התראה למימוש חוב בהיקף של 4.3 מיליון שקל של ירון ייני

אהוד בן ש"ך ו-KCPS לאולטרה אקוויטי של ייני: ננקוט בהליכים למימוש החוב אם לא ייפרע לאלתר ■ החוב הוא חלק ממקדמה ששולמה בעסקת המכירה של גרינסטון, שלא יצאה אל הפועל

אהוד בן ש”ך וירון ייני / צילום: חגי אהרון ואיל יצהר
אהוד בן ש”ך וירון ייני / צילום: חגי אהרון ואיל יצהר

אולטרה אקוויטי, שנמנית על קבוצת החברות הבורסאיות של ירון ייני, קיבלה היום מכתב התראה לפני נקיטת הליכים שנשלח בידי חברת גלובל פאוור, שבשליטת אהוד בן ש"ך וניסן כספי, ו-KCPS, בגין חוב בהיקף של כ-4.3 מיליון שקל שהייתה אמורה לשלם עד סוף חודש אפריל.

מדיווח שהוציאה היום אולטרה אקוויטי, עולה כי גלובל ו-KCPS שלחו לחברה מכתב התראה "לפיו היות וטרם נפרע החוב לנושים, וככל שלא יוסדר החוב לאלתר, לא תהיה ברירה לנושים אלא לנקוט בהליכי מימוש החוב בהתאם לתנאי ההסכם".

אולטרה אקוויטי, שנסחרת לפי שווי של מיליוני שקלים בודדים, חייבת את הסכום האמור בעקבות אי יציאתה לפועל של עסקה למכירת השליטה בחברה הבת גרינסטון לידי שתי הרוכשות המיועדות - גלובל פאוור ו-KCPS תעשיות אנרגיה, שהעמידו לה במסגרת זו הלוואה שברבות הזמן הריבית בגינה תפחה לרמה של כ-12% לשנה.

בעסקה המקורית, שנחתמה ביוני 2014, היו אמורות וגלובל פאוור ו-KCPS לשלם כ-40 מיליון שקל עבור המניות, ואז לצקת לשלד הבורסאי של גרינסטון, כנגד הקצאת מניות, פרויקטים משותפים בתחום תחנות כח על בסיס גז טבעי וביו גז, אשר מתוכננים להיות ממוקמים בחצרי מפעלים ברחבי הארץ. הסיבה למכירה מצד אולטרה, הייתה יתרת חוב כספי של כ-16.5 מיליון שקל ללידר השקעות, בגין רכישת השליטה בגרינסטון.

כך או אחרת, יתרת החוב של אולטרה אקוויטי כלפי גלובל פאוור ו-KCPS עמדה במועד ביטול העסקה על כ-11 מיליון שקל, בגין תשלום מקדמה. בינואר השנה דיווחה החברה על "פירעון חוב חלקי לגלובל פאוור ו-KCPS ומגעים לדחיית פרעון היתרה" ואז שולמו לגלובל פאוור ול-KCPS למעלה מ-7 מיליון שקל.

מה קרה באסיפה?

אגב זאת, לפני ימים אחדים הודיעה אולטרה אקוויטי כי התקבל אצלה מכתב ממשרד עוה"ד ציטבר, גלאור ושות', בשם המשקיע מאיר גורביץ, יוסף ירחמיאל גורביץ וחברת אמ.אמ.ג'י, שטוען כי תוצאות האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מה-22 באפריל, אינן משקפות את המציאות משום ש"בחינת כתבי ההצבעה ויפויי הכוח שנמסרו לאחר נעילת האסיפה, מובילה למסקנה כי חלק מכתבי ההצבעה ו/או יפויי הכוח שנלקחו בחשבון במסגרת תוצאות האסיפה, לכאורה, אינם עומדים בדרישות הדין ו/או האמור בזימון לאסיפה ו/או הוראות תקנות החברה... די בכתבי ההצבעה ויפויי הכוח המפורטים (במכתב האמור, ר"ש) על מנת להביא לכך שתוצאות האסיפה שונות ב-180 מעלות ממה שדווח על ידי החברה".

בשל כך, ממשיכים עוה"ד של גורביץ וטוענים שעל החברה לעדכן בנוגע לתיקון תוצאות האסיפה "בדבר מינויים של יוסף ירחמיאל גורביץ ומאיר גורביץ כדירקטורים בחברה החל מה-22 באפריל ובדבר סיום כהונתם של ירון ייני, מרדכי (מוטי) מנשה, שגיא בן ישי... כדירקטורים בחברה". באולטרה אקוויטי ציינו עם פרסום המכתב כי "החברה תבחן את תוכן המכתב ותשקול את צעדיה".

צרו איתנו קשר *5988