ביהמ"ש: עיריית ת"א מחשבת ריבית פיגורים באופן לא חוקי

משלמי ארנונה בת"א יוכלו לשלם עד 3 ימי איחור ללא ריבית - כך נקבע בפשרה בתביעה ייצוגית, בה נטען כי חישוב ריבית הפיגורים ע"י העירייה מבוסס על חישוב יומי ולא חודשי

עיריית תל אביב - יפו / צילום: תמר מצפי
עיריית תל אביב - יפו / צילום: תמר מצפי

בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר הסכם פשרה שהושג בין עיריית תל-אביב למשרד עורכי הדין כץ, גבע, איצקוביץ (KGI), בתביעה ייצוגית שעניינה חיוב ריבית פיגורים יומית בשל עיכוב בתשלום ארנונה.

בהסכם הפשרה נקבע כי החל מתאריך 1.6.15 הודעות חיוב דו-חודשיות שישולמו עד 3 ימי איחור מהמועד האחרון לתשלום, לא יחויבו בריבית יומית עבור ימי פיגור אלה.

כמו כן, תינתן האפשרות ללקוחות המשלמים ארנונה במוקד קבלת הקהל העירוני להוציא שובר תשלום דחוי עד 21 יום, כאשר השובר יכלול בתוכו ריבית יומית עד מועד התשלום הנדחה.

אם ישולם החוב קודם למועד הפירעון האחרון, יזוכה חשבון הארנונה בשיעור הפרשי הריבית בין המועד האחרון לתשלום הנקוב בשובר הידני לבין מועד התשלום בפועל.

בבקשה לאישור התביעה הייצוגית נגד העירייה טען משרד KGI, המתמחה במיסוי מוניציפלי, כי עיריית תל-אביב היא הרשות המקומית היחידה בארץ שגובה ריבית יומית בגין איחור בתשלום ארנונה.

לפי הבקשה, מדובר בחישוב לא חוקי של פיגורים בשל עיכוב בתשלום ארנונה, שכן לפי החוק לא ניתן לגבות ריבית פיגורים בגין ימי פיגור שלא מלאו לכדי חודש מלא.

לטענת המשרד, בשנת 2011, מפאת טעות, שולמו חשבונות הארנונה של המשרד בפיגור. לאחר התשלום גילו עורכי הדין בעלי המשרד כי חישוב ריבית הפיגורים על-ידי העירייה אינו חוקי, בין היתר בהיותו מבוסס על חישוב ריבית יומית, ולא על חישוב חודשי כפי שקבוע בחוק.

לפי הבקשה, החל משנת 2009 עיריית תל-אביב השיקה מערכת מחשב חדשה הקרויה על-ידה מערכת "מחוג", שבשונה ממערכת המחשב הקודמת של העירייה ושל הרשויות האחרות, מחשבת את חיובי הארנונה על בסיס יומי.

חמור מכך, נטען, חישוב תשלומי הפיגורים מבוצע על יסוד ריבית יומית ולא חודשית.

לדברי המשרד התובע, שינוי דרמטי זה לא בא לידי ביטוי כלל בהוראות צו הארנונה. המשרד טען כי הוא בדק ומצא כי שינוי זה אף נעדר מדיוני המועצה, כפי שהם באו לידי ביטוי בפרוטוקולים שפורסמו.

בבקשה לייצוגית טען המשרד כי במעשיה אלה העירייה לא העניקה אפשרות מעשית לפירעון חובות שבפיגור, כיוון שהריבית ממשיכה להיצבר גם בתקופה שהודעות החיוב עושות את דרכן בדואר לבתי התושבים.

בתום משא-ומתן הגיעו הצדדים להסכם פשרה, לפיו החל מ-1 באפריל 2015 תינתן אפשרות לחייבים המשלמים באמצעות שובר שהעירייה מנפיקה בקופה, לקבל שובר דחוי ל-21 ימים, כאשר השובר יכלול כבר את חישוב הריבית היומית. אם החייב ישלם את החוב לפני תום מועד 21 הימים, יזוכה חשבון הארנונה שלו בשיעור הפרשי הריבית הרלוונטיים.

יצוין כי עד להשגת ההסדר נהגה העירייה לחייב בריבית יומית גם בתקופה בה הודעת החיוב עשתה דרכה אל הנישום בדואר.

הצדדים נחלקו באשר לגובה הפיצוי שישולם לתובעת הייצוגית ולשכר-טרחת עורכי הדין. לפיכך בית המשפט פסק לתובעת הייצוגית 130 אלף שקל ולעורכי הדין שכר-טרחה של 550 אלף שקל.

עו"ד ארז גבע מסר בתגובה: "אני סבור כי מידת התועלת הציבורית במקרה זה גדולה אף יותר מהתועלת הכלכלית לחברי הקבוצה, שכן יש להביא בחשבון אפקט הרתעתי שמחנך רשויות מקומיות לקיים את הוראות הדין ולהימנע מהטלת חיובים שאין להם אחיזה בחוק.

"בנוסף, יש לקחת בחשבון כי על אף קיומם של מנגנוני בקרה ואכיפה הן במשרד הפנים והן בעירייה עצמה - אף לא אחד מהם פעל בזמן אמת לתיקון מצב שאינו ראוי ואינו הגיוני, ואשר בא על פתרונו רק לאחר הגשת התובענה הייצוגית, במסגרת הסדר הפשרה".