ייצוגית: כלל פיננסים בטוחה רכשה ני"ע אי.די.בי בניגוד עניינים

לטענת התובעים, "תוצאותיו ההרסניות של אותו ניהול תיקים פסול ובלתי חוקי לא בוששו להגיע, כאשר חלק מחברי הקבוצה איבד במקרים מסוימים את מרבית כספו"

תיקים בבית משפט / צלם: אריאל ירוזולימסקי
תיקים בבית משפט / צלם: אריאל ירוזולימסקי

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד בנק ירושלים (שרכש מאי.די.בי את כלל פיננסים-בטוחה). את התביעה הגישו עורכי הדין יניב סטיס, שלומי מושקוביץ ואיתן חיימוביץ ממשרד מושקוביץ, סטיס חיימוביץ ושות' וכן עו"ד נתי פולינגר ממשרד פולינגר ויקמן כהן.

עורכי הדין טוענים כי כלל פיננסים-בטוחה ניהלה פעולות לא חוקיות בתיקים המנוהלים של חלק מלקוחותיה ורכשה ניירות ערך שונים של קבוצת אי.די.בי וחברות בקבוצה, מבלי לידע את הלקוחות בנוגע לאפשרות של ניגוד עניינים, במשך מספר שנים, דבר שגרם להם נזק כספי רב.

הפעולות, לפי התביעה, בוצעו בניגוד לחוק הייעוץ בהשקעות.

התובעים מציינים כי "מטבע הדברים מערכת היחסים בין מנהל התיקים ללקוחותיו מושתתת על יחסי אמון מוגברים, שכן המשקיע מעניק למנהל התיקים את היכולת לפעול בכספו. אותם משקיעים אשר בוחרים לקבל שירותי ניהול תיק לא מעלים על דעתם כי מנהל תיק ההשקעות, אשר בו שמו את מבטחם ובידיו הפקידו את מיטב כספם (ולעיתים כל כספם), עלול לבגוד בהם באופן החמור ביותר ולהעדיף את עניינו האישי על פני עניינם של לקוחותיו. אולם - כפי שיעידו חברי הקבוצה בענייננו - ציפיות לחוד ומציאות לחוד".

התובעים מוסיפים כי "במסגרת פעילות ניהול התיקים נהגה בטוחה להעדיף באופן גורף את האינטרסים שלה ושל חברות שונות בקונצרן אי.די.בי על פני האינטרסים של לקוחותיה, כאשר היא ביצעה עבור לקוחותיה עסקאות בניירות ערך שונים אשר הונפקו על-ידי חברות מקונצרן אי.די.בי, לרבות רכישה ומכירה של אגרות חוב של החברות השולטות בקונצרן, הלוא הן אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח".

בעשותה כן, נטען, הפרה בטוחה באופן גס ובוטה הוראות ברורות ומפורשות של הדין, ובעיקר חוק הייעוץ, אשר אוסרות עליה, בין היתר, להעדיף את עניינה שלה או של תאגידים הקשורים אליה על פני עניינם של לקוחותיה, ולבצע פעולות בניירות ערך בניגוד עניינים, מבלי לגלות את דבר ניגוד העניינים ללקוחותיה ומבלי לקבל את הסכמם מראש, עובר לביצועה של כל עסקה אשר יש בה משום ניגוד עניינים.

לטענת התובעים, תוצאותיו ההרסניות של אותו ניהול תיקים פסול ובלתי חוקי לא בוששו להגיע, כאשר חלק מחברי הקבוצה איבד במקרים מסוימים את מרבית כספו כתוצאה מהשקעתו על-ידי בטוחה בניירות הערך של קונצרן אי.די.בי.

כך למשל, נטען, רכשה בטוחה עבור המבקש עצמו אגרות חוב קונצרניות של אי.די.בי אחזקות, אשר נקלעה לימים לחדלות פירעון, ומרבית השקעה זו ירדה לטימיון והסבה למבקש הפסד בשיעור של כ-11% מהשקעתו. בנוסף, רכשה בטוחה עבור המבקש עצמו גם אגרות חוב קונצרניות של אי.די.בי פיתוח, וגם מרבית השקעה זו ירדה לטימיון והסבה למבקש הפסד בשיעור של כ-61% מהשקעתו.

עורכי הדין טוענים כי התביעה אינה מוגשת נגד בטוחה עצמה, משום שזו התחסלה כתוצאה ממיזוגה אל בנק ירושלים בשנת 2013. כתוצאה מאותו הליך של מיזוג קלט הבנק את כל חיוביה של בטוחה, ומכאן אחריותו לנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה.

צרו איתנו קשר *5988