האם בעל שליטה יכול לתבוע את עצמו בגין רשלנות?

מנהל ובעלי חברה פרטית, שנפצע בתאונה בזמן העבודה, פנה לחברת הביטוח בבקשה לקבלת תגמולי ביטוח, נדחה, ערער - וביהמ"ש המחוזי פסק לטובתו

דין וחשבון מאזניים, צדק, משפט  / צלם: טינקסטוק
דין וחשבון מאזניים, צדק, משפט / צלם: טינקסטוק

רובנו מאמינים שאם חס וחלילה ניפצע או ניפגע במהלך עבודתנו, מקום העבודה שלנו ידאג לנו. אנו נותנים אמון במעסיק שיספק לנו תנאי בטיחות שנדרשים לביצוע העבודה, ומניחים כי הוא ינקוט באמצעי זהירות סבירים ואף ידאג לפוליסת ביטוח מתאימה למקרה כזה.

אך מה קורה כאשר אנו משמשים למעשה מנהלים של עצמנו? האם עובד שהוא בעל שליטה בחברה ונפגע במהלך עבודתו יכול לתבוע את החברה שלו בגין רשלנות?

כך היה במקרה של ב', בעלים של חברה פרטית ומנהל בחברה, שנפצע בתאונה בזמן העבודה. ב' הפעיל בית עסק למכירת בעלי חיים ולטיפול בהם, והוא ואשתו היו העובדים היחידה בחברה בע"מ שהקימו.

באחד הימים הוציאה אשתו של ב' כלב מאחד הכלובים כדי לנקות את הכלוב. כשמסרה את הכלב לידיו של בנה בן ה-11, הכלב התחיל להשתולל, וכשב' ניסה להרגיעו, הוא נפל ארצה ונחבל. רופא תעסוקתי שטיפל בו קבע כי בשל הפציעה הוא לא יוכל עוד להמשיך ולעבוד ככלבן.

ב', שידע כי החברה שלו מבוטחת ב"ביטוח חבות מעבידים" בגין נזקי גוף, פנה לחברת הביטוח בבקשה לקבלת תגמולי ביטוח. הוא טען כי משום שהוא נחשב לעובד בחברה, חברת הביטוח חבה באחריות כלפיו, הואיל והוא והחברה הן שתי ישויות משפטיות נפרדות.

חברת הביטוח דחתה את בקשתו וטענה כי פוליסת הביטוח לא חלה מאחר שהוא והחברה חד הם, ולא ניתן לייחס לחברה שבבעלותו אחריות בנזיקין. האם מדובר בטענה צודקת?

ב' תבע את חברת הביטוח בבית משפט השלום בתל-אביב. הוא טען כי לפי תנאי הפוליסה על חברת הביטוח לפצותו, ואף הוסיף כי משום שאשתו נחשבת לעובדת של החברה, האחריות למעשיה מוטלת על החברה, ולכן יש לשלם לו את תגמולי הביטוח בגין רשלנותה.

בית משפט השלום דחה את הבקשה ואת הטענה בדבר רשלנותה של אשתו של ב', וקבע כי התובע ואשתו הם כלבנים מנוסים שהפעילו חוות כלבים וטיפלו במאות כלבים. משום כך לא הטיל חבות על חברת הביטוח.

ב' החליט לערער לבית המשפט המחוזי, שקיבל את הערעור. הוא הבחין בין ב' לחברה והדגיש כי מדובר בישות משפטית נפרדת, ולכן עצם היותו הבעלים של החברה אינו מונע ממנו לתבוע אותה בעילת נזיקין.

כך, כעובד בחברה, על חברת הביטוח לשלם לו תגמולי ביטוח בגין פוליסת חבות מעבידים.

בנוסף קבע המחוזי כי אשתו של ב' התרשלה כשלא קשרה את הכלב, ולכן יש להטיל אחריות על החברה בגין אותה התרשלות.

התנהגות רשלנית זו מצד אשתו של ב' מטילה אחריות שילוחית על החברה שבבעלותם, ולכן חברת הביטוח, כמבטחת מכוח הפוליסה, חויבה לפצות את ב'.

עוד נקבע כי במקרה הנ"ל לא מתקיים הסייג בפוליסה לפיו חברת הביטוח לא תהיה אחראית אם מקרה הביטוח נבע ממעשה או ממחדל של הנפגע עצמו, שכן הוכח כי המחדל הוא של אשתו של התובע ולא של התובע עצמו.

חברת הביטוח הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון וטענה כי לא ראוי היה לחייבה לשלם תגמולי ביטוח, שכן שהחברה הנתבעת מצויה בשליטתו של התובע, והוא המנהל בה.

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור והותיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי. בכך, שב וחיזק העליון את עיקרון הישות המשפטית הנפרדת של החברה מזו של בעלי מניותיה, ועיגן מחדש את העיקרון לפיו מנהל שנפגע במהלך עבודתו, בכובעו כעובד, יכול לתבוע את עצמו ואת החברה שלו.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

צרו איתנו קשר *5988