ניגודי העניינים של יועצי השכר שממליצים על תגמול הבכירים

פירמת ראיית חשבון מייעצת לדירקטוריון כיצד לתגמל את חבריו ואת חברי ההנהלה ■ אותו דירקטוריון הוא זה שבוחר את פירמת ראיית החשבון שתבקר את דוחות החברה וקובע את שכרה

קריירה / צלם: פוטוס טו גו
קריירה / צלם: פוטוס טו גו

אין זה סוד שחברות ציבוריות בישראל, באירופה ובארה"ב מקבלות ייעוץ כיצד לתגמל את בכיריהן (חברי דירקטוריון והנהלה כאחד) מחברות ייעוץ המתמחות בכך. גם אין זה סוד שאותן חברות ייעוץ הן למעשה פירמות ראיית החשבון של החברות המעניקות להן שירות זה כחלק מסל הפתרונות הכולל שלהן.

כלומר, בצד ביקורת חשבונאית של תוצאות כספיות שנתיות, אותן חברות מסייעות בין היתר בבניית תוכניות תגמול לחברי הדירקטוריון וההנהלה. אף שכל אלה אינם סוד, בבריטניה, במסגרת מחקר של חברת Hay Pay Center, עלתה באחרונה השאלה עד כמה גדול ניגוד העניינים במילוי שני התפקידים הללו ועד כמה ייעוץ השכר של פירמות ראיית החשבון הוא אובייקטיבי, כפי שמחייב ממשל תאגידי תקין.

באוקטובר 2013 נכנס לתוקפו בבריטניה חוק המחייב חברות ציבוריות לחשוף את תנאי הסכמי ייעוץ השכר שהן מקבלות מחברות חיצוניות. במסגרת חוק זה, נדרשות החברות להצהיר שהייעוץ שוועדת התגמולים של הדירקטוריון (ועדה הקיימת כמעט בכל דירקטוריון של חברה ציבורית, והיא זו שאחראית על קביעת תנאי השכר של חבריו וחברי הנהלת החברה) אכן היה אובייקטיבי ועצמאי. כמו כן, נדרשות החברות לפרט כמה שילמו לאותן חברות ייעוץ בגין שירותי ייעוץ השכר.

כדי לעמוד בדרישות החוק, אותן חברות ייעוץ ניסחו קוד פעולה הקובע כיצד הן יהיו אובייקטיביות ועצמאיות בתפקידן, וכל חברה שהסכימה לקוד נכללת בקבוצה הנקראת RCG (Remuneration Consultants Group).

לפני שנצלול לעומק המחקר, נסביר כיצד ניגוד העניינים יכול לבוא לידי ביטוי. פירמת ראיית חשבון מייעצת לדירקטוריון כיצד לתגמל את חבריו ואת חברי ההנהלה. אותו דירקטוריון הוא זה שבוחר את פירמת ראיית החשבון שתבקר את דוחות החברה וקובע את שכרה. כלומר יש פה אינטרס מנוגד.

כיוון שהחוק הבריטי נכנס לתוקף בשלהי 2013, שנת 2014 הייתה השנה הראשונה שבה הדוחות השנתיים של החברות הציבוריות בבריטניה כללו את ההצהרות ואת פירוטי שכר הייעוץ. Hay Pay Center צללה לעומק הדוחות של 100 החברות במדד המוביל בשוק ההון הבריטי, FTSE100 וגילתה - לא במפתיע - שרובן נעזרות באותה פירמת רואי חשבון לקבלת ייעוץ שכר ולביקורת דוחות, ולא כולן אכן מדווחות בנפרד על השכר ששילמו בגין ייעוץ שכר.

"רואה החשבון המבקר צריך לבקר חלק מדוח התגמולים לנושאי משרה בכירה, ולתת דעתו האם דוח זה נכתב לפי דרישות החוק. ולכן, כל נגיעה שיש לו לתוכני הדוח מחלישה באופן ודאי את יכולתו לתת ביקורת אובייקטיבית על פרטי דוח התגמולים", נכתב במחקר. ארבע פירמות ראיית החשבון הגדולות בעולם, נזכיר, הן דלויט, PwC, ארנסט אנד יאנג ו-KPMG.

הנה דוגמה נוספת לניגוד עניינים: ענקית הטבק Imperial Tobacco, ששווה 49 מיליארד דולר, נעזרה בפירמת ראיית החשבון שלה, PwC, לחשב את הרווח למניה כקריטריון לחלוקת תגמול הוני (אופציות למניות ו/או מניות חסומות) שמבוסס על ביצועי החברה למנהליה הבכירים. אותה פירמה צריכה לבקר את נתוני הרווח למניה של החברה במסגרת הביקורת החשבונאית השוטפת שלה, ומכאן הסיכון לחוסר אובייקטיביות.

ועוד דוגמה: יש פירמות ראיית חשבון שנותנות במקביל שירותי ביקורת חשבונאית לחברה, ושירותי תכנון מס אישי למנכ"ל שלה. ננסה לפשט: המנכ"ל ידרוש תכנון מס אופטימלי, ובו בזמן הפירמה צריכה לבקר את דוחות החברה שהוא מנהל, כלומר לפעול כמה שיותר לתועלתו האישית במסגרת תכנון המס, ובו בזמן להיות אובייקטיבית בביקורתה החשבונאית את הדוחות שעליהם הוא אחראי כמנכ"ל.

לכן, טוען המחקר, "הצהרה על קבלת ייעוץ שכר עצמאי ואובייקטיבי על ידי התייחסות לקוד וולונטרי הוא תחליף לא מספיק למידע שלו זקוק כל מי שמעיין בדוח תגמולים של נושאי משרה בכירה כדי להבין את הקשרים המסחריים שיש בין החברה לבין הפירמה שנותנת לה ייעוץ שכר. נדרש שינוי בחוק שירחיב את הגילוי הנאות בסוגיה זו, וזאת כדי לשפר כמה שיותר את הממשל התאגידי בכל חברה וחברה".

פער השכר בין מנכ"ל חברת FTSE100 לשכר החציוני במשק הבריטי - 183

נתוני השכר של מנכ"לי החברות הציבוריות בבריטניה ב-2014 כבר התפרסמו, ו-Hay Pay Center חקרה את נתוניהן של חברות FTSE100. ואלו הממצאים: השכר הממוצע השנתי למנכ"ל עמד על 4.964 מיליון ליש"ט, עלייה מינורית של 0.8% לעומת 2013 ועלייה קצת יותר משמעותית של 20.2% לעומת 2010.

הפער בין שכר זה לשכר הממוצע של עובדי אותן 100 חברות עמד על 148 לעומת 146 ב-2013. לעומת זאת, הפער בין שכר מנכ"ל לשכר החציוני הכללי למשרת שכיר במשק הבריטי עמד על 183 לעומת 182 ב-2013 ו-160 ב-2010. השכר החציוני השנתי למשרת שכיר בבריטניה עמד אשתקד על 27,195 ליש"ט לעומת 27,011 ליש"ט ב-2013 ו-25,882 ליש"ט ב-2010, דהיינו עלייה ארבע-שנתית של 5.1% בלבד.

עוד עולה מהמחקר כי שכר מנכ"ל זה גבוה פי 324 משכר המינימום במשק הבריטי, 7.85 ליש"ט לשעה או 1,300 ליש"ט בחודש.