הפרקליטות מקפיאה עסקאות במסגרת הרפורמה ברמ"י

הישג לאגודה לצדק חלוקתי: במסגרת בקשת דחייה של הפרקליטות במתן תשובתה לעתירה שהגישה האגודה לצדק חלוקתי כנגד הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל, הודיעה הפרקליטות כי הוחלט כי ביצוע עסקאות במסגרת שתי החלטות, שהן חלק מהרפורמה ברמ"י, ייעצר בשלב זה.

"המשיבים מודיעים כי לאחר בחינת הנושא, מוסכם עליהם לעת הזאת לא לבצע עסקאות על פי החלטת מועצה 1370 (היא ההחלטה מושא העתירה) עם חוכרים ביישובי עולים ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל", כך הפרקליטות לבית המשפט.

מדובר בשני נושאים שלטענת האגודה לצדק חלוקתי אינם צריכים להיות חלק מהרפורמה המקורית והם מקנים העדפה לא ראויה לאוכלוסיות שונות ביישובי העולים ובמושבים והקיבוצים.

חשוב לציין כי טענה דומה נשמעה גם לגבי החלטה נוספת המיושמת על ידי רשות מקרקעי ישראל, החלטה המתייחסת לבתים צמודי קרקע במגרש בשטח של עד 540 מ"ר שבמסגרתה תועבר בעלות לחוכרים עם פטור מתשלום. אולם, בהחלטה זו אין כל שינוי והמדינה לא החליטה לעצור את העסקאות הללו.

העתירה שאליה הגישה כעת המדינה את הבקשה לדחייה הוגש על ידי האגודה לצדק חלוקתי בספטמבר 2014, עתירה נגד החלטה 1370 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה "המשך הרפורמה במקרקעי ישראל". במסגרת העתירה ביקשה האגודה לצדק חלוקתי צו ביניים כנגד יישום ההחלטה על הרפורמה.

לדברי עו"ד רויטל ברילנשטיין מהאגודה לצדק חלוקתי: "האגודה מברכת על הפסקת ביצוע עסקאות בהתאם להחלטה 1370. לעמדת האגודה, בכדי למנוע נזק כבד למקרקעי הציבור ולקופה הציבורית, אין מקום ליישם כלל את החלטה 1370".

צרו איתנו קשר *5988