הנשק החדש שלכם במו"מ מול הבנקים על עמלות ני"ע

בשורה למשקיעים בבורסה: בנק ישראל מחייב את הבנקים לחשוף את גובה עמלות ני"ע שמשלמים לקוחותיהם ■ הבנקים ישלחו למשקיעים מדי 6 חודשים פירוט על העמלות שהם גובים מלקוחות אחרים כדי שאתם תוכלו לערוך השוואה

מעוניינים להוריד את עמלות ני"ע בבנק שלכם אבל אינכם יודעים עד רחוק תוכלו ללכת במו"מ עם הבנק? לבנק ישראל יש פתרון עבורכם: המפקח על הבנקים דודו זקן מחייב את הבנקים לפרסם את העמלות שמשלמים לקוחותיהם.

ההוראה מחייבת את הבנקים להציג ללקוחות המשלמים עמלות ני"ע (קנייה, מכירה ודמי ניהול) מידע השוואתי בדבר שיעורי העמלות ששילמו לקוחות אחרים של הבנק שמחזיקים פיקדונות בשווי דומה לשווי הפיקדון שמחזיק הלקוח.

את המידע יציגו הבנקים במסגרת הדיווח החצי-שנתי ללקוח, לצד מידע מפורט על עמלות קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך, ועמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, בהן חויב הלקוח בפועל.

ההוראה תיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2015, כלומר כבר בתחילת 2015 הבנקים יציגו מידע על עמלות ני"ע עבור חודשים יולי-דצמבר 2014.

"בתחום ניירות הערך נמצא פער גדול בין העמלה התעריפית לבין העמלה שנגבית בפועל, אשר מקשה על יכולת ההשוואה של הלקוח", נימק בנק ישראל את ההוראה החדשה. "על מנת שלקוח יוכל לקבל החלטה מושכלת באשר לעלות השירות, ועל מנת לעודד את התחרותיות, נקבעה הוראה העוסקת בגילוי עלות השירותים בניירות ערך".

זקן מסר כי "מטרתו של צעד זה, אשר מהווה יישום נוסף של המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, היא להגביר את השקיפות של התאגידים הבנקאיים כלפי לקוחותיהם. שקיפות מחירים זו עשויה אף היא לתרום להגברת התחרות ולשפר את כוח המיקוח של הלקוחות, בעיקר משקי הבית והעסקים הקטנים, כלפי התאגידים הבנקאיים בתחום פעילות זה".