכר של המנהלים השכירים במערכת הפיננסית".

דוברו של השר פרי, ניסן זאבי, ציין היום כי "בדומה לשנים קודמות, קיבלה ועדת התגמול של דירקטוריון הבנק החלטה על מענק תגמול בגין הישגי הבנק בראשות פרי, בסך של 615 אלף שקל, לפני ניכוי מס הוערך בכמחצית מהסכום (כ-307,500 שקל)", אמר. זאת, נציין, בדומה לכל בעל שכר בינוני ומעלה במדינה שמחויב בתשלום מסים בהתאם לשכרו.

עוד הדגישו בסביבת השר, כי "עם היוודע לשר פרי על המענק הצפוי, הועבר הנושא לבחינת מבקר המדינה ולאישור הוועדה המיוחדת במשרדו למתן היתרים, וזו אישרה את קבלת המענק מבעוד מועד". אישור הוועדה, שנדרש משום שפרי מכהן כשר, התקבל ב-5 בפברואר, ורק לאחר מכן הנושא נדון בדירקטוריון מזרחי טפחות.

כמו כן, לדברי זאבי, הענקת התגמול התעכבה והדיונים נמשכו עד 2013, וזאת בשל תיקון 20 לחוק החברות, שחייב גיבוש הסדרים חדשים באשר למענקי תגמול. "יש לציין כי המענק ישולם רק לאחר אישור האסיפה הכללית של הבנק", נמסר. כפי שחושפת הצהרת ההון אצל מבקר המדינה, הונו של פרי נאמד בכ-12 מיליון שקל".

עלות השכר של יעקב פרי
 עלות השכר של יעקב פרי