מעלה מעלה

מדד מעלה מאפשר, לראשונה בישראל, הזדמנות להשקיע במניות של חברות לא רק על סמך ביצועיהן הפיננסיים, אלא גם על סמך מידת האחריות החברתית שלהן.

מעטים בציבור הרחב מכירים את המדד ועוקבים אחריו מקרוב, למרות הייחודיות הערכית העומדת בבסיסו. לא רק הציבור הרחב מתעלם מקיומו של מוצר זה, אלא גם מנהלי ויועצי ההשקעות המקומיים מתייחסים למדד מעלה כאל אזוטרי.

דווקא בתקופה בה השיח החברתי חזר בגדול, ובצדק, למרכז הדיון הציבורי, ומשבצת המנהיג החברתי היא המשבצת החמה בפוליטיקה הישראלית, בבורסה לניירות ערך מדד מעלה לאחריות חברתית אינו ממריא.

נציין כי על אף האופנה הגלובלית לעידוד חברות הבולטות במידת האחריות החברתית, הרי קיים מיעוט שולי של מוצרים פיננסיים המשקיעים את נכסיהם על בסיס קריטריון חשוב זה. כך, שהעובדה שבישראל לא ראו מכשירים פיננסיים העוקבים אחר מדד המניות המבוסס על אחריות חברתית, אינה חריגה בפרספקטיבה כלל עולמית.

מתחילת 2014 ועד לתחילת השבוע האחרון הציג מדד מעלה ביצועי חסר בולטים מול מדד ת"א 100, כאשר ירד בפרק זמן זה ב-3.45% לעומת עלייה של 8.58% במדד תל אביב 100. ב-2013 תמונת הביצועים הייתה הפוכה, ומדד מעלה עלה ב-33.8% בעוד ת"א 100 עלה בשיעור שנתי של 15.1% בלבד.

בסיכום שלוש השנים האחרונות השיאו מדד ת"א מעלה ומדד ת"א 100 תשואות דומות - 29.5% ו-27.9% בהתאמה. כלומר, בפרספקטיבה ארוכת טווח, יכול היה המשקיע לשים את כספו בחברות בעלות מובילות באחריות החברתית, ועדיין להפיק תשואת יתר קלה ביחס להשקעה במדד המניות הכללי.

אין ברכה באחריות חברתית

יתכן כי הסיבה לכך שמדד האחריות החברתית לא רכש אחיזה משמעותית בשווקים הפיננסיים, היא אמון נמוך בקריטריונים שעל בסיסם מדורגות החברות בו. אפשרות אחרת לתירוץ חוסר ההצלחה של המדד היא כישלון שיווקי. היה והקריטריונים להכללת חברה במדד ראויים, ניתן היה לצפות כי הן הבורסה והן גופי השקעה מובילים היו מקדמים השקעה במדד זה.

שוב מתברר כי קיים פער גדול בין הסיסמאות הפופוליסטיות המעודדות חברות להשקיע באחריות חברתית, לבין הברכה הציבורית שרואות החברות עצמן ממובילות זו. בשלהי 2014 מוסיפים מנהלי השקעות ומשקיעים בארץ ובעולם להתמקד בהשקעות בחברות על בסיס מכפילי רווח וכלים ואליואטיביים נוספים, ומשאירים את השיקול של אחריות תאגידית לפוליטיקאים.

מדובר בתפיסה בעייתית הדורשת שינוי, שכן גם אם אנו מטילים ספק במדרג של מדדי האחריות החברתית, ניתן וראוי להקים מדד אחריות חברתית חלופי אשר יקדם את ההשקעות בחברות מובילות בתחום זה, ולצדו גם מדד איגרות חוב.

מימון של חברות בולטות בקריטריונים חברתיים הוא מבורך ומתעל כסף ציבורי למטרות עסקיות מועדפות. במידה שתאגידים עסקיים ייסחרו במכפילי רווח גבוהים יותר מקבוצת ההשוואה הרלוונטית, ויזכו למימון מוזל יותר מחברות מקבילות בשל המובילות החברתית שלהן, תתפתח תחרות חיובית בקרב מנהלים ובעלי מניות בחברות ציבוריות להיכלל במדדים האמורים. כך, החברה כולה תיהנה מהתקדמות משמעותית באחריות החברתית של התאגידים במשק.

הכותב הוא האסטרטג הראשי של קבוצת איילון

צרו איתנו קשר *5988