סקר: 42% מהישראלים חוששים כיום מחורבן מדינת ישראל

סקר לקראת תשעה באב: הציבור הישראלי הכי חושש מתקיפה גרעינית (כ-28%), משנאת חינם בתוך ישראל (כ-22%) ומשחיתות בקרב מקבלי ההחלטות (כ-19%) ■ החרם הבינלאומי על ישראל מטריד רק 10% מהציבור

כמעט כל ישראלי שני (כ-42%) חושש כיום מחורבנה של מדינת ישראל - כך עולה מסקר של מוזיאון ארצות המקרא בירושלים לקראת תשעה באב שחל היום (א'). הסקר נערך על ידי מכון TNS בקרב 500 משיבים דוברי עברית בגילאים 18-65, במסגרת סקר אומניבוס ארצי ומייצג.

הסקר ביקש לבחון את יחסם של הישראלים לט' באב ואת החששות של הציבור הישראלי מ"חורבן בית" נוסף. כ-10% מהמשיבים חוששים מאוד מחורבן מדינת ישראל, 32% די חוששים, 36% לא כל-כך חוששים ו-22% לא חוששים כלל.

בתשובה לשאלה מה האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל כיום, עולה כי הציבור הישראלי הכי חושש מתקיפה גרעינית (כ-28%), משנאת חינם בתוך ישראל (כ-22%) ומשחיתות בקרב מקבלי ההחלטות (כ-19%). דווקא החרם הבינלאומי על מדינת ישראל, נושא שמדובר בו בהרחבה לאחרונה כסכנה גדולה לישראל, נתפס כאיום רק בקרב 10% מהמשיבים.

בחלוקה לפי חתך אוכלוסייה, עולה כי שנאת חינם היא האיום המרכזי באופן משמעותי מבחינת הציבור הדתי (כ-46% מקרב הציבור החרדי ו-42% מקרב הציבור הדתי), תקיפה גרעינית מאיראן היא האיום המרכזי בקרב הציבור המסורתי, ושחיתות בקרב מקבלי ההחלטות היא איום המרכזי ביותר מבחינת החילוניים. זאת בהשוואה לאחוזים בודדים בלבד בקרב הציבור המסורתי, דתי והחרדי.

עוד עולה מהסקר כי 1 מכל 3 ישראלים צם בט' באב, כש-4% מהציבור צם שלא מסיבה דתית אלא כהחלטה אישית או חברתית. נתון מפתיע הוא כי אחוזי הצמים בשתי הקטגוריות גדולים משמעותית דווקא בקבוצת הגיל הצעירה ביותר (18-29). אחוזי הצמים בירושלים גבוהים משמעותית מהצמים ביתר חלקי ישראל.

50% מהישראלים חושבים שט' באב מציין את חורבן אחד מבתי המקדש (23% סבורים שמדובר בחורבן בית המקדש הראשון ואילו 27% סבורים שמדובר בחורבן בית המקדש השני) ואילו כ-44% השיבו נכונה כי מדובר במועד המציין את חורבן שני בתי המקדש. במענה לשאלה זו גילו בקיאות גבוהה ביותר תושבי ירושלים (66%) הציבור הדתי (כ-67%) והציבור החרדי (כ-69%).