בקשה לייצוגית ב-60 מיליון שקל נגד מי עדן על גביית יתר

לפי הבקשה, בשנת 2013 לבדה ביצעה מי עדן 3 העלאות מחירים פסולות

"מי עדן העלתה באופן חד-צדדי את המחיר שהיא גובה מלקוחותיה עבור כדי מים שהיא מספקת להם, זאת שלא כדין, בין היתר תוך משלוח הודעות מטעות בעניין העדכון או מבלי לשלוח הודעות כלל... מי עדן ביצעה (ועודה מבצעת) גביית יתר בלתי חוקית, הכול תוך הטעייתם הבוטה של לקוחותיה, הפרת החוזה עימם, הפרת חובות חקוקות שונות (לרבות הוראות קוגנטיות של חוק הגנת הצרכן) ותוך עשיית עושר על חשבון קבוצת לקוחותיה, בסך מצטבר של עשרות מיליוני שקלים".

התובעים דורשים לאשר להם תביעה ייצוגית נגד מי עדן בסך 60 מיליון שקל - כך עולה מבקשה שהוגשה הבוקר (ב') לבית המשפט המחוזי מרכז.

בבקשה, שהוגשה בשם לקוח של החברה באמצעות עורכי הדין אופיר צברי ונתי לב ממשרד צברי-יובל ושות', נטען כי לא מדובר בעניין חד-פעמי או בטעות. "אילו מדובר היה בעניין חד-פעמי, ניתן היה לסבור (אולי) כי מדובר בתקלה טכנית או בטעות בתום-לב... אלא שבתקופה קצרה, בת7 חודשים בסך-הכול, פעלה מי עדן בצורה קלוקלת זו, לא פעם אחת ולא פעמיים - כי אם 3 פעמים שונות ונפרדות - באופן המלמד כי מדובר, ככל הנראה, בפעולה מכוונת ושיטתית", כותבים עורכי הדין.

לפי הבקשה, ב-2013 לבדה ביצעה מי עדן 3 העלאות מחירים פסולות, אשר נעשו בניגוד להסכמים, כאשר אחת מהן נעשתה מבלי להודיע על כך בכלל ללקוחותיה, והשתיים האחרות נעשו תוך משלוח הודעה בד-בבד עם ההעלאה או רק לאחריה.

עוד נטען כי גם בשתי הפעמים בהם נשלחו הודעות (מאוחרות כאמור), העלאות המחיר שביצעה מי עדן בפועל היו גבוהות מאלה הנקובות בהודעה; כאשר באחת הפעמים הייתה עליית המחיר שבוצעה בפועל גבוהה יותר מפי 3 מהנקוב בהודעה.

"העלאות המחיר נשוא הבקשה לא בוצעו באופן 'ידני' ואף אינן 'פרטניות' או נקודתיות', אלא המדובר בהעלאות מחיר אשר בוצעו באופן גורף ורוחבי ביחס לכל חברי הקבוצה - וזאת על-פי הודעותיה של מי עדן עצמה, בהן נכתב כי העלאות המחיר בוצעו בשל 'עדכון מחירון החברה' - כאשר ברור ש'מחירון החברה' אינו רלוונטי רק למבקש כאן, אלא לכל קבוצת לקוחותיה של מי עדן", נכתב בבקשה.

לטענת המבקש, ירון אלקולומברה, עורך דין במקצועו ולקוח מי עדן, היות וסכום הנזק לכל חבר קבוצה נמוך יחסית ואינו מצדיק את הטרחה שבניהול הליך משפטי על-ידי כל חבר קבוצה בנפרד (לשם הדוגמה, נזקו של המבקש מסתכם ב-242.88 שקל בלבד) - מתאים ההליך לניהול כתובענה ייצוגית.

ממי עדן נמסר בתגובה: "התביעה נתקבלה בחברתנו רק היום. תגובת מי עדן תימסר לאחר שנלמד אותה".