"Cost365 בוחנת מיזוג או חבירה לשותפים אסטרטגיים"

המשביר 365 סיימה את הרבעון עם הפסד של כ-9.6 מיליון שקל ■ רמי שביט: "אנו מגבשים תוכנית עסקית שתאיץ את צמיחת הקבוצה ותשפר את רווחיותה"

רמי שביט / צילום: איל יצהר
רמי שביט / צילום: איל יצהר

קבוצת המשביר 365 החזקות פירסמה בסוף השבוע את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2014.

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-510.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-573.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה בהכנסות המשביר נובעת בעיקר מעיתוי תחולתו של חג הפסח, שחל השנה ברבעון השני, בעוד שאשתקד הוא חל כבר ברבעון הראשון של השנה. כמו כן הושפעו התוצאות מחולשה משמעותית שנרשמה בתחום האופנה, כתוצאה ממזג-האוויר הקייצי והחריג ששרר בישראל בחודשים ינואר-פברואר.

הירידה במכירות מתבטאת גם בנתוני הפדיון של סניפי המשביר וסניפי ניו-פארם. הפדיון בסניפים אלה ירד במהלך הרבעון הראשון בכ-14% לכ-458 מיליון שקל, לעומת כ-530 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הסתכם בכ-175.6 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של כ-198 מיליון שקל רבעון מקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי היא פועל יוצא של השחיקה האמורה במכירות הקבוצה.

בשורה התחתונה, קבוצת המשביר 365 החזקות סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הפסד של כ-9.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-13.7 מיליון שקל אשתקד.

רמי שביט, מנכ"ל המשביר 365 החזקות, ציין כי "הרבעון הראשון של 2014 הושפע ממספר מגמות שליליות, ובעיקר מעיתוי חג הפסח, מהחרפת התחרות בשוק המזון ומחולשה יוצאת דופן במכירות אופנת החורף לאור מזג-האוויר החם החריג ששרר במהלך החודשים ינואר-פברואר".

לדבריו, "אנו מגבשים בימים אלה תוכנית עסקית שמטרתה להאיץ את צמיחת הקבוצה ולשפר את רווחיותה. בתחום בתי הכלבו, אנו בוחנים התאמה של מלאי סחורות הקונסיגנציה ואת הצורך בחיזוקו במעבר הדרגתי לרכישת סחורות של מוצרים רב-עונתיים, מהלך שצפוי לתרום לתמיכה חיובית בתנודתיות רווחיות המגזר ולהקטנת התלות בהשפעות חיצוניות. בתחום המזון, אנו פועלים לחזק את כוח הקנייה של Cost365 מול ספקיה, באמצעות מיזוג כוח רכישה או חבירה לשותפים אסטרטגיים".

"כמו כן", אמר שביט, "אנו פועלים להתמקדות רשת ניו-פארם בהפעלת חנויות הדראגסטור, מהלך שיאפשר לנו להכניס בנפרד שותפים אסטרטגיים למשביר בתי כלבו ולניו-פארם, בלא תלות של האחת בשנייה.

"לאחרונה השלמנו את המיזוג בין המשביר 365 לבין מועדון 365, ומהלך זה יביא לייעול פעילות הקבוצה. השבוע השלמנו גיוס הון משותפתנו החדשה, חברת הכשרה ביטוח, מהלך שיגדיל את גמישותנו הפיננסית וסחירות המניה ויאפשר לנו לנצל טוב יותר את היתרונות הטמונים בהיותנו חברה ציבורית".

פילוח הרווח התפעולי של המשביר לצרכן
 פילוח הרווח התפעולי של המשביר לצרכן