"רשות המסים מפלה לרעה זוגות סטרייטים לעומת חד-מיניים"

בבקשה לייצוגית נגד רשות המסים, בהיקף של כ-300 מיליון שקל, נטען כי בעוד שזוגות חד-מיניים יכולים לבחור מי ייהנה מנקודת זיכוי המעניקות קצבת ילדים - זוגות סטרייטים מחויבים להצמיד את נקודות הזיכוי לשכר האישה

רשות המסים מפלה לרעה, שלא כדין, זוגות נשואים בני מין שונה (גבר ואישה) לעומת זוגות חד-מיניים (אישה-ואשה או גבר-וגבר), כאשר היא מאפשרת לבני זוג מאותו מין לבחור מי מהם ייהנה מנקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח פקודת מס הכנסה ומי מבניהם יהיה זה שיקבל את נקודות קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי.

זאת, בניגוד לבני זוג שאינם חד-מיניים, להם לא ניתנת זכות הבחירה, והצמדת נקודות הזיכוי המעניקות את קצבת הילדים, נעשית באופן אוטומטי לשכרה של האישה - כך נטען בבקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד רשות המסים בהיקף מוערך של כ-300 מיליון שקל, שהוגשה הבוקר (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

התובעים, יעקב ועופרה שץ, באמצעות עורכי הדין כדר משה ואמנון סמרה, טוענים כי יש לאפשר להם לנצל את נקודות הזיכוי המגיעות להם בגין שלושת ילדיהם הקטינים (בגילאי 17-11), באופן שהבעל יוכל לנצל את נקודות הזיכוי. זאת, מאחר שהאישה לא מגיעה לסף המס, ולכן אינה יכולה ליהנות מנקודות הזיכוי.

בתביעה נטען כי "מניעת ניצולן של יתרת נקודות הזיכוי אשר לא נוצלו על-ידי האישה, יש בה כדי ליצור אפליה אסורה, בלתי סבירה ובלתי צודקת, בין זוגות שיש להם אותו מספר ילדים, ואשר סך-כל הכנסתם המשותפת זהה, אלא ששכר האישה באחד מהם נמוך מסף המס (נבצר מהם מלנצל את מלוא נקודות הזיכוי בגין ילדיהם) ובאחר - שכר האישה גבוה מסף המס (הסכום הנטו בתא המשפחתי גבוה יותר)".

"אפליה פסולה"

התביעה תוקפת את הנחייתה של הסמנכ"לית הבכירה לשומה וביקורת ברשות המסים, רו"ח מירי סביון, מדצמבר אשתקד, במסגרתה נקבע כי זוג גברים שיש להם ילדים יוכלו לנצל את נקודות הזיכוי הקבועות בפקודת מס הכנסה, כשם שזוג מעורב (גבר ואישה) וכן זוג נשים שיש להן ילדים יכולים לנצל את נקודות הזיכוי הללו.

ההנחיה, שנשלחה לפקידי השומה, נועדה לבטל את הקיפוח הבלתי מוצדק של בני זוג בני אותו מין, שלא יכלו ליהנות מנקודות הזיכוי על ילדיהם, מאחר שסעיף 66(ג)(4) לפקודה המעניק נקודות זיכוי נוקט בלשון נקבה, וצוין בו כי ה"אישה" תקבל את נקודות הזיכוי.

לפי הוראה זו, ל"אישה" משולמת קצבת הילדים המוענקת מהביטוח הלאומי (מכוח סעיף 40(א) לפקודת מס הכנסה). בן הזוג השני, "הגבר", מקבל נקודות זיכוי המוענקות לפי הוראות סעיף 66(ג)(5) לפקודה (הנוקט בלשון זכר).

בנוסף, בעקבות ההנחיה, לבני זוג מאותו מין ניתנת אפשרות בחירה באשר לזהותו של בן הזוג לו משולמת הקצבה בעבור הילדים מהמוסד לביטוח לאומי (סעיף 40(א) לפקודה), אך בחירה דומה אינה מוענקת לבני זוג שאינם חד-מיניים.

ואולם, לטענת בני הזוג שץ, אין להבחין בין בני זוג נשואים מאותו מין לבני זוג נשואים ממין שונה בכל הנוגע לניצול נקודות הזיכוי והחלת ההנחיה של רשות המסים, וכל הבחנה כזו מהווה אפליה פסולה האסורה על-פי דין.

עוד נטען בתביעה כי לפי עמדתה רשות המסים עצמה "יש לפרש את הוראת סעיף 66(ג) לפקודה, כסעיף המאפשר את ניצול נקודות הזיכוי בגין הטיפול בילדים ללא קשר למין ההורה, באופן המאפשר לכל בני זוג שיש להם ילדים, ואשר האישה איננה מגיעה לסף המס - לנצל את יתרת נקודות הזיכוי כנגד מס ההכנסה המשולם על-ידי הבעל".

בהתאם לכך, מבקשים בני הזוג שץ לאפשר להם לנצל את נקודות הזיכוי המגיעות להם בגין ילדיהם, באופן שהבעל יוכל לנצל את נקודות הזיכוי.

תשלום מלוא המס

התובע, יעקב שץ, עובד כעצמאי בתחום עריכת פטנטים, ואשתו, עפרה, עובדת כשכירה. מדי שנה הגישו השניים דוח הכנסות לרשות המסים, כאשר נקודות הזיכוי בגין ילדיהם יוחסו לאישה בלבד.

בתביעה נטען כי מאחר שהאישה לא הגיעה לסף המס, לא יכלו בני הזוג לנצל את מלוא נקודות הזיכוי המגיעות להם בגין ילדיהם, ולפיכך שילם הבעל את מלוא מס ההכנסה החל עליו, מבלי שביקש לנצל את יתרת נקודות הזיכוי שלא נוצלו על-ידי אשתו.

בעקבות פרסום הנחייתה של רו"ח סביון, פנה התובע לרשות המסים בכתב וביקש לתקן את דוחותיו לשנות המס 2009-2012, כך שנקודות הזיכוי שלא נוצלו בעבר על-ידי אשתו, ייוחסו לו ויופחתו ממס ההכנסה ששילם בשנים הללו. ואולם, בקשתו נדחתו בידי רכזת החולייה המרכזית בפקיד שומה ירושלים 2. "אין כל בסיס לדרישה לזכות אותך בנקודות הזיכוי בגין הילדים, שכן הינכם זוג נשוי, ומי שזכאי לזיכוי בגין ילדים הינה האישה", נכתב בתשובה.

גם פנייתו לרו"ח סביון בבקשה להחיל עליו את הנחייתה, כך שיותר לו לנכות את נקודות הזיכוי בעבור ילדיו - נדחתה, בנימוק שאין בהנחיה כדי לאפשר בחירה באשר לזהות הנהנה מנקודות הזיכוי.