חברת בינוי התשתיות שהצטרפה לבורסה - ראויה להשקעה?

מהם מנועי הצמיחה של אורון אחזקות, שנוסדה רק לפני תריסר שנים, ומה הופך אותה לראויה לבחינת השקעה?

מחצבה / צילום: מצגת החברה
מחצבה / צילום: מצגת החברה

ענף בינוי התשתיות והנדל"ן נמצא בתנופה זה מספר שנים, ומספר חברות בתחום נחשפות אל הציבור הרחב ומונפקות בבורסה, ובהן אשטרום, שפיר ואינרום.

באחרונה השלימה גם חברת אורון אחזקות והשקעות הנפקת איגרות חוב והון מניות, הראשונה בשנת 2015 לביצוע הנפקת אקוויטי ראשונה לציבור. החברה נוסדה בשנת 2003 על ידי האחים גילי ויואל עזריה, כהמשך לעסקי קבלנות התשתיות שייסד אבי המשפחה, והתרחבה בעשור האחרון לתחומי פעילות משיקים. שני האחים החזיקו טרום ההנפקה במלוא הון המניות בשיעור זהה.

אורון היא חברה חדשה וקטנה במונחי חברות בינוי ותשתיות ציבוריות בישראל. פעילות החברה כוללת שלושה נדבכים: קבלנות ביצוע, בדגש על תשתיות תחבורה; תעשייה, קרי ייצור ואספקת חומרי מחצבות, מפעלי עיבוד ושירותי הובלת חומרים; וייזום למגורים בהיקפים קטנים. החברה מעורבת כיום ב-27 פרויקטים של תשתיות, היא מפעילה מחצבה אחת ושני מפעלי בטון, וכן יוזמת הקמתן של 158 יחידות דיור למגורים.

להערכתנו, מספר יתרונות של החברה נגזרים מעצם הנוכחות בכל אחת מחוליות שרשרת הערך של ענף הבינוי והתשתיות: ייצור ואספקת חומרים לפרויקטים בענף, הקמת פרויקטים כקבלן מבצע, ופעילות יזמית לצרכי למגורים.

מדרום תיפתח הטובה?

גם בתחום התעשייה לאורון נוכחות בכל שרשרת האספקה המקנה יתרונות תחרותיים, היות שהחברה מתפקדת כ-One Stop Shop. האינטגרציה האנכית מאפשרת לחברה יעילות וגמישות תפעולית, נוכחות בשלבים שונים של פרויקטים ואפשרות השאת ערך באמצעות שיעורי רווחיות גבוהים.

החיסרון של החברה נובע, להערכתנו, מתלות משמעותית בשני בעלי השליטה. זהו אתגר הניצב לפתחה אורון, במקרה של הרחבה משמעותית של הפעילות. בנוסף, התפתחות החברה תלויה בהתממשותם של פרויקטי תשתיות ובינוי על ידי המגזר הציבורי והפרטי.

לאורון מספר מנועי צמיחה: בתחומי הבינוי והתשתיות, בעיקר פרויקטים לאומיים בתחום התחבורה; שנית, הרחבת הפעילות התעשייתית, באמצעות הפעלת מחצבה נוספת והקמת שלושה מפעלים נוספים באזור הדרום לאספקת מכלול המוצרים והשירותים לפרויקטי תשתיות עתידיים באזור זה; שלישית, הרחבת היכולות התפעוליות והפיננסיות כדי להשתלב במגה-פרויקטים, כולל פרויקטים בזכיינות (במודלים של B.O.T או P.F.I).

להערכתנו, הסביבה העסקית תמשיך להעניק רוח גבית לפעילות אורון. היקף התקציבים, אשר מופנים מצד המגזר הציבורי והפרטי לפרויקטי תשתיות ובינוי, נמצא במגמת עלייה; החברה אינה מאוימת על ידי רגולטורים בתחום התעשייתי - בדגש על המחצבות; והיא עשויה ליטול חלק בפרויקטים עתידיים של צה"ל וגופים נוספים בדרום הארץ - אזור שמיועד להתפתחות תשתיתית מואצת.

עם זאת נציין, כי אורון עלולה להיות חשופה לשינויים רגולטוריים בתחום הבינוי והתשתיות, וגם האטה כלכלית עשויה לפגוע בצמיחתה. נוסף על כך, בשל גודלה של החברה, לעתים היא עלולה למצוא עצמה בעמדת נחיתות מול שחקנים גדולים בענף בפרויקטים ובמכרזים.

לסיכום, להערכתנו, המשך סינרגיה בין פעילויות אורון בתחום הבינוי והתשתיות עשוי להניב ביצועים טובים יותר בעתיד (צבר, תפעולי). כמו כן, החברה צפויה להציע מדיניות של חלוקת רווחים מוסדרת. החברה ראויה להערכתנו לבחינה השקעה.

הכותבים הם מנכ"ל באקסלנס נשואה ומנהל השקעות תחום מניות בקבוצה. הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותבים אין עניין אישי בנושא הכתבה. קרנות נאמנות בניהול אקסלנס ו/או חברות מקבוצת אקסלנס מחזיקות ו/או עשויות להחזיק ני"ע ונכסים פיננסיים המוזכרים בכתבה

היתרונות של אורון
 היתרונות של אורון

צרו איתנו קשר *5988