מה חיפשה רשות המסים במשרדי בנק ברקליס בת"א?

מדוע החליטו חוקרי רשות המסים לפשוט על משרדי ברקליס ולחקור עובדים בבנק, למרות שהדיונים בין ברקליס לרשות, בנוגע לתשלומי המע"מ שהבנק נדרש לשלם, מתנהלים מזה כ-5 שנים במישור האזרחי?

בנק ברקליס / צלם: רויטרס
בנק ברקליס / צלם: רויטרס

בשבוע שעבר פשטו חוקרי מע"מ של רשות המסים על נציגות בנק ברקליס הבריטי בישראל, אספו מסמכים וזימנו לחקירה מספר עובדים בכירים בבנק.

החקירה סבבה סביב סיווג הכנסות של הבנק ממספר עסקאות מול חברות ישראליות כפטורים ממע"מ - נושא אשר לגביו מתקיימים דיונים ארוכים מזה מספר שנים בין הבנק לרשות המסים.המחלוקת בין הצדדים נוגעת למקום ייצור ההכנסות הבנק, המספק שירותי בנקאות השקעות לחברות.

ל"גלובס" נודע כי לפני מספר שנים פנתה רשות המסים לבנק בבקשה לתשלום מע"מ על מספר עסקאות שבוצעו, בטענה כי מדובר בהכנסה שיוצרה בישראל, והנהנה ממנה הוא ישראלי. על-פי חוק, קבלת תשלום על שירותים שניתנו לחברה בחו"ל לא מחויב במע"מ.

החברה מדווחת על העסקה לשלטונות המס (במסגרת הדיווחים התקופתיים), אך מציינת כי מדובר במתן שירות לחברה בחו"ל, ועל כן אין תשלום מע"מ. ואולם, במקרה שבו מקבל השירות בפועל הוא תושב ישראל, לא חל מע"מ בשיעור אפס.

בנק ברקליס אף בחן את חשיפת המס שלו בטרם נכנס לישראל (ב-2010), באמצעות פנייה לרשות המסים לקבלת פרה-רולינג, וקיבל הנחיות בנוגע לעסקאות הפטורות ממס.

במסגרת המחלוקת מול רשות המסים טען הבנק, שהנו שלוחה של בנק ברקליס הבריטי, כי חלק מהשירותים סופקו לחברות בחו"ל, ההכנסה יוצרה בח"ל, ועל כן העסקאות אינן חייבות במע"מ.

על הרקע הזה התנהל התיק במישור האזרחי, במחלקת מע"מ. ככל הידוע, הבנק שיתף פעולה עם רשות המסים, מסר מסמכים לבקשת הרשות, הסביר את פעולותיו ואת עמדתו בנוגע למקופם ייצור ההכנסה - וטרם התקבלה החלטה בנוגע לחיובו במע"מ ובאילו מן העסקות שבמחלוקת.

בשבוע שעבר החליטה רשות המסים לעלות מדרגה, ונערכה הפשיטה במשרדי הבנק בתל-אביב. האם התגלה דבר מה חדש המצדיק מעבר להליכים פליליים? מבירורים שערך "גלובס" נראה כי התשובה לכך שלילית.

גורם ברשות המסים אמר ל"גלובס" כי מדובר בבדיקה ולא בחקירה, וכי הבנק משתף פעולה. מדברי אותו גורם עולה כי הגם שהחקירה עברה למישור פלילי לכאורה, בפועל המגעים מול החברה נמשכים באותה מתכונת כבעבר, וייתכן כי הפרשה תיסגר במישור האזרחי.

מבנק ברקליס, המיוצג בידי עו"ד פיני רובין, נמסר בתגובה: "אנו עומדים בקשר ישיר ומקיימים שיחות מקצועיות ובונות עם הרשויות, ונמשיך לעשות כן. בנק ברקליס מתייחס במלוא הרצינות לציות ולעמידה בכל החוקים, הנהלים ואמות-המידה המתקיימים בכל אזורי הפעילות שלו. הבנק פועל במדיניות של פתיחות ושקיפות מול רשויות המס בכל העולם, על-פי אמות-המידה הקפדניות הנדרשות, וימשיך לשתף פעולה עם הרשויות בכל פנייה מטעמן".

צרו איתנו קשר *5988