מהפכה צרכנית? האוצר מתיר לבעלי ביטוחי מנהלים להתנייד

בנוסף, האוצר מציע לתקן עיוותים שנוצרו בקרנות פנסיה חדשות בגין הריבית הנמוכה • כמה עולה ביטוח חיים?

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הוציאה היום (ג') שתי טיוטות חוזרים דרמטיות שבאו לתקן כשלים בשוקי החיסכון לטווח ארוך. האחד, באמצעות פתיחתו לתחרות של שוק ביטוחי החיים עם מקדם תוחלת חיים מובטח. והשני לסגירת הסבסוד הבעייתי בקרנות הפנסיה החדשות.

יותר משנתיים וחצי לאחר שהפיקוח על הביטוח באוצר הוביל את מכירת הבטחת מקדמי תוחלת החיים בפוליסות ביטוחי החיים של חברות הביטוח, ויצר בכך קהל שבוי אדיר שמצא עצמו ללא חלופה פוטנציאלית לחיסכון היקר שיש לו בחברות הביטוח - האוצר מנסה לתקן בעיה זו ולפתוח לתחרות את פוליסות ביטוחי החיים שנמכרו עד 2013, במטרה להוזילן.

כפי שנחשף לראשונה ב"גלובס", בטיוטת חוזר "שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים", מתיר עתה האוצר למכור פוליסות עם מקדם תוחלת חיים מובטח (ביטוחי מנהלים). באוצר מקווים ש"בכך יגדל כוח המיקוח של החוסכים אל מול חברות הביטוח שיתחרו ביניהן על הפחתה בדמי הניהול ומתן שירות ראוי".

האפשרות להעביר פוליסה זו מחברה אחת לאחרת תותר למי שמחזיק בפוליסה עם מקדם מובטח קיים, וזאת תוך שמירה על אותה רמת הפקדות ואותם מקדמים מובטחים, שהיו בחברה הקודמת. כלומר, החברה המקבלת תיכנס לנעליה של החברה המעבירה, ללא הטבה בהבטחה או בהגדלה של היקפי החיסכון, מעבר לגידול "טבעי" של הצמדה או הגדלת הפרשות עם העלאת שכר וכו' - והתחרות תהיה רק על המחיר.

ההבטחה החדשה, לאחר שהפוליסה תועבר מחברה אחת לאחרת, תיעשה באמצעות נספח לכיסוי ביטוחי לאריכות ימים. כפי שחשפנו ב"גלובס" כבר במאי השנה, כיסוי ביטוחי חדש זה יתומחר בנפרד מיתר תנאי הפוליסה החדשה ומחירו יהיה ניתן לייקור עתידי - בהתאם להתפתחויות בתוחלת החיים. זאת, בשל חשש האוצר מכך שבעתיד החברה שאליה נוידה הפוליסה לא תוכל לעמוד בהתחייבות למבוטח בגלל התארכות תוחלת החיים.

לצד זאת, לחברות הביטוח יתאפשר להוזיל את דמי הניהול בפוליסות עם המקדם המובטח שקיימות אצלן, במטרה לשמר את הלקוח. את אופן ההוזלה לשימור יקבע דירקטוריון חברת הביטוח.

השוק המיידי שייפתח לתחרות הוא שוק הפוליסות שנמכרו מ-2004 ועד לסוף 2012 (אז הופסקה הבטחת מקדם תוחלת החיים כבר מגיל צעיר וממועד ההצטרפות לביטוח). מדובר על פוליסות בהיקפים של יותר מ-80 מיליארד שקל שההפקדות להן הולכות וצומחות וסך ההיקף יעקוף במהירות את רף ה-100 מיליארד שקל.

דמי הניהול בפוליסות אלה מתאפיינים בשונות מאוד גבוהה. הם נעים סביב רמה די גבוהה של 1.2% מהצבירה ו-5% מהפרמיה השוטפת (ישנם רבים שמשלמים מעל לרף זה ורבים, לרוב עובדים מאוגדים, שמשלמים פחות).

נוסף על כך, פתיחת התחרות תכלול גם את הפוליסות המשתתפות ברווחים ושבהן מנוהלים כיום כ-144 מיליארד שקל. ואולם, משום שעד 2001 מקדמי תוחלת החיים שהובטחו בפוליסות אלו היו נמוכים במיוחד, סביר להניח שרק הפוליסות שנמכרו מ-2001 עד סוף 2003 יהיו רלוונטיות לניוד החדש שיתאפשר. מדובר בעשרות מיליארדי שקלים נוספים.

פתרון למצוקת החוסכים המבוגרים

במקביל, האוצר הוציא טיוטת תיקון הוראות לניהול קרן פנסיה חדשה, שבמסגרתה הוא מנסה, באיחור רב, להתמודד עם הסבסוד הבעייתי על חשבון החוסכים שנגרם מכך שבעוד שהריבית התחשיבית היא 3.5% (לאחר דמי ניהול) הרי שהריבית חסרת סיכון נמוכה משמעותית. מציאות זו מנעה מחוסכים רבים שנמצאים לקראת גיל פרישה לבחור את קרן הפנסיה שלהם, והאוצר נמנע עד כה מלטפל בבעיה.

את קצבת הזקנה החודשית מחשבים כנגזרת מהחיסכון הכספי שהצטבר בפנסיה החדשה, שמחושבת בין היתר תחת הנחות ריבית להיוון המבוססת על תשואה עתידית של הקרן. אם הריבית התחשיבית החזויה הזו קטנה אזי הקצבה של הפורש תקטן.

עתה מציע האוצר מנגנון חישוב קצבת זיקנה חדש, לפיו העלות של הפער במחויבות האקטוארית בין הריבית התחשיבית לבין הריביות בפועל (שכיום גירעונית בשיעור לא זניח) שנוצר לגמלאי החדש - בעת יציאתו לגמלאות, ייפרס ברמה אישית לאורך שנים.

או אז, אם התשואה תהיה גבוהה בשנים הללו - שלאורכן ייפרס הפער האקטוארי האישי של הפורש לגמלאות או שריבית ההיוון תועלה, אזי הגירעון שיהיה רשום לאותו גמלאי ייפחת ולא ישולם. כל זאת, במקום הסבסוד המלא שמושת כיום על החוסכים בקרן.

בכך, באוצר בחרו בפיתרון שלא כולל שינוי של הריבית התחשיבית - באופן שיביא לקיטון מיידי בקצבאות שיקבלו הפורשים לגמלאות החדשים ביחס למה שהם יכולים לקבל היום, והקצבה שלהם לא תיפגע. נציין כי האיזון ייקח פרק זמן ארוך של עד 5 שנים, בהתאם לתוצאות שיושגו לחוסך בפועל. באוצר מקווים שמשום שהריבית התחשיבית הינה בת-השגה הרי שהפגיעה בגירעונות הנוכחיים, בגין הריביות האפסיות כיום, לא תפגע מהותית בקצבאות של הפורשים לפנסיה.

באוצר מקווים ש"ההוראות הללו יסירו חסם שמנע מחוסכים בסמוך לפרישה לבחור את קרן הפנסיה המתאימה להם ביותר, על ידי עדכון מנגנון חישוב הקצבה. ההוראות יפתחו את השוק לתחרות, שצפויה להוביל להפחתת דמי הניהול בשלב הפרישה".

כמה עולה ביטוח חיים?

צרו איתנו קשר *5988